Trendy

3 367 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 190 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

30 020 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.1.2015 Zelená 1083/17, Dejvice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

22.6.1998 - 28.1.2015 Praha 6, Zelená 17

25675486

DIČ

od 1.8.2001

CZ25675486

Datum vzniku

22. června 1998

Datová schránka

k5fpu6x

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5419

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.1.2000

16 500 000 Kč

Historické jmění

9.4.1999 - 5.1.2000

11 000 000 Kč

22.6.1998 - 9.4.1999

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 22.4.2013

1270436001 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. srpna 2000 - 7. srpna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuZa prvé: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromadypodle... § 190 odst. 1) obchodního zákoníku:1) rozhodl o zvýšení základního jmění poněžitým vkladem o částku4,950.000,-Kč (slovy čtyři milíóny devět set padesát tisíc korunčeských), tj. na celkovou částku 21.450.000,-Kč (slovy dvacetjeden milión čtyři sta padesát tisíc korun českých) a současně,že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšenízákladního jmění.2) rozhodl, že počet upisovaných akcií bude 3.300 kusů (slovytři tisíce tři sta kusů). Jmenovitá hodnota akcií bude činit1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých), všechnyakcie budou kmenové, budou znít na majitele, budou mít podobulistinných akcií a nebudou veřejně obchodovatelné,Za druhé: V souladu s ustanovenímu §203 odst. 2) písm. c) a§204a) odst. 2) obchodního zákoníku určil, že:- přednostní právo na upisování akcií musí bý uplatněno ve lhůtě30 (slovy třicet) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku, přičemž upsání akcií se uskuteční zápisemdo listiny upisovatelů, která bude denně k dispozici v sídlespolečnosti Advokátní kanceláře Klein Šubr Došková, v.o.s.,Vinohradská 37. Praha 2,- jmenovitá hodnota, druh, forma i podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými včlánku Za prvé, bod 2) tohoto rozhodnutí,- emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný s jejich nominální hodnotou a činí 1.500,- Kč (slovyjeden tisíc pět set korun českých),- na 1 (slovy jednu) dosavadní akcii společnosti ERBEZET, a.s. ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) jemožno upsat 2 kusy (slovy dva kusy) nové akcie o jmenovitéhodnotě 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých),- na jednu dosavadní akcii společnosti ERBEZET, a.s. o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) je možno upsat 1kus (slovy jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč(slovy jedn tisíc pět set korun českých),- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, lzeupsat v sídle společnosti ve lhůtě 10(slovy deset) dnů, kterázačne běžet prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůtypro využití akcií bude shodný s jejich nominální hodnotou a budečinit 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) na 1(slovy jednu) akcii. Tato část rozhodnutí se uplatní pouze vpřípadě, že akcie nebudou upsány na základě přednostního práva,- 100% (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech akciíí jeupisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnůode dne upsání akcií, a to bankovním převodem na účetspolečnosti ERBEZET, a.s. vedený u Vereinsbank (CZ), a.s.,pobočka Italská 24, Praha 2, č. účtu 127043600. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2000 - 7. srpna 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuZa prvé: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromadypodle... § 190 odst.1) obch.zák.:1) rozhodl o zvýšení základního jmění peněžitým vkladem o částku4.950.000,- Kč (slovy: čtyřimilonydevětsetpadesáttisíc korunčeských), tj. na celkovou částku 21.450.000,- Kč (slovy:dvacetjednamilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých) asoučasně, že se nepřipouští upisování akcií nad navrhovanoučástku zvýšení základního jmění2) rozhodl, že počet upisovaných akcií bude 3.300 kusů (slovytřitisícetřista kusů). Jmenovitá hodnota akcií bude činit1.500,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), všechny akcie budoukmenové, budou znít na majitele, budou mít podobu listinnýchakcií a nebudou veřejně obchodovatelné,Za druhé: V souladu s ustanoveními § 203 odst.2 písm.c) a § 204odst.2) obchod.zák. určil, že- přednostní právo na upisování akcií musí být uplatněno velhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutído obchodního rejstříku, přičemž upsání akcií se uskutečnízápisem do listiny upisovatelů, která bude denně k dispozici vsídle společnosti AK Klein Šubrt Došková, v.o.s., Vinohradská37, Praha 2- jmenovitá hodnota, druh, forma i podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými včlánku Za prvé, bod 2 tohoto rozhodnutí- emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný s jejich nominální hodnotou a činí 1.500,- Kč (slovy:jedentisícpětset korun českých) na jednu akcii,- na 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii společnosti ERZEBET, a.s.o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (stotisíc korun českých) jemožno upsat 20 kusů (slovy: dvacet kusů) nové akcie o jmenovitéhodnotě 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých).- na 1 (slovy: jednu dosavadní akcii společnosti ERZEBET, a.s. ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) jemožno upsat 2 kusy (slovy: dva kusy) nové akcie o jmenovitéhodnotě 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých).- na jednu dosavadní akcii společnostoi ERZEBET, a.s. ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) je možnoupsat 1 kus (slovy: jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých).- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, lzeupsat v sídle společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů, kterázačne běžet prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůtypro využití přednostního práva k upsání akcií, přičemž emisníkurs takto upsisovaných akcií bude shodný s jejich nominálníhodnotou a bude činit 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korunčeských) na 1 (slovy: jednu) akcii. Tato část rozhodnutí seuplatní pouze v případě, že akcie nebudou upsány na základěpřednostního práva.- 100 % (slovy: jednosto procent) emisního kursu všech akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnůode dne upsání akcií, a to bankovním převodem na účetspolečnosti ERZEBET, a.s. vedený u Vereinsbank (CZ), a.s.,pobočka Italská 24, Praha 2, č.účtu 127043600. zobrazit více skrýt více
