Základní údaje

Sídlo

od 27.3.2001 Příbram VIII, Brodská 140

Historické adresy

11.6.1998 - 27.3.2001 Příbram VI/301

25673416

DIČ

Není plátce DPH

26.8.1998 - 30.11.2009

CZ25673416

Datum vzniku

11. června 1998

Datová schránka

zemwm3r

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5408

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.10.2000

9 000 000 Kč

Historické jmění

26.10.1999 - 2.10.2000

1 000 000 Kč

11.6.1998 - 26.10.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Příbram

Provozovny

od 1.1.2000

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brodská 140, 261 01, Příbram - Příbram VIII

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. března 2000 : O souhlasu s převodem akcií na akcionáře či jinou osoburozhoduje valná hromada společnosti, která musí převod schválitdvoutřetinovou většinou všech hlasů akcionářů.
 • 21. března 2000 : g) Všechny akcie, které budou upsány na základě tohoto usnesenío zvýšení základního jmění, budou akciemi kmenovými, s nimižnebudou spojena žádná zvláštní práva. Tyto akcie budou mí g) Všechny akcie, které budou upsány na základě tohoto usnesenío zvýšení základního jmění, budou akciemi kmenovými, s nimižnebudou spojena žádná zvláštní práva. Tyto akcie budou mí...tshodnou jmenovitou hodnotu s emisním kursem a emisní kurs bude10.000 Kč, akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinnépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : Lhůta pro splacení celého emisního kursu nově upsaných akciízačíná dnem upsání akcií a končí uplynutím šesti měsíců ode dneúpisu; tato lhůta je stanovena v souladu s ust. § 204 ods Lhůta pro splacení celého emisního kursu nově upsaných akciízačíná dnem upsání akcií a končí uplynutím šesti měsíců ode dneúpisu; tato lhůta je stanovena v souladu s ust. § 204 ods...t. 1obch. zák. s poukazem na § 177 odst. 1 obch. zák. a platnéstanovy společnosti. Šestiměsíční lhůta platí bez ohledu na to,zda celé navrhované zvýšení či jeho část bude upsáno s využitímpřednostního práva či bez využití přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : f) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti INVESTA Příbram a.s. vedený uČeskoslovanské obchodní banky, a.s. pobočky Příbram číslo účtu8010 f) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti INVESTA Příbram a.s. vedený uČeskoslovanské obchodní banky, a.s. pobočky Příbram číslo účtu8010...-0104386163/0300. O splacení emisního kursu upsaných akciívydá banka upisovateli potvrzení, které je upisovatel povinenpředložit společnosti, bez zbytečného odkladu. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : e) Emisní kurs, lhůta a místo pro úpis akcií neupsaných svyužitím přednostního právaEmisní kurs akcií nabídnutých k upsání podle odstavce d) se buderovnat jmenovité hodnotě upisova e) Emisní kurs, lhůta a místo pro úpis akcií neupsaných svyužitím přednostního právaEmisní kurs akcií nabídnutých k upsání podle odstavce d) se buderovnat jmenovité hodnotě upisova...ných akcií, emisní kurs tedybude 10.000 Kč a bude pro všechny upisovatelé stejný.Akcionář musí právo na upsání akcií neupsaných s využitímpřednostního práva uplatnit ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy mubude představenstvem doručena písemná nabídka podle tohotoodstavce, a to kdykoliv během čtrnáctidenní lhůty v době od 8 00hodin do 16 00 hodin v administrativním sídle společnosti naadrese Příbram VIII/140 v kanceláři ekonomického ředitele, kdese akcionář platným způsobem zapíše do listiny upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou bez zbytečného odkladu po skončení lhůty k upisování podlepředchozího odstavce c) písemně nabídnuty představenstv d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou bez zbytečného odkladu po skončení lhůty k upisování podlepředchozího odstavce c) písemně nabídnuty představenstv...em kupsání všem akcionářům, kteří v plném rozsahu využili svéhopřednostního práva, tedy těm akcionářům, kteří ve lhůtě kupisování upsali všechny akcie, na jejichž úpis jim na základěpřednostního práva vznikl nárok, pak tito akcionáři mohou upsatz akcií neupsaných s využitím přednostního práva tu část, kteráodpovídá jejich podílu na základním jmění společnosti ve vztahuk velikosti součtu podílů na základním jmění společnosti všechakcionářů, kterým podle tohoto odstavce vznikne právo na upsáníakcií neupsaných s využitím přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : S akciemi upsanými s využitím přednostního práva, nebudouspojena žádná zvláštní práva (akcie kmenové), budou to akcie ojmenovité hodnotě 10.000 Kč na jméno, v listinné podobě
 • 21. března 2000 : Lhůta na místo pro úpis akcií s využítím přednostního právaAkcionář musí přednostní právo uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dnenásledujícího po dni, kdy mu bude představenstvem společno Lhůta na místo pro úpis akcií s využítím přednostního právaAkcionář musí přednostní právo uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dnenásledujícího po dni, kdy mu bude představenstvem společno...stidoručena informace o jeho přednostním právu podle ust. § 204odst. 2 obch. zák.Akcionář uplatní přednostní právo v místě administrativníhosídla společnosti na adrese Příbram VIII/140; toto právo můžeuplatnit v patnáctidenní lhůtě kdykoliv od 8 00 hodin do 16 00hodin v kanceláři ekonomického ředitele, kde se akcionář platnýmzpůsobem zapíše do listiny upisovatelů.Představenstvo společnosti odešle akcionářům zapsaným v seznamuakcionářů informaci o jejich přednostním právu bez zbytečnéhoodkladu poté, co se dozví o zápisu tohoto usnesení valné hromadyo zvýšení základního jmění upisováním nových akcií, doobchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : b) Počet upisovaných akcií celkem - 800 kusůjmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie - 10.000 Kč, slovydeset tisíc korun českýchjmenovitá hodnota všech upsaných akcií bude stejnás b) Počet upisovaných akcií celkem - 800 kusůjmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie - 10.000 Kč, slovydeset tisíc korun českýchjmenovitá hodnota všech upsaných akcií bude stejnás... akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva - akcie kmenovéforma upisovaných akcií - všechny upsané akcie budou znít najménopodoba upisovaných akcií - listinnác) Všechny akcie budou v souladu s ust. § 204a obch. zák.nejprve nabídnuty akcionářům společnosti, kterým zárověň svědčípřednostní právo.S jednou dosavadní akcií je spojeno přednostní právo na úpis 8akcií nových.Na dosavadních 100 kusů akcií lze upsat nových 800 kusů akcií,tedy na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000 Kč, lze upsat osm kusů nových akcií o jmenovité hodnotě10.000 Kč, znějících na jméno, v listinné podobě.Každý akcionář má tedy právo s využítím přednostního práva upsatčást nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jměníspolečnosti v poměru osm nových akcií na jednu dosavadní. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2000 : Upisování nad částku stanoveného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 21. března 2000 : Usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upisovánímnových akcií podle § 203 odst. 2 obchodního zákoníkua) Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 8.000.000Kč, a to Usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upisovánímnových akcií podle § 203 odst. 2 obchodního zákoníkua) Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 8.000.000Kč, a to ...z dosavadního 1.000.000 Kč na 9.000.000 Kč zobrazit více skrýt více
posunout dolů