Trendy

3 283 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

322 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 410 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2014 Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

16.3.2012 - 28.11.2014 Zlín, Filmová 174, PSČ 76179
28.12.2011 - 16.3.2012 Brno - Královo Pole, Palackého třída 908/119, PSČ 61200
18.8.1998 - 28.12.2011 Zlín, Filmová 174, PSČ 76179
26.2.1998 - 18.8.1998 Praha 1, U půjčovny 5, PSČ 11000

25648837

DIČ

od 26.10.1998

CZ25648837

Datum vzniku

26. února 1998

Datová schránka

s7nczqu

Historické názvy

2.2.1999 - 3.4.2004

Ateliéry Bonton Zlín,a.s.

26.2.1998 - 2.2.1999

Ateliéry BONTON Zlín, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5226

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.4.2006

76 400 000 Kč

Historické jmění

1.6.2005 - 3.4.2006

71 528 500 Kč

14.2.2001 - 1.6.2005

143 057 000 Kč

18.3.1999 - 14.2.2001

143 057 000 Kč

31.1.1999 - 18.3.1999

143 057 000 Kč

26.2.1998 - 31.1.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5404661 / 0100

Provozovny

od 10.2.1999

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ostrov Štvanice 858, 170 21, Praha - Holešovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. listopadu 2014 : Společnost se řídí stanovami, které obsaženy v notářském zápisu NZ 1182/214, N 690/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdnou, notářem v Brně ze dne 31.7.2014. Změnu stanov schválila Společnost se řídí stanovami, které obsaženy v notářském zápisu NZ 1182/214, N 690/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdnou, notářem v Brně ze dne 31.7.2014. Změnu stanov schválila ...Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnutím ze dne 3.10.2014, č.j. STR/3525/2014 ve znění opravného usnesení ze dne 16.10.2014, č.j. STR/3593/2014. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 2004 : Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2004 prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. společnosti BONTON PLUS s.r.o.
 • 28. února 2003 : Smlouvou o prodeji části podniku byla s účinností od 01.01.2003prodána část podniku Ateliéry Bonton Zlín, a.s. - duplikačnílinka videokazet společnosti BONTON HOME VIDEO, a.s..
 • 13. dubna 2001 : Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín,Filmová 174, vymazává ke dni 22.3.1999 z obchodního rejstříkuvedeného dosud Krajským obchodním soudem v Praze z důvod Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín,Filmová 174, vymazává ke dni 22.3.1999 z obchodního rejstříkuvedeného dosud Krajským obchodním soudem v Praze z důvod...upřenesení sídla do Zlína a tedy do obvodu Krajského soudu vBrně. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 1999 : Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.11.1998 bylorozhodnuto o sloučení se společnostmi:- Filmové ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174,IČO 42 34 09 85,- At Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.11.1998 bylorozhodnuto o sloučení se společnostmi:- Filmové ateliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174,IČO 42 34 09 85,- At...eliéry Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Filmová 174,IČO 46 97 86 40,a to ke dni 31.1.1999. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 1998 : Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s. se sídlem veZlíně, Filmová 174, identifikační číslo 25 64 88 37 sez a p i s u j e do oddílu B, vložky 2871 obchodního rejstříkuKrajs Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s. se sídlem veZlíně, Filmová 174, identifikační číslo 25 64 88 37 sez a p i s u j e do oddílu B, vložky 2871 obchodního rejstříkuKrajs...kého obchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2008 - 28. listopadu 2014 : Společnost se řídí stanovami ze dne 27.11.2008.
 • 12. června 2002 - 28. listopadu 2014 : Valná hromada společnosti přijala dne 25.10.2001 nové zněnístanov, kterými se od data jejich schválení řídí.
 • 19. června 2000 - 28. listopadu 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.8.1999, čl.6.4.1. d), který zní:Se zlatou akcií jsou spojena práva: d) právo na rozhodování ozcizován... í, zatěžování a pronájmu majetku v hodnotě přesahujícívýši 10% základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2008 - 19. prosince 2008 : Zápis usnesení valné hromady:Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cených papírů obchodní společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79... , IČ: 256 48 837, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871, na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost S-Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 255 6 215, (dále jen hlavní akcionář) tak, že všechny kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve vlastnictví ostatních akcionářů o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 11.923 kusů a o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) v počtu 8 kusů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře za podmínek stanovených dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.Určuje se lhůta pro poskytnutí potiplnění do 20 dnů od splnění podmínek dle ustanovení § 183m, odst. 2) obchodního zákoníku.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných účastnických cenných papírů, jako oprávněným osobám, vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu u Střediska cenných papírů, přičemž z protiplnění v celkové výši 59.619,-Kč (slovy padesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých), určeného hlavním akcionářem, bude vyplacena na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pět set korun českých), částka 5,-Kč (slovy pět korun českých) a na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) bude vyplacena částka 0,50 Kč (slovy padesát haléřů českých).Přiměřenost protiplnění byla stanovena znaleckým posudkem č. 81/08 ze dne šestého května roku dva tisíce osm (06.05.2008) na ocenění akcií společnosti AZ Media a.s., vypracovaným znaleckým ústavem Ekonofin s.r.o. Hlavní akcionář přeložil doklad o složení výše protiplnění u banky Volksbank CZ, a.s. ze dne třináctého června roku dvatisíce osm (13.06.2008). zobrazit více skrýt více