  • 20. srpna 1999 - 5. ledna 2000 : Za prvné:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190odst. 1) obchodního zákoníku dne 30.7.19991) rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti peněžitýmvkladem... o částku 5.500.000,- Kč na celkovou částku16.500.000,- Kč a současně, že se nepřipouští upisování akciínad navrhovanou částku zvýšení základního jmění2) rozhodl, že počet upisovaných akcií bude 1.100 ks. Jmenovitáhodnota akcií bude činit 5.000,- Kč, všechny akcie budoukmenové, budou znít na majitele, budou mít podobu jedné hromadnélistinné akcie a nebudou veřejně obchodovatelné.Za druhé:V souladu s ustanovením § 203 odst. 2) písm. c) a § 204a) odst.2) obchodního zákoníku určil, že:- přednostní právo na upisování akcií musí být uplatněno velhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku, přičemž upsání akcií se uskuteční zápisem do listinyupisovatelů, která bude denně k dispozici v sídle Advokátníkanceláře Klein, Šubrt, Došková, Vinohradská 37, Praha 2.- jmenovitá hodnota, druh, forma i podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými včlánku Za prvé bod 2) tohoto notářského zýpisu.- emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný s jejich nominální hodnotou a činí 5.000,- Kč na 1 akcii- na 1 dosavadní akcii společnosti ERBEZET, a.s. o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč je možné upsat 10 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč- na 1 dosavadní akcii společnosti ERBEZET, a.s. o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč je možno upsat 1 novou akcii o jmenovitéhodnotě 5.000,- Kč- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, lzeupsat v sídle společnosti ve lhůtě 10 dnů, která začne běžetprvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro využitípřednostního práva k upsání akcií, přičemž emisní kurs taktoupisovaných akcií bude shodný s jejich nominální hodnotou a budečinit 5.000,- Kč na 1 akcii. Tato část rozhodnutí se uplatnípouze v případě, že akcie nebudou upsány na základě přednostníhopráva.- 55% emisního kursu všech akicí je upisovatel povinen splatitnejpozději do 30 dní ode dne upsání akcií, a to bankovnímpřevodem na účet společnosti ERBEZET, a.s. vedený u Vereinsbank(CZ), a.s. pobočka Italská 24, Praha 2, č. účtu 127043600,- 45% emisního kursu všech akcií je upisovatel povinen splatitnejpozději do 3 měsíců ode dne upsání akcií, a to bankovnímpřevodem na účet společnosti ERBEZET, a.s., vedený u Vereinsbank(CZ), a.s., pobočka Italská 24, Praha 2, č. účtu 127043600. zobrazit více skrýt více
  • 1. února 1999 - 20. srpna 1999 : II. V souladu s ustanoveními § 203 odst. 2) písm. c) a § 204a)odst. 2) obchodního zákoníku uvedl, že :- přednostní právo na upisování akcií musí být uplatněno velhůtě 30 dní ode dn... e zápisu tohoto rozhodnutí do obchodníhorejstříku, přičemž upsání akcií se uskuteční zápisem do listinyupisovatelů, která bude denně k dispozici v sídle Advokátníkanceláře Šubrt a spol., Vinohradská 37, Praha 2,- jmenovitá hodnota, druh, forma i podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v boděb) tohoto rozhodnutí- emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva jeshodný s jejich nominální hodnotou a činí 10.000,- Kč (slovydesettisíc korun českých) na jednu akcii,- na jednu (slovy jednu) dosavadní akcii společnosti ERZEBET,a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunčeských) je možno upsat 1 (slovy jednu) novou akcii o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých).- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, lzeupsat v sídle Advokátní kanceláře Šubrt a spol., Vinohradská 37,Praha 2, ve lhůtě 10 dnů, která začně běžet prvním dnemnásledujícím po marném uplynutí lhůty pro využití přednostníhopráva k upsání akcií, přičemž emisní kurs takto upisovanýchakcií bude shodný s jejich nominální hodnotou a bude činit10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) na jednu akcii.Tato část rozhodnutí se uplatní pouze v případě, že akcienebudou upsány na základě přednostního práva.- emisní kurs všech akcií je upisovatel povinen splatit v plnévýši nejpozději do 30 dní ode dne upsání akcií, a to bankovnímpřevodem na účet ERZEBET, a.s., vedý u Vereinbank (CZ),a.s.,pobočka Italská 24, Praha 2, č.účtu 127043600. zobrazit více skrýt více
  • 1. února 1999 - 20. srpna 1999 : I. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle §190 odst.1) obchodního zákoníku :a) rozhodl o zvýšení základního jmění peněžitým vkladem o částku1.000.000,- Kč (slovy... jeden milion korun českých), tj. nacelkovou částku 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korunčeských) a současně, že se nepřipouští upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění,b) rozhodl, že počet upisovaných akcií bude 100 (slovy sto)kusů. Jmenovitá hodnota akcií bude činit 10.000,- Kč (slovydesettisíc korun českých), všechny akcie budou kmenové, namajitele, budou mít podobu listinných akcií a nebudou veřejněobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů