Trendy

72 009 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-60 808 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

48 474 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.10.2015 Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

7.7.2008 - 8.10.2015 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 18600
7.7.2008 - 7.7.2008 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/86, PSČ 18600
14.11.2005 - 7.7.2008 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 14000
30.10.2004 - 14.11.2005 Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800
17.10.1997 - 30.10.2004 Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14000

25617036

DIČ

od 3.11.2004

CZ25617036

1.4.1998 - 31.1.2004

CZ25617036

Datum vzniku

17. října 1997

Datová schránka

3st7y2v

Historické názvy

30.10.2004 - 1.9.2012

Geewa s.r.o.

30.10.2004 - 30.10.2004

Geewa, s.r.o.

17.10.1997 - 30.10.2004

FES, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 55159

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.2.2017

5 336 530 Kč

Historické jmění

16.6.2014 - 20.2.2017

3 996 450 Kč

16.4.2014 - 16.6.2014

2 082 400 Kč

1.9.2012 - 16.4.2014

2 000 000 Kč

25.11.2011 - 1.9.2012

290 000 Kč

17.10.1997 - 25.11.2011

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 25.9.2013

27- 9643950297 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. června 2014 : Základní kapitál společnosti ve výši 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrn Základní kapitál společnosti ve výši 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrn...áct tisíc padesát korun českých), tj. z částky 2.082.400,- Kč (dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) nově na 3.996.450,- Kč (tři miliony devět set devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota:191 405 (sto devadesát jedna tisíc čtyři sta pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých).Druh akcií:190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie B společnosti;1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů nových akcií bude vydáno jako akcie bez hlasovacího práva;41 (čtyřicet jedna) kusů nových akcií bude vydáno jako preferenční akcie A.Podoba akcií:akcie budou vydány jako cenné papíry. Akcie nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.Forma akcií:akcie na jméno.Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva, a to písemně k rukám oprávněných akcionářů. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti, v pracovní dny, od 9 hodin do 15 hodin. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) je možno upsat 190 331/208240 preferenčních akcií B, 1 033/208240 kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva a 41/208240 preferenčních akcií A. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 190 331 (sto devadesát tisíc tři sta třicet jeden) kus preferenčních akcií B společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, 1 033 (jeden tisíc třicet tři) kusů akcií společnosti bez hlasovacího práva o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry a 41 (čtyřicet jedna) kusů preferenčních akcií A společnosti o jmenovité hodnotě 10 Kč (deset korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii, tj. celkem 1.914.050,- Kč (jeden milion devět set čtrnáct tisíc padesát korun českých).Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá výši emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409410277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ve výši 1.200.000,- EUR (jeden milion dvě stě tisíc euro) s příslušenstvím ke dni 28.2.2014, vůči společnosti vyplývající z úvěrové smlouvy uzavřené dne 30. srpna 2012 (třicátého srpna roku dva tisíce dvanáct), ve znění dodatků, mezi společností MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako věřitelem a společností jako dlužníkem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu akcií upisovaných s využitím přednostního práva a podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Přednostní právo na upisování akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů a budou všechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou:a)společnost KKCG Investments N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskyylaan 1207, 1077 XX, Nizozemsko (dále jen Vybraný zájemce 1);b)společnost CUKETA s. r. o., se sídlem Bratislava, Miletičova 20, PSČ 821 08, IČO: 45 968 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 69662/B (dále jen Vybraný zájemce 2); (Vybraný zájemce 1 a Vybraný zájemce 2 dále jako Vybraní zájemci). Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, v pracovní dny od 9 do 15 hodin, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem 1 a společností a/nebo mezi Vybraným zájemcem 2 a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 10,- Kč (deset korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs akcií upsaných Vybranými zájemci bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výše v penězích na bankovní účet společnosti, č. ú. 107-7409410277/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to tak, emisní kurs musí být splacen nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne úpisu akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 16. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2012 : Společnost Geewa s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. března 2014 - 16. dubna 2014 : Valná hromada rozhodla dne 13.11.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti Geewa a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu sp... lacen upsáním nových akcií o Kč 82.400,-- (tj. osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2.000.000,-- (tj. dva miliony korun českých), na celkovou částku Kč 2.082.400,--(tj. dva miliony osmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 8 240 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 10,-- (tj. deset korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě a bude roven částce Kč 1.040,08 (tj. jeden tisíc čtyřicet korun českých, osm haléřů). S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, budou akcie upisovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku v Mannheimu pod reg. číslem HRB 702067, které bude nabídnuto k úpisu 8 240 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 10,-- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14, slovy čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že představenstvo společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 7, slovy sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti Geewa a.s. na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi dnů ode dne, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy předem určenému zájemci, společnosti Kersting Holding GmbH. Jedná se o tyto pohledávky: - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o úvěru ze dne 20.2.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11.2013, a to ve výši Kč 5.167.000,-- plus příslušenství k dnešnímu dni, tj. ke dni 13.11.2013 ve výši Kč 174.403,81, - nesplacená pohledávka společnosti Kersting Holding GmbH., se sídlem na adrese Nowackanlage 13, 76137 Karlsruhe, Spolková republika Německo, vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.11.2013, a to ve výši Kč 3.229.375,--. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů