Trendy

189 961 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

32 783 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

190 432 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.7.2000 Praha 8, Pobřežní 18/16

Historické adresy

11.6.1998 - 17.7.2000 Praha 2, Na rybníčku 18

25673394

DIČ

od 1.6.2005

CZ25673394

1.2.2001 - 31.1.2003

CZ25673394

Datová schránka

7qhn58s

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5407

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.7.2012

100 200 000 Kč

Historické jmění

29.12.2003 - 11.7.2012

52 650 000 Kč

21.6.1999 - 29.12.2003

30 000 000 Kč

11.6.1998 - 21.6.1999

15 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 28.10.2016

19- 2830730247 / 0100

Historické provozovny

28.4.2006 - 14.1.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Španělská 770/2, 120 00, Praha - Vinohrady

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 11. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 31. prosince 2012 : Na společnost CEC Praha a.s. jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti GESTON s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 186 00, iden Na společnost CEC Praha a.s. jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti GESTON s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 186 00, iden...tifikační číslo 256 95 231. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. března 2012 - 11. července 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti CEC Praha a.s., konaná dne 15.2.2012, rozhodla ve věci zvýšení základního kapitálu takto:Valná hromada společnosti CEC Praha a.s.:a) rozhoduje o... zvýšení základního kapitálu společnosti CEC Praha a.s. o částku 47.550.000,- Kč na částku 100.200.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 317 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 150.000,- Kč;b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou- Stéphane Charles Pey, nar. 13.8.1976, bytem Praha 1, Havelská 21, kterému bude nabídnuto upsání 159 kusů kmenových akcií společnosti,- Jean-Jacques Antoine Negroni, nar. 13.6.1955, bytem Praha 8 ? Karlín, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 180 00, kterému bude nabídnuto upsání 158 kusů kmenových akcií společnosti,c) rozhoduje, že všechny akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 18/16 ve lhůtě šedesáti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Stéphane Charles Peyovi a Jean-Jacques Antoine Negronimu oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií určené vždy příslušnému zájemci; nebude-li v době upsání akcií rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 47.550.000,- Kč do obchodního rejstříku;d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti CEC Praha a.s. je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie činí 150.000,- Kč;e) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě dvou měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-93390297/0100, který byl za tímto účelem zřízen. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 2003 - 29. prosince 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti dne 2.12.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:a/ základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 22.650.000,-- Kč ( dv... acet dva milionů šest set padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení je potřeba uhradit ztrátu společnosti za uplynulá účetní období;b/ na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 151 ( slovy: sto padesát jedna ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 150.000,-- Kč ( slovy: sto padesát tisíc korun českých), neregistrovaných, bez omezení převoditelnosti;c/ určuje se, že akcie, které nebudou zapsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obch.zák.. Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři se před jednáním dnešní valné hromady vzdali přednostního práva, budou na základě dohody akcionářů upsány všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu. Lhůta k uspání akcií činí jeden měsíc od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a její počátek bude akcionářům písemně oznámen společností. Místem úpisu je Advokátní kancelář Hornová - Hrudka ? Řípa a partneři, Praha 1, Vodičkova 30;d/ emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;e/ připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti SUN FINANCES 2002 vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 16.081.694,08 Kč ( slovy: šestnáct milionů osmdesát jedna tisíc šest set devadesát čtyři korun českých osm haléřů ) proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka společnosti SUN FINANCES 2002 vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. jako dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Danis, Villeneuve la Garenne, Francie, jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. a Compagnie Européenne de Casinos. Společnost SUN FINANCES 2002 se stala majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitel em Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmětem uznání dluhu společnosti CEC Praha a.s. ze dne 23.2.2002;f/ připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Jeana-Jacquese Negroniho vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 3.446.505,90,-- Kč ( slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set pět korun českých devadesát haléřů ) proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka Jeana-Jacquese Negroniho vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností CEC Praha a.s. jako dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Denis, Villeneuve la Garenne, Francie, jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené dne 22.11.2002 s postupitelem SUN FINANCES 2002, který se stal majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitelem Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmět em uznání dluhu společnosti CEC Praha a.s. ze dne 23.2.2002;g/ připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Jeana-Claude Michela Peye vůči společnosti CEC Praha a.s. v celkové výši 3.446.505,90 Kč ( slovy: tři miliony čtyři sta šest tisíc pět set korun českých devadesát haléřů ) proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Shora uvedená pohledávka Jeana-Claude Michela Peye vůči společnosti CEC Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společnosti CEC Praha a.s. jako dlužníkem a společností Compagnie Européenne de Casinos, se sídlem 30/32, av. du Vieux Chemin de Saint-Denis, Villeneuve la Garenne, Francie jako věřitelem, a na základě smlouvy o řízení uzavřené mezi společnostmi CEC Praha a.s. a Compagnie Européenne de Casinos. Jean-Claude Michel Pey se stal majitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 22.11.2002 s postupitelem SUN FINANCES 2002, který se stal ma jitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.2.2002 s postupitelem Compagnie Européenne de Casinos. Pohledávka je předmětem uznání dluhu společnosti CEC Praha a.s. ze dne 23.2.2003;g/ návrh smlouvy o započtení bude k dispozici akcionářům v místě a době zápisu akcií prováděného formou dohody akcionářů. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě jednoho týdne po uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 19. listopadu 1998 - 5. listopadu 2001 : Mimořádná valná hromada konaná dne 9. 10. 1998 rozhodla ozvýšení základního jmění společnosti.1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč na30.000.000,- Kč.2. Zvýšen... í základního jmění nad shora uvedenou částku senepřipouští.3. Zvýšení záklandího jmění bude provedeno vydáním 100 ks novýchkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150.000,- Kčkaždá.Po provedení zvýšení základního jmění tak bude základní jměníspolečnosti rozděleno na 200 kusů kmenových akcií na jméno vnominální hodnotě 150.000,- Kč každá. Nově emitované akcie budouspolečností vydány v listinné podobě.4. Emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovitéhodnotě, emisní ážio je rovno nule.5. Přednostní právo stávajících akcionářů upsat část novýchakcií:a) Každý ze stávajících akcionářů společnosti má přednostníprávo upsat část nových skcií společnosti upisovaných ke zvýšenízáklaního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jměníspolečnosti.b) Přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti, a tove lhůtě dvou týdnů od právní moci rozhodnutí soudu, jímž budetoto usnesení mimořádné valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku.c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě150.000,- Kč lze upsat jednu nově emitovanou akcii.d) Charakteristika nově emitovaných akcií upisovaných s využitímpřednostního práva:jmenovitá hodnota: 150.000,- Kčdruh : kmenováforma : na jménoemisní kurs : 150.000,- Kče) Oprávněná osoba je oprávněna akcie koupit za emisní kurz.6. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen peněžitými vklady.7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány akcionáři na základě hdohody podle ust. §205 obchodního zákoníku.8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz všech jímupsaných akcií do 60 dnů od upsání akcií, a to převodem na účetspolečnosti vedený u Živnostenské banky a.s., Praha 1.9. Po splacení emisních kurzů upsaných akcií vydá společnostCEC Praha a.s. akcionářům akcie v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů