Trendy

198 602 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 023 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

108 694 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.3.1998 Kolín IV, Havlíčkova 261, PSČ 28070

25650513

DIČ

od 7.4.1999

CZ25650513

Datum vzniku

4. března 1998

Datová schránka

ctbe4ke

Historické názvy

4.3.1998 - 30.12.2010

M.A.S. CONSULTING a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5242

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2010

3 000 000 Kč

Historické jmění

22.10.2001 - 30.12.2010

1 000 000 Kč

4.3.1998 - 22.10.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kolín

Bankovní účty

zvěřejněno 16.7.2013

CZ19 0800 0000 0000 0555 7692

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 16.8.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Havlíčkova 261, 280 02, Kolín - Kolín IV

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. prosince 2010 : Na společnost M.A.S. CONSULTING a.s., identifikační číslo 256 50 513, jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pr Na společnost M.A.S. CONSULTING a.s., identifikační číslo 256 50 513, jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pr...acovně právních vztahů zanikající společnosti Basic Marine s.r.o. se sídlem Kolín, Havlíčkova 261, PSČ 280 70, identifikační číslo 616 83 779, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37823. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2010 - 30. prosince 2010 : Martina Scherbaum, jako jediný akcionář obchodní společnosti M.A.S. CONSULTING a.s., rozhodla v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti novým peněžitým v... kladem jediného akcionáře takto :a) Základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,- Kč (slovy : Jedenmilión korun českých) se má zvýšit o částku 2,000.000,- Kč (slovy : Dvamilióny korun českých),tedy na celkovou částku 3,000. 000,- Kč (slovy : Třimilióny korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základníhokapitálu.b) Na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 20 ks (slovy : Dvacet kusů) kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy : Jednostotisíc korun českých), emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a pozápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě.c) Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti (dále jen "nové akcie") budou upsány jediným akcionářem společnosti bez využití přednostního práva.d) Všechny nové akcie v souladu s ust. § 203 odst. 2, písm. d) obchodního zákoníku upíše předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář společnosti - paní Martina Scherbaum, r.č. 73-58-17/0083, bytem Poděbrady II, L. Dostalové 782, PSČ 290 01 (dále jen "jediný akcionář"). Emisní kurs všech nových akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti.e) Nové akcie musí být upsány v sídle společnosti ve lhůtě 90 pracovních dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoliv však dříve, než 5 pracovních dní po nabytí právní moci uvedeného usnesení Městského soudu v Praze. Představenstvo společnosti je povinno písemně oznámit jedinému akcionáři počátek lhůty pro upisování akcií spolu se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat emisní kurs akcií a další náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy činí 30pracovních dní ode dne doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři. Návrh se považuje za přijatý, pokud poslední den této lhůty bude do sídla společnosti doručenasmlouva o upsání akcií podepsaná jediným akcionářem. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korunčeských) na jednu akcii.f) Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurz všech 20 kusů nových akcií společnosti byl splacen započtením pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, které jsou podrobně specifikovány ve zprávě auditora Ing. Libora Balvína ze dne 21.06.2010 pro zvláštní účely (příloha č. 2 tohoto notářského zápisu), kterou současně byla osvědčena pravost a existence těchto pohledávek. Jedná se o pohledávku z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem společnosti v cizí měně, a to ve výši 28.000,- EUR (slovy: Dvacetosmtisíc Euro) a dále o pohledávky z titulu půjček jediného akcionáře společnosti poskytnutých v tuzemské měně, jejichž zůstatek dle zprávy auditora činí 1.556.244,- Kč (slovy: Jedenmiliónpětsetpadesát-šesttisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých). Pohledávky jediného akcionáře budou na splacení emisního kurzu nových akcií započteny v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí s emisním kurzem všech upisovaných akcií, tj. do celkové výše 2.000.000,- Kč (slovy: Dvamilióny korun českých). Pro určení započitatelné výše pohledávky z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem v cizí měně bude použit devizový kurz ČNB platný ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo zašle jedinému akcionáři návrh dohody o započtení do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh dohody o započtení musí být přijat do 20 pracovních dnů ode dne jeho doručení jedinému akcionáři. Emisní kurz nových akcií se považuje za splacený dnem doručení podepsané dohody o započtení do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů