Trendy

2 878 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 386 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

76 094 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 23.1.2015 Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

9.10.2007 - 23.1.2015 Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 15000
31.1.2001 - 9.10.2007 Praha 5, Na Hřebenkách 21, PSČ 15000
27.2.1998 - 31.1.2001 Praha 3, Koněvova 31

25649698

DIČ

Není plátce DPH

1.5.2001 - 29.10.2015

CZ25649698

Datum vzniku

27. února 1998

Datová schránka

u2xdp9y

Historické názvy

23.1.2015 - 3.4.2015

DGC a.s.

6.1.2005 - 2.4.2015

DGC a.s.

4.3.1999 - 6.1.2005

Dolmen Property Development, a.s.

27.2.1998 - 4.3.1999

Dolmen Property Developement, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5237

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.5.2008

7 000 000 Kč

Historické jmění

24.8.2001 - 7.5.2008

2 000 000 Kč

31.1.2001 - 24.8.2001

1 000 000 Kč

27.2.1998 - 31.1.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Provozovny

od 1.1.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Celetná 602/3, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. března 2008 - 7. května 2008 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. z důvodu získání finančních prostředků pro další rozvoj činnosti o částku 5.000.000,-- Kč (slovy : pět mili... onů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 144 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, a to :- 8 ks (osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých) každá,-- 6 ks (šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) každá,- 30 ks (třicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá a- 100 ks (sto kusů) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá.Emisní kurs nově vydávaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech nově vydaných akcií tedy bude činit 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). --Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci ? společnosti Dwayne Rodgers, a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? společností Dwayne Rodgers, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290 má na základě smluv o půjčce ze dne 21.12.2007 (500.000,-- Kč), ze dne 17.1.2008 (2.000.000,-- Kč) a ze dne 18.1.2008 (2.500.000,-- Kč) pohledávku za společností DGC a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl B, vložce 5237 v celkové výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých).Potvrzení auditora Ing. Karla Heteše tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu.Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), kterou má na základě půjček ze dnů 21.12.2007, 17.1.2008 a 18.1.2008 proti pohledávce společnosti DGC a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), která vznikne společnosti DGC a.s. za společností Dwayne Rodgers, a.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány společností Dwayne Rodgers, a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. kterou má společnost Dwayne Rodgers, a.s. vůči společnosti DGC a.s. a.s. proti pohledávce společnosti DGC a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). zobrazit více skrýt více
  • 31. ledna 2001 - 24. srpna 2001 : Valná hromada konaná dne 4.8.2000 rozhodla o tom, že se zvyšujezákladní jmění společnosti z jeho dosavadní výše 1,000.000,- načástku Kč 2,000.000,- bez emisního ažia, upsáním 10 ks... novýchkmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-, veřejně neobchodovatelných,bez možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšenízákladního jmění s tím, že akcionáři využívají své přednostníprávo k úpisu nových akcií. Přednostní právo k upsání novýchakcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě30 dnů od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle§ 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Všechny akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanove-ním § 205 obch.zák. upsány na základě dohody akcionářů. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1999 - 31. ledna 2001 : Usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 15. září 1999:Valná hromada schválila, že1. se zvyšuje základní jmění společnosti z jeho dosavadní výše1,000.000,- Kč (slovy: jede... n milion korun českých) o částku45,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korunčeských) na částku 46,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionůpět set tisíc korun českých), nebude připuštěno upisování akciínad částku, o níž je základní jmění zvyšováno.2. zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním celkempadesáti kusů kmenových akcií znějících na majitele, přičemžtyto akcie budou vydány v listnné podobě a nebudou veřejněobchodovaatelné, z nichž bude:2.1. 45 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč2.2. 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč3. všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k úpisu předemurčenému zájemci, kterým je společnost Ron a.s., se sídlem Praha5, Na Hřebenkách 21, identifikační číslo 44269331,4. úpis akcií začně následujícího dne poté, co nabude účinnostiusnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a tona písemnou výzvu představenstva v jím určených prostoráchspolečnosti, lhůta pro upisování akcií bude 30 dnů.5. všechny akcie budou nabídnuty výše uvedenému, předemurčenému zájemci, který je splatí nepeněžitým vkladem, (tedynebude využíváno přednostní právo akcionářů upsat nové akcie).Tento zájemce je povinen splatit celý emisní kurz akcií ve lhůtě15 (slovy patnácti) dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů, vsídle společnosti, nejpozději před dnem podání návrhu na zápisvýše základního jmění do obchodního rejstříku, do rukoustanoveného správce vkladu, kterému předá nepeněžitý vkladformou písemného prohlášení vkladatele,6. správcem vkladu je jmenován pan Ing. Jaroslav Vodřička, r.č.620302/1044, dříve bytem Praha 8, Pernerova 294/13, nyní bytemDavle, Sázava, V Kopci 29, okres Praha - západ,7. Emisní kurz nově vydaných akcií rovná se jejich jmenovitéhodnotě, emisní ážio se neupisuje,8. schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým mají býtpředem určeným zájemcem všechny nově vydané akcie splaceny, akterým je celek pozemků, zapsaných u Katastrálního úřadu Praha- město na listu vlastnictví č. 3099 pro obec Praha, katastrálníúzemí Smíchov, a to pozemků č. 2309/1 o výměře 835 m2 (zastavěnáplocha bez stavby) a č. 2310/1 o výměře 3.203 m2 (ostatní plocha- manipulační plocha), včetně na ně zpracované přípravné,projektové a správní dokumentace (stavba Mrázovka II), jichž jespolečnost Ron a.s. vlastníkem v rozsahu a na základě oceněnívyjádřeném ve dvou znaleckých posudcích, kterými jsou8.1. znalecké ocenění vypracované dne 31.8.1999 Ing. JanemKontou, Praha 10, U Zdravotního ústavu 3, znalcem z oborustavebnictví pro odvětví stavby obytné, a z oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod pořadovým číslem 1121 -121/1999, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou46,000.000,- Kč,8.2. znaleckým oceněním vypracovaným dne 30.8.1999 Ing. JiřímPleyerem, Praha 8, Kobyliské náměstí 261/8, znalcem z oboruekonomika pro odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializacíoceňování nemovitostí a obor stavebnictví - odvětví stavbyobytné, průmyslové a zemědělské, pod pořadovým číslem 871 -69/99, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou45,500.000,- Kč,9. schvaluje se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu v souladu soceněním uvedeným pod body 8.1. a 8.2. tohoto usnesení částkou45,500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů