Trendy

2 884 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

615 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

15 891 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.5.2017 Masarykovo náměstí 18, 270 61 Lány

Historické adresy

7.4.1998 - 25.5.2017 Lány 18, PSČ 27061

25658051

DIČ

od 1.5.1998

CZ25658051

Datum vzniku

7. dubna 1998

Datová schránka

zxxefki

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5303

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.2.2005

18 700 000 Kč

Historické jmění

7.5.2003 - 21.2.2005

9 000 000 Kč

22.10.1999 - 7.5.2003

1 000 000 Kč

7.4.1998 - 22.10.1999

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

17624303 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2005 - 21. února 2005 : Jediný akcionář schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti o částku 9,700.000,- Kč (slovy: devět milionů sedmset t... isíc korun českých) s tím že upisování akcií nad částku 9,700.000,- Kč (slovy: devět milionů sedmset tisíc korun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 9 (slovy:devět) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs každé z upisováných akcií činí 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Dále bude vydáno 7 (slovy:sedm) kusů kmenových listinnýchakcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Místo pro upisování akcií bude v sídle společnosti Group 77 a.s., Praha 1, Těšnov 1/1059. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví dva týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upisovateli, a to doporučeným dopisem spolu s oznámením, že bylo rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Group 77 a.s. vůči společnosti Hotel -Restaurant Classic, a.s. proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávky společnosti Group 77 a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. vznikly na základě :- kupní smlouvy uzavřené dne 20. dubna 2004 mezi společností Charouz Holding, a.s., jako prodávájícím a společností Hotel - Restaurant Classic, a.s., jako kupujícím ohledně nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 620 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník, pro obec a katastrální území Lány. Pohledávka vyplývající z uvedené kupní smlouvy byla částečně postoupena smlouvou o postoupení pohledávky, která byla mezi společností Charouz Holding, a.s., jako postupitelem a společností Group 77 a.s., jako postupníkem, uzavřena dne 21. září 2004.- uznání závazku učiněného dlužníkem a to společností Hotel - Restaurant Classic, a.s. dne 27. října 2004 ve prospěch společnosti Group 77 a.s., jako věřitele.Z výše uvedených titulů činí celková výše pohledávek společnosti Group 77 a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. částku 9,749.540,- Kč (slovy: devět milionů sedmsetčtyřicetdevět tisíc pětsetčtyřicet korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje započtení specifikovaných pohledávekspolečnosti Group 77 a.s. ve výši 9,700.000,- Kč proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení upisovateli. Tento návrh smlouvy o započtení společnost zašle upisovateli doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, co jí bude upisovatelem doručena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2003 - 7. května 2003 : Jediný akconář schválil zvýšení základního kapitálu společnosti zdůvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti očástku 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých) s... tím,žeupisování akcií nad částku 8.000.000,-Kč (slovy:osmmilionů korunčeských) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budevydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele,každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí100.000,- Kč.Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnostibudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře.Místo pro upisování akcií bude v sídle společnosti Charouz Groupa.s., Praha 1, Těšnov 1/1059.Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví dva týdny odedne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst.5 obchodního zákoníku upisovateli, a to doporučenýmdopisem spolu s oznámením, že bylo usnesení rozhodnutí jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnostiCharouz Group a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic,a.s. proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic,a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávka společnosti CharouzGroup a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s.vznikla na základě dohody o úvěru uzavřené dne 2.září 2002 mezispolečností Charouz Group a.s., jako věřitelem a společnostíHotel - Restaurant Classic, a.s., jako dlužníkem.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Lhůta prouzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dnedoručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení upisovateli.Tento návrh smlouvy o započtení společnost zašle upisovatelidoporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, co jí budeupisovatelem doručena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů