Trendy

8 444 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-6 634 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

151 892 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

25.2.2010 - 31.12.2010 Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
1.5.2003 - 25.2.2010 Praha 1, Václavské nám. 838/9, PSČ 11000
23.1.2002 - 1.5.2003 Praha 1, Na příkopě 391/7, PSČ 11000
10.8.1998 - 23.1.2002 Praha 6, Matějská 2359, PSČ 16000

25686747

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2004 - 31.12.2010

CZ25686747

Datum vzniku

10. srpna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2010

Historické názvy

25.2.2010 - 31.12.2010

IVG Čermákovic a.s.

10.8.1998 - 25.2.2010

Čermákovic akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5501

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.7.2009 - 31.12.2010

52 098 000 Kč

13.6.2007 - 29.7.2009

52 000 000 Kč

10.8.1998 - 13.6.2007

1 700 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2010 - 31. prosince 2010 : Vymazává se společnost IVG Čermákovic a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, identifikační číslo 256 86 747 z obchodního rejstříku.Právní důvod výmazu: Společnost IV... G Čermákovic a.s. zanikla vnitrostátní fúzí se společností IVG Clear Solution a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČ: 279 34 934. Jmění společnosti IVG Čermákovic a.s. a IVG Clear Solution a.s. přešlo na nově vzniklou společnosti IVG Clear Solution Investments s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
  • 5. června 2008 - 29. července 2009 : Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých) o částku 98.000,- Kč (devadesát osm tisíc korun českých) na částku 52.098.000,- Kč ... (padesát dva milionů devadesát osm tisíc korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 98 ks (devadesáti osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) každá,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,- emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a v případě každé nově upsané akcie činí 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých).- akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. Anthonym Mauricem Seddonem, dat. nar. 25.05.1947, bytem Praha 6, Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, v sídle společnosti Čermákovic akciová společnost, na adrese Praha 1, Václavské nám. 838/9, PSČ 110 00. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat jedinému akconáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií jedinému akcionáři může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 Obch.Z. neúčinné.Jediný akcionář je povinen splatit jmenovitou hodnotu a tedy i emisní kurz upisovaných akcií na účet č. 500629323/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku zobrazit více skrýt více
  • 5. února 2007 - 13. června 2007 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.700.000,- Kč o peněžitý vklad v částce 50.300.000,- Kč na novou výši zák... ladního kapitálu 52.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2) V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se určuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 100 kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 503.000 Kč v listinné podobě, které nebudou kótovány na oficiálním trhu. Na každou nově emitovanou akcii bude připadat při hlasování na valné hromadě jeden hlas.3) Ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku budou všechny nově emitované akcie upsány s využitím jeho přednostního práva akcionářem Anthony Mauricem Seddonem, nar. 25.5.1947, bytem Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 160 00, občanem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.4) Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 obchodního zákoníku jediný akcionář rozhodl, že akcie upisované s využitím přednostního práva jediným akcionářem budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské nám. 838/9, PSČ 110 00, a to ve lhůtě 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) Emisní kurs akcií upisovaných s využití přednostního práva činí částku 503.000,-Kč na jednu akcii.6) V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku se stanoví lhůta ke splacení emisního kursu akcií 30 dnů ode dne upsání akcií.7) Připouští se započtení části pohledávky pana Antony Maurice Seddona, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.2.2002 mezi společností jako dlužníkem a panem Anthony Maurice Seddon jako věřitelem, a to do výše 50.300.000,- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 100 jím upsaných nově emitovaných akcií.8) Emisní kurs 100 nově vydaných akcií bude splacen započtením pohledávky pana Anthony Maurice Seddona vůči společnosti z titulu shora uvedené půjčky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu akcií, tj. nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií.9) Představenstvo je povinno doručit akcionáři Anthony Maurice Seddonovi návrh na uzavření smlouvy o započtení do dvaceti dnů od doručení rozhodnutí o povolení zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku a vyzvat jej, aby se ve lhůtě stanové pro splacení emisního kursu akcií do sídla společnosti dostavil a smlouvu o započtení uzavřel. zobrazit více skrýt více
posunout dolů