 • 2. února 2006 - 3. dubna 2006 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 1.11.2005 o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 71,528.500,- Kč o částku 4... ,871.500,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 76,400.000,- Kč, který bude splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 9.743 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované.Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.Při zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaa) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin;b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 20 (dvacet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to zasláním akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Střediskem cenných papírů pořízeným pro účely této valné hromady;d) na každých 4.342 Kč nominální hodnoty stávajících akcií připadne jedna akcie nová. Upisovat lze pouze celé akcie.e) všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované;f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii;g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání;h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet 192768350277/0100, který byl za tím účelem zřízen na firmu společnosti u Komerční banky, a.s.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Bonton Pictures a.s., IČ 26737451, se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele v sídle společnosti ve Zlíně, Filmová 174, v pracovní dny v době od 9 hodin do 16 hodin;b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Bonton Pictures a.s. oznámen písemně proti potvrzení o doručení nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva;d) všechny akcie upisované bez využití přednostního práva budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá bude mít jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Akcie nebudou kotované.e) emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 500,- Kč na jednu akcii.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti v celkové výši 4,871.500,- Kč z právního důvodu půjčky poskytnuté hlavním akcionářem společnosti Bonton Pictures.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ke Krajskému soudu v Brně. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i účinnost shora uvedené smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, a tím ke splacení celého emisního kursu. Má-li zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií.Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce zájemce.Nevyužije-li zájemce této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je zájemce povinen splatit emisní kurs upsaných akcií či jeho část, která bude splácena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 192768350277/0100, který je za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2004 - 1. června 2005 : Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 11.6.2004 o snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 143.057.000,- Kč (slovy: s... to čtyřicet tři miliony padesát sedm tisíc korun českých) o částku 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých) na hodnotu 71.528.500,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion pět set dvacet osm tisíc pět set korun českých), a to úplatným snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní hodnoty 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) na hodnotu 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), u akcií se jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: sto korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na 50,- Kč (slovy: padesát korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je jednak úhrada ztráty společnosti a jednak skutečnost, že společnost nepotřebuje tak vysoký základní kapitál, jak byl vytvořen. Po úhradě ztráty ve výši schválené valnou hromadou bude zbylá část hodnoty snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům v poměru odpovídajícím počtu jimi vlastněných akcií.Představenstvo navrhuje, aby část snížení základního kapitálu ve výši 52.215.805,- Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě patnáct tisíc osm set pět korun českých) bylo určeno na úhradu ztrát minulých let a část snížení ve výši 19.312.695,- Kč (slovy: devatenáct milionů tři sta dvanáct tisíc šest set devadesát pět korun českých) by představovala úplata akcionářům, to znamená na každých 100,- Kč (slovy: sto korun českých) nominální hodnoty akcií by každému akcionáři bylo ze snížení základního kapitálu vyplaceno 13,50 Kč (slovy: třináct korun českých padesát haléřů).Nárok na doplatek vzniká akcionáři dnem nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nebude-li dohodnuto jinak, bude doplatek zaslán akcionářům poštovní poukázkou na adresu uvedenou ve výpisu ze Střediska cenných papírů k Rozhodnému dni. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku provede představenstvo společnosti příkaz Středisku cenných papírů ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií. Společnost nemá vlastní akcie. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 1999 - 13. dubna 2001 : Obchodní společnost Ateliéry BONTON Zlín, a.s., se sídlem Zlín,Filmová 174, se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudemv y m a z á v á ke dni 22.3.1999.
 • 5. listopadu 1999 - 19. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 18.8.1999.
 • 2. února 1999 - 19. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 28.1.1999.
 • 31. ledna 1999 - 19. června 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 30.11.1998.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů