Základní údaje

Historické adresy

19.9.2002 - 1.1.2005 Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 63500
13.3.1998 - 19.9.2002 Praha 4, Hornocholupická 22

25652931

DIČ

Není plátce DPH

12.8.1998 - 31.12.2004

CZ25652931

Datum vzniku

13. března 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2005

Historické názvy

7.6.1999 - 1.1.2005

Computer Press, a.s.

13.3.1998 - 7.6.1999

COMPUTER PRESS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5260

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.4.2001 - 1.1.2005

83 540 000 Kč

1.1.1999 - 30.4.2001

65 870 000 Kč

13.3.1998 - 1.1.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2005 - 1. ledna 2005 : Vymazává se ke dni 01.01.2005 z obchodního rejstříku.
  • 1. ledna 2005 - 1. ledna 2005 : Společnost Computer Press, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 25652931 zanikla rozdělením se založením nových nástupnických společností, a to společnosti CP... Books, a.s., se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949539, dále společnosti Computer Press Media, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949555 a společnosti Vltava Stores, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949563. zobrazit více skrýt více
  • 23. prosince 2002 - 1. ledna 2005 : Na společnost Computer Press, a.s. přešlo jmění zanikléspolečnosti Computer Press, s.r.o. se sídlem Brno, Náměstí28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 61460150.
  • 30. dubna 2001 - 1. ledna 2005 : Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převody akciípodléhají předchozímu souhlasu představenstva. Stanovy určují,kdy je představenstvo povinno souhlas s převodem akciíspoleč... nosti udělit. zobrazit více skrýt více
  • 26. února 2001 - 30. dubna 2001 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:-a) Jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsanýchakcií.b) Základní kapitál společnosti se dle § 203 a ná... sledujícíchobchodního zákoníku zvyšuje o částku 17,670.000,-Kč(sedmnáctmilionůšestsetsedmdesáttisíckorunčeských). Nad tutočástku se zvýšení základního kapitálu nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.767 kusůakcií, z toho 1508 kusů kmenových akcií na jméno,neregistrovaných, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě10.000,-Kč. Žádné akcie nebudou upsány dosavadnímakcionářem,který se vzdal přednostního práva k jejich upsání aveškeré akcie budou nabídnuty konkrétním zájemcům.d) Všechny akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu budounabídnuty konkrétním zájemcům, a to:- společnost Bancroft Internet, L.P., se sídlem 19801 Delaware,1209 Orange street, Room 123, Wilmington, Spojené státyamerické, upíše 259 kusů prioritních akcií na jméno,neregistrované, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě10.000,-Kč- Ing. Petr Samšuk, r.č. 630223/1331, Praha 4, Hornocholupická22, upíše 503 kusů kmenových akcií na jméno, neregistrované, vlistinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč,- Mgr. Tomáš Baránek, r.č. 720629/3842, Brno, L. Podéště 29,upíše 503 kusů kmenových akcií na jméno, neregistrované, vlistinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč,- Rudolf Volný, r.č. 700721/5567, Ostrava 5, L. Hosáka 25, upíše502 kusů kmenových akcií na jméno, neregistrované, v listinnépodobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.e) Lhůta pro upisování akcií ke zvýšení základního kapitáluspolečnosti konkrétními zájemci počne běžet následující den podoručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akciíkonkrétním zájemcům a bude trvat patnáct dnů. Představenstvospolečnosti oznámí konkrétním zájemcům počátek lhůty proupisování akcií doporučeným dopisem na shora uvedenou adresujejich sídla nebo bydliště, případně jejich zplnomocněnýmzástupcům.Místem upisování akcií je sídlo společnosti Computer Press, a.s.v Praze 4, Hornocholupická 22.Emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit 45.000,-Kč zajednu akcii pro všechny konkrétní zájemce.f) Konkrétní zájemci jsou povinni do 15 dnů po upsání akciísplatit 100% emisního kursu na účet společnosti Computer Press,a.s., vedený u Živnostenské banky, a.s., č.ú. 1877057024/0400.g) Upisování akcií nepeněžitými vklady se při tomto zvýšenízákladního kapitálu nepřipouští.h) Společnost vydá 259 kusů prioritních akcií na jméno,neregistrovaných, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě10.000,-Kč. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo napodíl na likvidačním zůstatku. Dále je s těmito akciemi spojenoprávo hlasování na valné hromadě. Na jednu prioritní akcii vejmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas.i) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 1998 - 1. ledna 1999 : Jediný akcionář společnosti COMPUTER PRESS a.s. v působnostivalné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o64.870.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad část... kunavrhovaného zvýšení.Bude vydáno 6487 kusů akcií kmenových na jméno, listinné podobyve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře Computer Press, s.r.o. se sídlem Praha 4,Hornocholupická 22, IČ 61460150.Místo a lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního právas datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovanýchakcií je sídlo společnosti-Praha 4,Hornocholupická 22 s tím,želhůta počíná ihned po zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku ve smyslu ust.§ 203 odst. 4 obchod.zák. v platnémznění a to pro celých 100% hodnoty upsaných akcií, emisní kursbyl stanoven na 10.000,-Kč u každé jedné akcie.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akciínepeněžitým vkladem podniku - tj. movitých a nemovitých věcí,práv a dalších majetkových hodnot, pohledávek a závazků, kteréslouží k provozování obchodní společnosti Computer Press,s.r.o.se sídlem Praha 4, Hornocholupická 22, IČ 61460150, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze,oddíl C, vložka 28250. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudky dvousoudních znalců, a to Ing. Antonína Faltýnka, Oslavany, Školní 6ze dne 25.6.1998 na 64.870.000,-Kč a znalce - znaleckého ústavuSTAVEXIS s.r.o. Žižkova 63, Brno ze dne 18.5.1998 na65.980.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů