14 981 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

5 632 tis. Kč

Zisk za rok 2009

83 053 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

19.3.2005 - 1.10.2010 Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000
31.10.2002 - 19.3.2005 Praha 1, Senovážná 1254/4, PSČ 11121
14.9.1999 - 31.10.2002 Praha 1, Senovážná 4, PSČ 11121
24.3.1998 - 14.9.1999 Praha 2, Jugoslávská 29/620, PSČ 12000

25654802

DIČ

Není plátce DPH

15.11.1999 - 1.10.2010

CZ25654802

Datum vzniku

24. března 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2010

Historické názvy

24.3.1998 - 1.10.2010

TPD TISKAŘSKÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5275

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.12.2000 - 1.10.2010

61 000 000 Kč

4.1.2000 - 20.12.2000

1 000 000 Kč

24.3.1998 - 4.1.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2010 - 1. října 2010 : Společnost TPD TISKAŘSKÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností MAFRA, a.s., sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000, IČ: 45313351, z... apsanou v obchodním rejstříku vedeném Měststkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Nástupnickou společností se stala společnost MAFRA, a.s., na kterou přešlo obchodní jmění společnosti TPD TISKAŘSKÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 2000 - 20. prosince 2000 : Usnesení jediného akcionáře MAFRA,a.s. v působnosti valnéhromady společnosti o zvýšení základního jmění ze dne 10.8.2000:Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnos... tiupsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že zvýšenízákladního jmění upsáním nových akcií je přípustné,protožeemisní kurs dříve upsaných akcií je jediným akcionářem zcelasplacen.Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je zlepšeníekonomické situace společnosti pro realizaci podnikatelskýchzáměrů společnosti, zabránění jejího předlužení a krytí ztrátyroku 1999.Rozsah navýšení základního jmění je určen ve výši60.000.000.- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých, t.j. způvodní výše 1.000.000.- Kč, slovy: jeden milion korun českýchna navrhovanou celkovou výši 61.000.000.- Kč, slovy: šedesátjeden milion korun českých.Způsob zvýšení základního jmění je navrhován ve formě úpisunových akcií, a sice 60 ks, slovy: šedesát kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě jedné akcie1.000.000.- Kč,slovy: jeden milion korun českých.Tyto akcie budou mít charakter veřejně neobchodovatelnýchcenných papírů.Upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění senepřipouští.Výše emisního kurzu jedné akcie se rovná nominální hodnotěakcie,t.j. 1.000.000.- Kč, slovy: jeden milion korun českých.Emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Tímto je schválenvalnou hromadou počet,jmenovitá hodnota,druh,forma,podobaupisovaných akcií.Ve smyslu § 203 odst.2 písmeno c) obchodního zákoníku vnávaznosti na ustanovení § 204a ods.2 písmeno b) obchodníhozákoníku činí počet nových akcií,které lze upsat na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000.-Kč,slovy: padesát tisíc korun českých - tři nové akcie pojmenovité hodnotě 1.000.000.- Kč,slovy: jeden milion korunčeských.Akcie se budou upisovat peněžitými vklady s využitímpřednostního práva jediného akcionáře - obchodní společnostiMAFRA,a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 31,PSČ 111 21,IČ 45 3133 51, přičemž rozsah podílu tohoto akcionáře na základním jměníobchodní společnosti TPD TISKAŘSKÁ PROPERTY DEVELOPMENT a.s.činí 100 %.slovy: sto procent. Z této skutečnosti vyplývá vesmyslu § 204a obchodního zákoníku jeho přednostní právo naupsání 100% nových akcií společnosti TPD TISKAŘSKÁ PROPERTYDEVELOPMENT a.s.Úpis akcií s využitím přednostního práva proběhne v sídlespolečnosti v Praze 1, Senovážná 4 v sekretariátu společnosti vpracovní dny vždy v době od 10.00 hod. do 17.00 hod. ve lhůtěčtrnáct dnů.Tato lhůta počne běžet pátý den po odeslání písemné informacepředstavenstva o přednostním právu akcionáře. Informace opřednostním právu akcionáře bude zaslána do 14 dnů ode dne,kdyspolečnosti bude doručeno pravomocné usnesení soudu o zápisuusnesení valné hromady podle § 203 odst.4) obchod.zák. doobchodního rejstříku. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva,budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - společnostiPRESSINVEST a.s. IČ 43 00 23 31 se sídlem Praha 4,Kvestorská 2za stejných podmínek jak shora uvedeno. Úpis akcií bez využitípřednostního práva proběhne v sídle společnostii v Praze1,Senovážná 4. Lhůta pro upisování akcií je 5ti denní a počneběžet pátý den po odeslání písemné informace představenstva oúpisu akcií bez využití přednostního práva. Informacepředstavenstva o úpisu akcií bez využití přednostního práva budezájemci odeslána představenstvem do 14ti dnů od skončení úpisuakcií s využitím přednostního práva akcionářů.Upisovatel bude povinen splatit 100% emisního kurzu akcií dodeseti dnů ode dne upsání na účet společnosti vedený uHypo-Vereinsbank, pobočka Praha, číslo účtu: 125 814 6001.Valná hromada bere na vědomí, že práva k dříve získanýmakciím se nemění. zobrazit více skrýt více
posunout dolů