Trendy

38 234 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 397 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

94 256 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2012 Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava

Historické adresy

6.10.2008 - 30.11.2012 Opava, Těšínská 2962/79B, PSČ 74641
28.12.2001 - 6.10.2008 Opava, Těšínská 1652/79, PSČ 74641
8.12.2000 - 28.12.2001 Opava, Těšínská 79
6.8.1999 - 8.12.2000 Frýdek-Místek, Zámecké náměstí 42, PSČ 73801
18.5.1998 - 6.8.1999 Praha 10, Krymská 14/109

25667521

DIČ

od 5.10.1998

CZ25667521

Datum vzniku

18. května 1998

Datová schránka

vcbgizf

Historické názvy

18.5.1998 - 8.12.2000

T-Compass, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5358

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.5.2008

19 500 000 Kč

Historické jmění

6.8.1999 - 5.5.2008

1 200 000 Kč

18.5.1998 - 6.8.1999

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Bankovní účty

zvěřejněno 28.3.2014

313322 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 30.6.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Těšínská 2962/79b, 746 01, Opava - Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. dubna 2008 - 5. května 2008 : Společnost s obchodní firmou OSTROJ a.s., jako jediný akcionář společnosti s obchodní firmou TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, rozhodla dne 27.3.2008, ve smyslu § 190... zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady takto:1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, ze současné výše 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, o částku 18.300.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů tři sta tisíc korun českých, na částku 19.500.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých, s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští a tato částka je konečná. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti společnosti.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Z tohoto důvodu nemá stávající akcionář právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, kterým je společnost s obchodní firmou OSTROJ a.s., se sídlem Opava, Těšínská 1586/66, PSČ 746 41, IČ 451 93 681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 349.3. Ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a následně vydány nové akcie takto:* 18 (osmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých za kus, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých.* 3 (tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých za kus, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.4. Schvaluji, že určitý zájemce - jediný akcionář upíše všechny nové akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmět tvoří nemovitosti ve výlučném vlastnictví jediného akcionáře, a to:* pozemek parcelní číslo 2886/10 zastavěná plocha a nádvoří* pozemek parcelní číslo 2886/33 zastavěná plocha a nádvoří* pozemek parcelní číslo 2886/34 zastavěná plocha a nádvoří* pozemek parcelní číslo 2883/59 zastavěná plocha a nádvoří* pozemek parcelní číslo 2886/128 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7279 m2 nově odměřený z původního pozemku parcelní číslo 2886/128 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 12373 m2, dle geometrického plánu číslo 3796-47/2006, ze dne 15.6.2006 zhotoveného a ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrem Macháčkem dne 15.6.2006 pod číslem 47/2006, souhlas Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava udělen dne 26.6.2006 pod číslem 809/2006;* budova bez čp/če - průmyslový objekt na parcele číslo 2886/10 /průmyslová hala 3M a trafostanice TR 3, inv. č. 54, 57, 56/* budova bez čp/če - průmyslový objekt na parcele číslo 2886/33 /jímka, bez inv.č./* budova bez čp/če - průmyslový objekt na parcele číslo 2886/34 /sklady haly 3 M, inv. č. 59/* budova bez čp/če - průmyslový objekt na parcele číslo 2886/59, /administrativní budova 3L, inv. č. 4864, 5642/ vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví číslo 3893 pro katastrální území Opava - Předměstí, obec Opava, se vším příslušenstvím a součástmi, včetně venkovních úprav /venkovní kanalizace, inv. č. 111, přípojka NN, inv. č. 1802, kobková trafostanice v TR3, inv. č. 56 oplocení, inv. č. 6353, zpevněné plochy I, inv. č. 105, zpevněné plochy II, inv. č. 5827, zpevněné plochy III, inv. č. 3339, zpevněné plochy IV, inv. č. 4526, venkovní osvětlení, inv. č. 118, topný kanál, inv. č. 114/, vše popsáno ve znaleckém posudku níže citovaném. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena posudkem znalce Ing. Karla Klamerta, bytem Opava, Nerudova 54, číslo posudku 3272-22/08, ze dne 5.3.2008, jmenovaným za tímto účelem dle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku pravomocným usnesením vydaným Krajským soudem v Ostravě pod číslem jednacím 26 Nc 4041/2008-16 ze dne 21.2.2008 a činí 18.300.000,- Kč, slovy: osmnáct milionů tři sta tisíc korun českých.Za tento nepeněžitý vklad budou určitému zájemnci vydány nové akcie takto:* 18 (osmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-, slovy: jeden milion korun českých za kus, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná.* 3 (tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých za kus, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná.5. Lhůta pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností a určitým zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Společnost doručí určitému zájemci písemný návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dní ode dne nabytí právní moci usnesení o zapsání záměru zvýšit základní kapitál společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním určitému zájemci oproti podpisu. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi společností TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, a určitým zájemcem - jediným akcionářem, je sídlo jediného akcionáře, společnosti OSTROJ a.s., tedy: Opava, Těšínská 1586/66, PSČ 746 41.6. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (čtrnáct) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy pro předání písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, je sídlo jediného akcionáře, společnosti OSTROJ a.s., tedy: Opava, Těšínská 1586/66, PSČ 746 41.7. Jediný akcionář prohlašuje, že upisování akcií nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti a že mu představenstvo společnosti předložilo písemnou zprávu dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2001 - 31. května 2007 : Jediný akcionář:OSTROJ Opava, a.s.se sídlem Opava, Těšínská 1586/66, PSČ: 74641IČ 45 19 36 81
  • 16. března 2002 - 31. ledna 2003 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnostiTECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, se sídlem Opava,Těšínská 79, identifikační číslo 25667521, zapsané v... obchodnímrejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce2206, dne 10.12.2001 rozhodl, že základní kapitál společnosti sezvyšuje o 53.991.000,- Kč, slovy:padesáttřimilionydevětsetdevadesátjedentisíc korun českých zčástky 1.200.000,- kč, slovy: jedenmiliondvěstětisíc korunčeských na celkovou částku 55.191.000,- Kč, slovy:padesátpětmilionůjednostodevadesátjedentisíc korun českých, a toupsáním nových akcií v počtu:10 kusů akcií (slovy: deset), znějících na majitele, v listinnépodobě, veřejně neobchodovatelné ve jmenovité hodnotě každéakcie 5.000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českých, bezveřejné nabídky k upsání akcií,7 kusu akcií /slovy: sedm), znějících na majitele, v listinnépodobě, veřejně neobchodovatelné ve jmenovité hodnotě každéakcie 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, bezveřejné nabídky k upsání akcií,4 kusy akcií (slovy: čtyři), znějících na majitele, v listinnépodobě, veřejně neobchodovatelné ve jmenovité hodnotě každéakcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, bezveřejné nabídky k upsání akcií,1 kus akcií (slovy: jeden), znějící na majitele, v listinnépodobě, veřejně neobchodovatelné ve jmenovité hodnotě akcie91.000,- Kč, slovy: devadesátjedentisíc korun českých, bezveřejné nabídky k upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude splacen přednostně jediným akcionářem společností OSTROJOpava, a.s., se sídlem Opava, Těšínská 66, identifikační číslo45193681, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudemv Ostravě, oddíle B, vložce 349 nepeněžitým vkladem uvedenýmdále, a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korunčeských připadá právo upsat na jedné nové akcii ve jmenovitéhodnotě 5.000.000,- Kč podíl ve výši 1/12 (slovy: jednadvanáctina), na jedné nové akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč podíl ve výši 1/12 (slovy: jedna dvanáctina), na jedné novéakcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč podíl ve výši 1/12(slovy: jedna dvanáctina), na jedné nové akcii ve jmenovitéhodnotě 91.000,- Kč podíl ve výši 1/12 (slovy: jedna dvanáctina)s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Nepeněžitý vklad, kterýmjediný akcionář OSTROJ Opava, a.s., se sídlem Opava, Těšínská66, identifikační číslo 45193681, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 349 splatíemisní kurs upsaných akcií tvoří soubor nemovitého majetku vevlastnictví společnosti OSTROJ Opava, a.s., se sídlem Opava,Těšínská 66, identifikační číslo 45193681, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce349, a to průmyslový objekt, postavený na pozemku parcelní číslo2886/10 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt, postavenýna pozemku parcelní číslo 2886/20 zastavěná plocha a nádvoří,průmyslový objekt, postavený na pozemku parcelní číslo 2886/33zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt, postavený napozemku parcelní číslo 2886/34 zastavěná plocha a nádvoří,průmyslový objekt, postavený na pozemku parcelní číslo 2886/59zastavěná plocha a nádvoří a pozemky parcelní číslo 2886/10zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2886/20 zastavěnáplocha nádvoří, parcelní číslo 2886/33 zastavěná plocha anádvoří, parcelní číslo 2886/34 zastavěná plocha a nádvoří,parcelní číslo 2886/59 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsánona listu vlastnictví č. 3893 pro obec Opava, katastrální územíOpava - předměstí, spolu s trafostanicí příslušející kprůmyslovému objektu na pozemku parcelní číslo 2886/10 zastavěnáplocha a nádvoří, se skladem plechovým, příslušejícími kprůmyslovému objektu na pozemku parcelní číslo 2886/59zastavěná plocha a nádvoří a s manipulační plochou a ostatnímiplochami příslušejícími k průmyslovému objektu na pozemkuparcelní číslo 2886/33 a část pozemku parcelní číslo 2886/6 ovýměře 12131 m2 označená v geometrickém plánu MIKROAREA, s.r.o.,Opava, Nákladní 30, identifikační číslo 25398865, č.p.3001-235/2001 ze dne 15.10.2001 písmenem "b" a část pozemkuparcelní číslo2886/25 o výměře 214 m2 označená ve shoracitovaném geometrickém plánu písmenem "a", obě tyto části seslučují v nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2886/128 ostatníplocha v úhrnné výměře 12345 m2, dosud zapsáno na listuvlastnictví č. 3893 pro obec Opava, katastrální území Opava -předměstí, tento vklad byl oceněn ve společném znaleckém posudkusoudních znalců Ing. Bohumíra Daňka a Ing. Ivanky Kokotkové zedne 25.11.2001, poř. čís. 6480-11/01, kteří bylijmenovániusnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 114/2001-6 ze dne24.10.2001, které nabylo právní moci dne 20.11.2001 na částku53.991.920,- Kč, slovy:padesátřimilionydevětsetdevadesátjedentisícdevětsetdvacet korunčeských. Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu dle shorauvedeného znaleckého posudku soudních znalců Ing. Bohumíra Daňkaa Ing. Ivanky Kokotkové ze dne 25.11.2001, poř. č. 6480-11/01.Obchodní firma OSTROJ Opava, a.s., se sídlem Opava, Těšínská 66,identifikační číslo 45193681, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 349,jediného akcionáře obchodní firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,akciová společnost, se sídlem Opava, Těšínská 79, identifikačníčíslo 25667521, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, oddle B, vložce 2206 rozhodl při výkonupůsobnosti valné hromady o tom, že část hodnoty nepeněžitéhovkladu ve výši 920,- Kč, slovy: devětsetdvacet korun českýchbude započtena na emisní ážio.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlospolečnosti v Opavě, Těšínská 79.Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě došedesáti dnů. Lhůta pro úpis akcií trvá šedesát dnů ode dneprávní moci zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře přivýkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.Předseda představenstva firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA,akciová společnost se sídlem Opava, Těšínská 79, identifikačníčíslo 25667521, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajskýmsoudem v Ostravě, oddíle B, vložce 2206 Ing. Petr Fuxa oznámípísemně počátek běhu lhůty jedinému akcionáři.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti TECHNICKÉLABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, 746 01 Opava, Těšínská1652/79, před návrhem na zápis zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku této společnosti vedeném Krajským soudemv Ostravě, a to tak, že vkladatel předá společnosti písemněprohlášení ve smyslu § 60 odst. 1 obchodního zákoníku anemovitosti na základě protokolu předá.Smlouva o upsání akcií mezi společností TECHNICKÉ LABORATOŘEOPAVA, akciová společnost a společností OSTROJ Opava, a.s. budev písemné podobě uzavřená ve lhůtě 30 dnů od právní mociusnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2000 - 28. prosince 2001 : Jediný akcionář:OSTROJ Opava, a.s.se sídlem Opava, Těšínská 66IČO 45 19 36 81
posunout dolů