Trendy

637 658 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

65 446 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

9 347 896 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.7.2009 Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ 14000

Historické adresy

10.5.2005 - 3.7.2009 Praha 8, Pobřežní 46, PSČ 18600
25.3.1998 - 10.5.2005 Praha 8, Pobřežní 46, PSČ 18000
4.12.1997 - 25.3.1998 Praha 2, Belgická 40, PSČ 12000

25629352

DIČ

od 4.12.1997

CZ25629352

Datová schránka

xs8d2yb

Historické názvy

4.12.1997 - 26.2.2002

ČS Factoring, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5075

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.10.2010

114 000 000 Kč

Historické jmění

3.4.2002 - 27.10.2010

84 000 000 Kč

4.12.1997 - 3.4.2002

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 18.6.2014

CZ0603001712800266154023

... více účtů (celkem 21) najdete zde

Historické provozovny

30.8.2006 - 2.12.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pobřežní 249/46, 186 00, Praha - Karlín

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 4. prosince 1997 : Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti CS Factoring,s.r.o. se sídlem Praha 2, Belgická 40, identifikační číslo64 57 68 92, jejíž majetek, práva a závazky převzala.

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. dubna 2014 - 20. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 17. dubna 2014 - 20. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 11. října 2010 - 27. října 2010 : Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující u... snesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:1) zvyšuje základní kapitál o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 114.000.000,-Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů korun českých),2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:- 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě,3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto:? 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zaspáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.500.000,-Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií,10)v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 9. prosince 2008 - 8. dubna 2009 : Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující u... snesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:1) zvyšuje základní kapitál o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 99.000.000,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých),2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě,3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu,5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 111.500.000,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionůpětsettisíc korun českých) na jednu akcii,9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií,10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 3. dubna 2002 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 20. června 2001 bylo rozhodnuto o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základníkapitál ... společnosti z dosavadní výše 30,000.000,- Kč o částku Kč54,000.000,- (slovy: padesátčtyřimilionykorunčeských) na novouvýši 84,000.000,-, a to upsáním nových akcií s tím, že seupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základníhokapitálu společnosti je splnění požadavku Factors ChainInternational na kapitálovou přiměřenost společnosti. Na zvýšenízákladního kapitálu společnosti bude vydáno 180 kusů novýchkmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) v listinné podobě.Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti v Praze 8,Pobřežní 46, čp. 249. Emisní kurs nových akcií se rovná jejichjmenovité hodnotě, tedy 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorun-českých) na jednu novou akcii. Emisní kurs upsaných nových akciíje akcionář-upisovatel povinen splatit nejpozději do deseti (10)pracovních dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti č.9944040004944017/0800, jinak je upisování neúčinné. Všechnyakcie budou upsány jediným akcionářem tj. společností Českáspořitelna, a.s. tak, že v souladu s ust. § 204 obchodníhozákoníku uzavře se společností smlouvu o upsání akcií. K upsáníakcií se poskytuje lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 1997 - 17. listopadu 1998 : Jediný akcionář: VÚB Factoring, a.s., se sídlem Bratislava,Krížna 54, PSČ 821 08, IČO 31 345 310, Slovenská republika.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů