Základní údaje

Sídlo

od 15.2.2012 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028

Historické adresy

4.2.2003 - 15.2.2012 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028
9.6.1998 - 4.2.2003 Praha 1, Hybernská 18, PSČ 11000

25672720

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2011 - 31.12.2012

CZ25672720

12.6.1998 - 31.12.2008

CZ25672720

Datum vzniku

9. června 1998

Datová schránka

3kpd8nk

Historické názvy

17.1.2005 - 1.5.2016

GE Money Bank, a.s.

9.6.1998 - 17.1.2005

GE Capital Bank, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5403

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.11.2015

511 000 000 Kč

Historické jmění

25.3.2003 - 23.11.2015

510 000 000 Kč

9.6.1998 - 25.3.2003

500 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 028390VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. září 2010 : U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočil U obchodní společnosti GE Money Bank, a.s., jako nástupnické společnosti, došlo ke vnitrostátní fúzi sloučením se společností GE Money, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Vyskočil...ova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 289 97 140, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost GE Money Bank, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 256 72 720, přešlo jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti GE Money, s.r.o., a to v důsledku vnitrostátní fúze sloučením. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. listopadu 2015 - 13. května 2016 : Jediný akcionář společnosti dne 23.11.2015 přijal v působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 510.00... 0.000,-Kč (slovy: pět set deset milionů korun českých) o částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 511.000.000,-Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých).2.Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), se nepřipouští.3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následující nové akcie: jeden kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) vydané jako zaknihovaný cenný papír, dále jen Akcie.4.Emisní kurs Akcie činí 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) a rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcie, tj. částka ve výši 326.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) bude tvořit emisní ážio.5.Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.6.Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnost GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, se sídlem 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen upisovatel).7.Akcie bude upsána na základě Smlouvy o úpisu Akcie uzavřené mezi společností a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Akcie).8.Akcie nebude upisována prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry.9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsané Akcie na bankovní účet společnosti číslo: 213217422/0600, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.10.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsané Akcie (dále jen pohledávka společnosti vůči upisovateli), proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) spočívající v právu na vrácení korunového přeplatku ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), který vznikl dne 19.6.1998 tím, že společnost GE Capital International Holdings Corporation, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké (dále jen GE Capital International Holdings Corporation), jako jediný akcionář společnosti, uhradila částku 70.000.000 USD (slovy: sedmdesát milionů amerických dolarů) vyjádřenou v měně CZK (koruny české) dle přepočítacího kurzu měn platného ke dni platby částkou 2.327.220.000,-Kč (slovy: dvě miliardy tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) na korunový účet společnosti, za účelem splacení emisního kursu akcií společnosti ve výši 2.000.000.000,-Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), přičemž tato pohledávka byla dne 26.10.2015 převedena na upisovatele společností GE Capital UK Holdings LLC, se sídlem na adrese 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké, jakožto právním nástupcem společnosti GE Capital International Holdings Corporation (dále jen pohledávka upisovatele vůči společnosti). Společnosti GE Money Bank, a.s. byl výše uvedený převod pohledávky upisovatele vůči společnosti oznámen dne 12.11.2015.11.Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých).12.Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele, specifikovaných pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti GE Money Bank, a.s. na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Akcie, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Akcie.13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce upisovatele vůči společnosti ve výši 327.220.000,-Kč (slovy: tři sta dvacet sedm milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2014 - 23. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 1. července 1998 - 25. března 2003 : Společnost GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, jedinýakcionář Společnosti, učinila dne 19.6.1998 ve smyslu ustanovení§ 190 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve z... něnípozdějších předpisů následující rozhodnutí v působnosti valnéhromady Společnosti:Základní jmění Společnosti se zvyšuje z hodnoty 500 000 000 Kč(slovy: pětset milionů korun českých) o částku 10 000 000 Kč(slovy: deset milionů korun českých) na hodnotu 510 000 000 Kč(slovy: pětsetdeset milionů korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku, o níž je zvyšovánozákladní jmění Společnosti.Částka, o níž je zvyšováno základní jmění Společnosti, jerozdělena na 10 (slovy: deset) kmenových akcií znějících najméno vydaných v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě1 000 000 Kč za akcii (dále jen "Akcie").Přednostní právo společnosti GECIH na upisování Akcií podleustanovení § 204a Obchodního zákoníku je vyloučeno v plnémrozsahu z důvodu, kterým je počáteční posílení finančních zdrojůSpolečnosti, s tím, že veškeré Akcie budou nabídnuty k upsáníČeské národní bance.Emisní kurs každé z Akcií společnosti činí 1 971 750 000 Kč.Akcie budou upisovány v sídle Společnosti ve lhůtě, kterápočíná běžet dnem zápisu tohoto rozhodnutí společnosti GECIH doobchodního rejstříku, a bude činit tři pracovní dny ode dnejejího počátku.Celková výše emisního kursu Akcií bude splacena peněžitýmvkladem České národní banky na účet č. 962188-884/0600 vedenýSpolečností, a to ve lhůtě, jež počíná běžet dnem upsání všechAkcií Českou národní bankou, a činí tři pracovní dny ode dnejejího počátku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů