Základní údaje

Sídlo

od 19.8.1998 Praha 3, Husinecká 11A

Historické adresy

10.6.1998 - 19.8.1998 Praha 1, Na příkopě, PSČ 11000

25672509

DIČ

Není plátce DPH

4.8.2000 - 30.10.2007

CZ25672509

Datum vzniku

10. června 1998

Datová schránka

x6xpwnz

Historické názvy

10.6.1998 - 20.12.1999

EUROLOTTO, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5401

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.1999

100 000 000 Kč

Historické jmění

30.12.1998 - 20.12.1999

100 000 000 Kč

10.6.1998 - 30.12.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 1998 - 30. prosince 1998 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění.Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 99.000.000,- Kč( slovy: devadesátdevět milionů korun českých ) tak, aby výšezákladn... ího jmění společnosti činila po provedení zvýšení dletohoto rozhodnutí částku 100.000.000,- Kč ( slovy: stomilionůkorun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšeníse nepřipouští.Zvýšení základního jmění je rozvrženo na 9.900 kusů kmenových,listinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá ojmenovité hodnotě a emisním kursu 10.000,- Kč ( slovy:desettisíc korun českých ) . Akcie lze upsat toliko vklady vpenězích.Akcie lze upisovat s využitím přednostního práva. Místem prouplatnění přednostního práva je sídlo společnosti, patnáctidennílhůta pro vykonání přednostního práva začína dnem následujícímpo pravomocném zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 99 nových akcií. Svyužitím přednostního práva lze upsat 9.900 kusů kmenovýchlistinných, veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá znich o jmenovité hodnotě a wmisním kursu 10.000,- Kč. Veřejnýúpis akcií je vyloučen.Akcie neupsané s využitím přednostního práva budou upsányakcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Akcionáři společnosti se však mohou dohodou uzavřenou podle §205 obchodního zákoníku účastnit na částce celého zvýšenízákladního jmění, a to v rozsahu této jejich dohody o jejichúčasti na zvýšení základního jmění. Dohoda o rozsahu účastiakcionářů je listinou nahrazující listinu upisovatelů, musí býtpořízena formou notářského zápisu a musí obsahovat určení počtu,druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovanýchkaždým upisovatelem, výši emistního kursu a lhůtu pro jehosplacení.Upisující akcionáři jsou povinni splatit 30% peněžitých vkladůpředstavujících emisní kurs upsaných akcií do 40 dnů ode dneúpisu na účet č. 442187001/4400 vedený u ERSTE BANK, SPARKASSEN(ČR), a.s. platebním příkazem nebo v hotovosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů