Trendy

15 890 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 679 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

61 374 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.6.2014 Novinářská 1113/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Historické adresy

23.3.2004 - 10.6.2014 Ostrava - Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 70900
4.8.1998 - 23.3.2004 Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 19000

25685171

DIČ

od 27.10.1999

CZ25685171

Datum vzniku

4. srpna 1998

Datová schránka

bmjgb8y

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5488

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.10.2011

27 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.2005 - 4.10.2011

14 000 000 Kč

11.2.2004 - 5.5.2005

7 000 000 Kč

4.8.1998 - 11.2.2004

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1659302319 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

13.11.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Novinářská 1113/3, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. června 2014 - 11. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. září 2011 - 4. října 2011 : Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.9.2011:1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti SLUG a.s. ve ... výši 14.000.000,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých ) byl v plné výši splacen.2. R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých), tedy z částky ve výši 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na částku ve výši 27.000.000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, a to vše s ohledem na tu skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání.4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 ks (slovy: třinácti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým vkladem určitého zájemce.5. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní.6. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci takto:- 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je stávající jediný akcionář, paní Janka Vojkůvková, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47;7. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je v sídle obchodní společnosti SLUG a.s., tedy v kanceláři společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin.8. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii;10. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře:Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce - jediného akcionáře, tedy ve vlastnictví paní Janky Vojkůvkové, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47, a to:- budova č.p. 624 v části obce Rožnov pod Radhoštěm, způsob využití - obč. vyb, na pozemku parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří;vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, zapsána u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3285 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín;Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou posudkem pana Ing. Radima Cechela, znalce se sídlem K rybníku 1105, 735 14, Orlová - Poruba I., identifikační číslo: 229 75 411, jmenovaného usnesením Krajského soud v Ostravě pod č.j. 29Nc 4158/2011-7 ze dne 8.6.2011, a to znaleckým posudkem o ceně nemovitosti číslo 3844 ze dne 19.9.2011, částkou ve výši 13.150.000,-Kč (slovy: třináct milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých);Určuje a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 13 ks ( slovy: třináct kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); konstatuje se, že hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje úhrnný emisní kurs akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, a určuje se tímto, že tento rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, tedy částka ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), bude připsán do rezervního fondu společnosti.Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva Společnosti uvádějící důvody upisování nepeněžitým vkladem a odůvodňující výši navrhovaného emisního kurzu akcií.Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti a hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : l) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti SLUG a.s., na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to kancelář předsedy představenstva.
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : k) Jediný akcionář a to paní Janka Vojkůvková splatí nepeněžitý vklad tak, že předá společnosti prohlášení o vkladu ve smyslu § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předmětnými n... emovitostmi a doklady opravňujícími k nakládání s nemovitostmi. Nepeněžitý vklad je povinen jediný akcionář splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : j) Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad a jeho ocenění, jak je popsáno a specifikováno výše s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn... částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, a touto částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, se hodhota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : i) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictv... í č. 1114, pro katastrální území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava - město, tj. pozemky - pozemkové parcely p.č. 393/3 - zahrada o výměře 3874 m2, 396/1 - orná půda o výměře 7319 m2, 399/20 - orná půda o výměře 6469 m2;Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých, a to znaleckým posudkem soudního znalce Josefa Šmerdy, znalce v oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí ze dne 14.1.2005 (zapsaným pod pořadovým číslem 006/2005 znaleckého deníku), který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. Nc 5217/2004-7, ze dne 14.10.2004, který nabyl právní moci dne 10.11.2004. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ust. § 59 obchodního zákoníku.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 7 ks, slovy: sedm kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých za akcii, v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : h) Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základní... ho kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli dopisem zaslaným na adresu jeho sídla v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti SLUG a.s., na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to kancelář předsedy představenstva;
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : f) Emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun ... českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionů korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : e) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - jedinému akcionáři, a to paní Jance Vojkůvkové, rodné číslo 605711/7253, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47, a budou upsá... ny na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a ObchZ o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 7 ks, slovy: sedm kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých za akcii. Všechn... y akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře.
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : b) Základní kapitál obchodní společnosti SLUG a.s., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, identifikační číslo 256 85 171, zapsané v obchodním rejstříku ... vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2783, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 7,000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých, ze stávajících 7,000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých, na částku ve výši 14,000.000,-Kč, slovy: čtrnáct milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajiště... ní zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2005 - 5. května 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 4.2.2005
 • 12. listopadu 2003 - 11. února 2004 : Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu1. Základní kapitál společnosti SLUG a.s. ve výši 3 000 000,- Kč byl v plné v... ýši splacen.2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 000 000,- Kč, tedy z částky ve výši 3 000 000,- Kč na částku 7 000 000,- Kč.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu, a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti.4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 4 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány.5. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto:4 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemnci, kterým je paní Janka Vojkůvková, r.č. 605711/7253, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47.6. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SLUG a.s., tedy Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 190 00, a to místnost předsedkyně představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin.7. Určuje se lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to paní Janka Vojkůvková, je povinna upsat akcie ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze, který bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jeho adresu. Akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1 000 000,- Kč.9. Konstatuje se, že ke dni konání valné hromady existuje peněžitá pohledávka paní Janky Vojkůvkové ve výši 24 886 000,- Kč za společností SLUG a.s., která vznikla paní Jance Vojkůvkové na základě smlouvy o půjčce peněz ze dne 1. února 2002.10. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy paní Janky Vojkůvkové, a to pro část pohledávky ve výši 4 000 000,- Kč za společností SLUG a.s., jak vyplývá ze smlouvy o půjčce peněz uzavřené mezi společností SLUG a.s. jako dlužníkem a paní Janou Vojkůvkovou jako věřitelem ze dne 1. února 2002 ve smyslu ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu s tím, že zbývající část pohledávky ve výši 20 886 000,- Kč zůstává dále jako pohledávka paní Janky Vojkůvkové za společností SLUG a.s.11. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku.- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení a uvedením, že je jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti.- peněžitá pohledávka upisovatele paní Janky Vojkůvkové bude započtena ve výši 4 000 000,- Kč na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu. Zůstatek pohledávky ve výši 20 886 000,- Kč včetně sjednaného úroku bude i nadále tvořit pohledávku paní Janky Vojkůvkové za společností SLUG a.s.- dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky ve výši 4 000 000,- Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu.- smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikované pohledávky, resp. její části, je zánik dluhu společnosti SLUG a.s. vůči paní Jance Vojkůvkové ve výši 4 000 000,- Kč a tím dojde k ekonomickénmu posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti SLUG a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku.13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její části, akcionáře paní Janky Vojkůvkové.14. Určuje se, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy Praha 9, Nademlejnská 600, PSČ 190 00, a to kancelář předsedkyně představenstva. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů