Základní údaje

Historické adresy

2.12.2013 - 1.1.2016 Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
30.10.2008 - 2.12.2013 Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 16041
21.5.2003 - 30.10.2008 Praha 4, Na Pankráci 121/1658, PSČ 14021
28.6.2000 - 21.5.2003 Praha 1, Jungmannova 31, PSČ 11000
3.12.1997 - 28.6.2000 Praha 1, 28. října 3

25629123

DIČ

Není plátce DPH

17.12.2003 - 31.12.2008

CZ25629123

Datum vzniku

3. prosince 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

ef9d8yc

Historické názvy

1.1.2015 - 1.1.2016

Generali Investments CEE, a.s.

16.6.2008 - 1.1.2015

Generali PPF Asset Management a.s.

21.5.2003 - 16.6.2008

PPF Asset Management a.s.

28.1.1998 - 21.5.2003

Baader Securities, a.s.

3.12.1997 - 28.1.1998

Ballmaier  & Schultz CZ, a.s.

3.12.1997 - 28.1.1998

Ballmaier & Schultz CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5073

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.5.2002 - 1.1.2016

52 000 000 Kč

6.11.2000 - 15.5.2002

48 000 000 Kč

10.8.1998 - 6.11.2000

32 000 000 Kč

28.1.1998 - 10.8.1998

20 000 000 Kč

3.12.1997 - 28.1.1998

11 222 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 29 123, zapsané v obchodním rejst... říku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5073 jako zanikající společnosti a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, IČO: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 jako nástupnické společnosti, došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., která v důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 11. července 2014 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. července 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. ledna 1998 - 1. ledna 2016 : akciová společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručenímomezením Ballmaier & Schultz CZ, s.r.o.
  • 11. července 2014 - 15. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 11. února 2002 - 15. května 2002 : Jediný akcionář rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromadyrozhodl dne 27. listopadu 2001 o zvýšení základního kapitáluspolečnosti dle § 203 obchodního zákoníku za využití svéh... opřednostního práva, a to o částku 4.000.000,- Kč, a to bezpřipuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, a to za těchto podmínek: Zvýšení základníhokapitálu bude provedeno upsáním 8.000 kusů nových kmenových akciína jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 500,- Kčkaždá, jejichž emisní kurz bude činit u každé této akcie 1.250,-Kč, tzn., že emisní ážio bude činit u každé této nové akcie750,- Kč. Všechny tyto nové akcie v celkovém počtu 8.000 kusůakcií na jméno, v zaknihované podobě, o nominální hodnotěá 500,- Kč budou upsány s využitím přednostního práva tohotojediného akcionáře. Tento jediný akcionář, upíše těchto 8.000kusů nových, výše uvedených akcií, ve lhůtě 30 dnů od doručenísdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterýmbude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, přičemž představenstvo budepovinno neprodleně oznámit akcionáři formou doporučeného dopisuden nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představen-stva o nabytí právní moci jedinému akcionáři bude počátkemtřicetidenní lhůty pro upisování akcií s využitím přednostníhopráva. Úpis akcií s využitím přednostního práva bude probíhat vsídle společnosti Baader Securities, a.s., v pracovní dny v doběod 8.00 hodin do 16.00 hodin. Rozhodným dnem, tj. dnem, kdy můžebýt přednostní právo na upisování akcií vykonáno poprvé, jeprvní den lhůty pro vykonání přednostního práva, která je určenav předchozím bodě tohoto rozhodnutí, tj. tímto dnem bude dendoručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení,kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři. Tentojediný akcionář upíše nové akcie v poměru, kdy podíl 1/12 najedné nové akcii znějící na jméno, v zaknihované podobě, ojmenovité hodnotě á 500,--Kč, připadá na jednu stávající akciiznějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotěá 500,-- Kč. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 %emisního kurzu všech 8.000 nových akcií, které upíše, tj. částku10.000.000,-- Kč, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdyupíše všech těchto 8.000 kusů nových akcií, a to na zvláštníúčet společnosti Baader Securities, a.s., který za tímto účelemtato společnost otevře na své jméno, a kterým bude účet číslo4028 - 700000263/0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, NaPříkopě 14. zobrazit více skrýt více
  • 13. září 2000 - 6. listopadu 2000 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:a) základní jmění společnosti se zvyšuje z původních Kč32.000.000,- Kč na Kč 48.000.000,-, tedy o Kč ... 16.000.000,-,nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.b) Na částku zvýšení základního jmění bude vydáno 32.000 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 500,-. Akciejsou listinné a nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost můževydat hromadné akcie, jež nahrazují tyto listiné akcie namajitele v případě potřeby.c) Část nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě12.000.000,- Kč, tj. 24.000 kusů akcií na majitele o jmenovitéhodnotě Kč 500,-, bude upsána dosavadním akcionářem, a tospoelčnosti Baader Wertpapierhandelsbank AG, s využitímpřednostního práva. Emisní kurs akcií upsaných tímto dosavadnímakcionářem společnosti s využitím přednostního práva činí1.125,- Kč za jednu akcii (z toho emisní ážio činí 625,- Kč zajednu akcii).d) přednostní právo k upsání zbývající části nově vydávanýchakcií v celkové jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč, tj.8.000 ksakcií na majietele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, má dosavadníakcionář, a to spoelčnost European Brokers AG. Emisní kursakcií, k jejichž upsání má tento dosavadní akcionář přednostníprávo, činí 1.125,- Kč za jednu akcii (z toho emisní ážio činí625,- Kč za jednu akcii).e) Neprodleně po přijetí usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění budou zveřejněny informace o vykonánípřednostního práva k upsání nových akcií ve smyslu usntanovení §204a odst.2 obch.zák.. Upsání nových akcií před uplynutím 30 dnůode dne zveřejnění informace o vykonání přednostního práva nenípřípustné. Lhůta k vykonání přednostního práva a upsání akciíčiní 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet v souladu s ustanovením §203 odst.4 obch.zák. nejdříve se dnem zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Najednu dosavadfní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat1 novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie se upisují vsídle společnosti pracovní době, pondělí až pátek, od 8 do 16hodin.f) Akcie budou splaceny v plné výši, včetně emisního ážia, do 10dnů po účinném úpisu akcií upisovateli na účet společnosti uČSOB Praha a.s., se sídlem v Praze, č.ú. 4028700000263/0300. zobrazit více skrýt více
  • 17. června 1998 - 6. listopadu 2000 : Jediný akcionář společnosti se rozhodl o zvýšení základníhojmění společnosti takto:a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z původních Kč20.000.000,- Kč na Kč 32.000.000,-, tedy o... Kč 12.000.000,-,nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.b) Na částku zvýšení základního jmění bude vydáno 12.000 kusůakcií na majitele o nominální hodnotě á Kč 1.000,-. Akcie jsoulistinné a nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost může vydathromadné akcie, jež nahrazují tyto listinné akcie na majitele vpřípadě potřeby.c) Část akcií v celkové nominální hodnotě 4.000.000,- Kč, tj.4.000 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě Kč 1.000, Kč,bude upsána dosavadním jediným akcionářem společnosti, a tospolečností Ballmaier & Schulz Wertpapier Aktiengesellschaft svyužitím přednostního práva jediného akcionáře. Emisní kursakcií upsaných dosavadním akcionářem společnosti s využitímpřednostního práva činí 2.000,- Kč za kus (akcii).d) Zbývající část akcií v celkové nominální hodnotě 8.000.000,-Kč, tj. 8.000 kusů akcií na majitele o nominální hodnotě á Kč1.000,-, nebude upsána s využití přednostního práva, a budenabídnuta ve smyslu ustanovení § 203 odstavec 2. písm.d)obchodního zákoníku určitému zájemci, a to společnosti KarpatenBeteiligungen Aktiengesellschaft se sídlem Heidenrod, SRN,zapsané v obchodním rejstříku v Bad Schwalbach, HRB 2060 (sbudoucím sídlem ve Wiesbadenu, SRN), k upsání. Emisní kurstěchto akcií, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva činí 2.000,- Kč za kus (akcii).e) Akcie se upisují v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů pozápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku, v pracovní době, pondělí až pátek, od 8 do 16 hodin.f) Akcie budou splaceny v plné vý zobrazit více skrýt více
  • 7. ledna 1998 - 10. srpna 1998 : Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního jmění společnostitakto :a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z původníchKč 11.222.000,- na Kč 20.000.000,-, tedy o Kč 8.778.000,-... ;nepřipouští se přitom upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.b) Bude vydáno 8.778 kusů akcií na majitele o nominální hodnotěKč 1.000,-. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs serovná nominální hodnotě.c) Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, ato společností Ballmaier & Schultz WertpapierAktiengesellschaft, to jest všechny akcie budou upsány svyužitím přednostního práva jediného akcionáře.d) Jediný akcionář vykoná přednostní právo ve lhůtě 14 dnů pozápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 Obch.z.e) Přednostní právo se uplatní v sídle společnosti v pracovnídobě pondělí až pátek od 8,00 do 16,00 hod.f) Akcie budou splaceny v plné výši, bez odkladu po úpisu akciíjediným akcionářem na účet společnosti u ČSOB Praha a.s. sesídlem v Praze, č.ú. 4028-700000263/0300. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 1997 - 28. ledna 1998 : akciová společnost vznikla přeměnou ze společnosti s ručenímomezením Bellmaier & Schulz CZ, s.r.o.
posunout dolů