Základní údaje

Sídlo

od 4.11.1998 Praha 9, Sokolovská 278, PSČ 18044

Historické adresy

3.8.1998 - 4.11.1998 Praha 9, Sokolovská 278, PSČ 19000

25684965

DIČ

od 3.8.1998

CZ25684965

Datum vzniku

3. srpna 1998

Datová schránka

ucih65b

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5484

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.2.2000

1 399 000 000 Kč

Historické jmění

23.11.1999 - 1.2.2000

1 000 000 Kč

3.8.1998 - 23.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Historické provozovny

21.6.1999 - 13.10.2003

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Strahovská 170, 360 01, Karlovy Vary - Olšová Vrata

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. září 2000 : předběžný správce: Mgr. Pavel Klán, RČ 720924/2700bytem Praha 1 - Malá Strana, Jánský vršek 9

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. listopadu 1999 - 1. února 2000 : Mimořádná valná hromada navrhovatele, konaná dne 12.11.1999rozhodla o zvýšení základního jmění takto.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti jezískání vlastníc... h zdrojů na úhradu závazků, přijatýchspolečností při doplnění majetku společnosti, naplněnístřednědobého obchodního plánu a zajištění ostatních složekpodnikání společnosti s cílem zařadit se v oboru stavební výrobymezi pět nejvýznamnějších společností v České republice.2. Základní jmění se zvyšuje o částku 1.398.000.000,- Kč nacelkovou výši základního jmění 1.399.000.000,- Kč s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.3. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií a to třináctikmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě každéakcie 100.000.000,- Kč znějících na majitele, jedné kmenovéakcie v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 50.000.000,-Kč znějících na mejitele, dvou kmenových akcií v listinné podoběo jmenovité hodnotě každé akcie 20.000.000,- Kč znějících namajitele a osmi kmenových akcií v listinné podobě o jmenovitéhodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na majitele.4. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akciíspolečnosti, upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahujejich podílů na základním jmění společnosti se vylučuje.5. Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody obouakcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku a to akcionářemINVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost, nepeněžitýmvkladem.6. Místem úpisu je sídlo společnosti Praha 9, Sokolovská 278,lhůta k upisování je 14 dnů a počíná běžet dnem následujícím poprávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení tétomimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění upsánímnových akcií, emisní kurs s rovná jmenovité hodnotě upisovanýchakcií.7. Nepeněžitým vkladem akcionáře INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY,akciové společnosti, je pohledávka za společností ve výši1.398.000.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy ze dne 29.4.1999 č.10/3136/99 oceněná ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníkudvěma znalci a to doc. Ing. Josefem Luňákem, CSc., znaleckýposudek ze dne 29.4.1999 č. znaleckého deníku 184/99 aspolečností INFO 7, znalecká organizace s.r.o., znalecký posudekze dne 29.4.1999 č. znaleckého deníku 246-34/99 v nominálníhodnotě. zobrazit více skrýt více
  • 9. února 1999 - 23. listopadu 1999 : Vojenské stavby, a.s. dne 10.11.1998 jako jediný akcionářspolečnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti,tímto rozhodl o zvýšení základního společnosti o 1.000.000.000,... -Kč z 1.000.000,- Kč na 1.001.000.000,- Kč upsáním 100 kskmenových akcií společnosti na majitele v listinné podobě ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částkutakto navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti snepřipouští.Výše emisního kurzu nových akcií bude činit 10.644.243,- Kč zajednu akcii.Základní jmění bude zvýšeno upsáním 100 ks nových akciídosavadním akcionářem, Vojenskými stavbami, a.s.. Emisní kurzakcií bude splacen nepeněžitým vkladem Vojenských staveb, a.s. vhodnotě 1.064.424.300,- Kč spočívajícím v souboru vkládanýchnemovitostí vedených na listech vlastnictví:- č. 179, kat. ú. Motol- č. 650, kat. ú. Nusle- č. 710, kat. ú. Čakovice- č. 622, kat. ú. České Budějovice- č. 1026, kat. ú. Hradiště u Plzně- č. 229, kat. ú. Olšová Vrata- č. 1643, kat. ú. Písek- č. 1185, kat. ú. Litoměřice- č. 21287, kat. ú. Kukleny- č. 2763, kat. ú. Horní Počernice- č. 1413, kat. ú. Loštice- č. 1831, kat. ú. Slezské předměstí- č. 20294, kat. ú. Pražské předměstí- č. 193, kat. ú. Kněževes- č. 1095, kat. ú. Kbely- č. 929, kat. ú. Čimice- č. 108, kat. ú. Přízřenice- č. 1728, kat. ú. Přerov- č. 478, kat. ú. Hodolany,jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 31.10.1998vypracovaném soudním znělcem Ing. Petrem Kasou, který je uvedenv příloze č. 3 notářského zápisu, a současně ve znaleckémposudku č. 195-73/98 ze dne 31.10.1998 vypracovaném INFO - 7znaleckou organizací, s.r.o., který je uveden v příloze č. 4notářského zápisu,souboru vkládaného hmotného investičního majetku, jak je uvedenve znaleckém posudku ze dne 30.10.1998 vypracovaném dvěmasoudními znalci Ing. Radomilem Kochánkem a Ing. Milanem Vocelem,CSc, který je uveden v příloze č. 5 notářského zápisu, asoučasně ve znaleckém posudku č. 192-70/98 ze dne 30.10.1998vypracovaný INFO 7 - znaleckou organizací, s.r.o., který jeuveden v příloze č. 6 notářského zápisu,souboru vkládaného drobného hmotného investičního majetku, jakje uveden ve znaleckém posudku ze dne 29.10.1998 vypracovanémsoudními znalci Ing. Radomilem Kochánkem a Ing. Milanem Vocelem,CSc., který je uveden v příloze č. 7 notářského zápisu, aznaleckém posudku č. 193-71/98 ze dne 28.10.1998 vypracovanýINFO 7 - znaleckou organizací, s.r.o., který je uveden v přílozeč. 8 notářského zápisu,souboru vkládaného nehmotného investičního majetku, jak jeuveden ve znaleckém posudku ze dne 28.10.1998 vypracovanémsoudním znalcem Ing. Radomilem Kochánkem, který je uveden vpříloze č. 9 notářského zápisu, a ve znaleckém posudku č.194-72/98 z 29.10.1998 zpracovaném INFO 7 - znaleckouorganizací, s.r.o., který je uveden v příloze č. 10 notářskéhozápisu,a souboru vkládaných předmětů duševního vlastnictví, jak jeuveden ve znaleckém posudku č. 25/1998 ze dne 30.10.1998vypracovaném soudním znalcem Ing. Zdeňkem Kučerou, který jeuveden v příloze č. 11 notářského zápisu, a ve znaleckém posudkuze dne 30.10.1998 vypracovaném soudním znalcem Petrem Dobešem,který je uveden v příloze č. 12 notářského zápisu.Celková výše nepeněžitého vkladu Vojenských staveb, a.s. jepotvrzena znaleckými posudky vypracovanými soudním znalcem Doc.Ing. Josefem Luňákem, CSc ze dne 1.11.1998 a znaleckým ústavemINFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. ze dne 31.10.1998, kterétvoří přílohu č. 13 a 14 notářského zápisu.Využitelnost vkládaného nepeněžitého vkladu pro společnostspočívá v tom, že společnost bude předmětný soubor nemovitéhomajetku, soubor movitého majetku, soubor nehmotného investičníhomajetku a předměty duševního vlastnictví využívat k výkonu svépodnikatelské činnosti.Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta proupsání nových akcií započně 30.11.1998. Pokud do dvou dnů předpočátkem této lhůty nenabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, pak započnelhůta k upisování druhý den po nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Lhůta skončí uplynutím čtrnácti dnů ode dne jejíhopočátku.Jediný akcionář bude povinen splatit 100% emisního kurzu svéhonepeněžitého vkladu ve lhůtě do 14 dnů ode dne úpisu akcií, a tov Praze, v sídle společnosti Vojenské stavby, a.s.. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů