Trendy

6 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 200 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

3 267 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

10.9.2012 - 10.1.2014 Praha 4 - Braník, Novodvorská 1800/136, PSČ 14200
3.12.2001 - 10.9.2012 Praha 5, Holečkova 103
26.8.1998 - 3.12.2001 Praha 5, Holečkova 31

25690272

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1998 - 22.8.2013

CZ25690272

Datum vzniku

26. srpna 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. ledna 2014

Historické názvy

5.10.2012 - 10.1.2014

Purstling, a.s. v likvidaci

25.7.2012 - 5.10.2012

Purstling, a.s.

27.6.2012 - 25.7.2012

Purstling. a.s.

26.8.1998 - 27.6.2012

EURONEWS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5520

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.3.2008 - 10.1.2014

2 000 000 Kč

11.1.2007 - 25.3.2008

23 315 000 Kč

1.7.2005 - 11.1.2007

271 700 000 Kč

1.7.2005 - 1.7.2005

271 000 000 Kč

26.2.2003 - 1.7.2005

247 000 000 Kč

3.5.2000 - 26.2.2003

34 000 000 Kč

22.11.1999 - 3.5.2000

1 000 000 Kč

26.8.1998 - 22.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Provozovny

od 10.10.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Holečkova 611/103, 150 00, Praha - Košíře

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. ledna 2014 - 10. ledna 2014 : Vymazává se obchodní společnost Novodvorská 1800/136, Praha 4, PSČ 14200, identifikační číslo 25690272, ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku, včetně všech z... apsaných skutečností.Právní důvod výmazu: ukončení likvidace zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2012 - 10. ledna 2014 : Společnost Purstling, a.s. byla zrušena s likvidací a to s účinností ke dni 1. 10. 2012
 • 27. června 2012 - 10. ledna 2014 : Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 31.května 2012 se společností Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 1... 43 00, jako kupujícím. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2008 - 10. ledna 2014 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti EURONEWS, a.s. o fúzi sloučením se zanikající společností SPOLEC, spol. s r.o., IČ 257 11 211, se sí... dlem v Praze 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00, přešlo jmění zanikající společnosti SPOLEC, spol. s r.o., včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, na nástupnickou společnost EURONEWS, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. listopadu 2004 - 10. ledna 2014 : V důsledku fúze formou sloučení přešlo na nástupnickou EURONEWS, a.s., IČ: 25690272, se sídlem v Praze 5, Holečkova 103 jmění zanikající společnosti PPF Capital Management a.s., IČ... : 63998131, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3373. zobrazit více skrýt více
 • 20. srpna 2007 - 25. března 2008 : Záměr o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář společnosti učinil dne 13.7.2007 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je e... fektivní snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, t.j. Kč 21.315.000,- (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) bude, po splnění podmínek uvedených v § 216 odst. 4 obch. zák, vyplacena akcionáři, a to do 30 dnů na účet dle jeho dispozic. Základní kapitál společnosti se snižuje o Kč 21.315.000,- (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) na částku Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 213a obchodního zákoníku, tedy snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti tak, že nominální hodnota akcie o současné jmenovité hodnotě Kč 23.315.000,- (slovy: dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých) bude snížena o Kč 21.315.000,- (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) tedy na Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Ve lhůtě deseti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží akcionář společnosti akcii k výměně a zároveň v této lhůtě představenstvo vymění předloženou akcii v nominální hodnotě Kč 23.315.000,- (slovy: dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých) za akcii v nominální hodnotě Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2006 - 11. ledna 2007 : Jediný akcionář rozhodl dne 18.10.2006 o snížení základního kapitálu společnosti podle § 213c Obchodního zákoníku takto:a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob bude naloženo... s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Ke snížení základního kapitálu Společnosti dochází za účelem úhrady části ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části neuhrazené ztráty minulých období. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoli plnění ve prospěch akcionářů.b) Rozsah snížení základního kapitálu a způsob snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 271.700.000,- Kč ( slovy: dvě stě sedmdesát jeden milion sedm set tisíc korun českých) o pevnou částku 248.385.000,- Kč ( slovy : dvě stě čtyřicet osm milionů tři sta osmdesát pět tisíc korun českých) na konečnou částku 23.315.000,- Kč ( slovy : dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých).Základní kapitál bude snížen bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) a § 213c odst. 2 Obchodního zákoníku.Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude vzato z oběhu 248 385 000 ks kmenových akcií vydaných na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,-Kč ( slovy : jedna koruna česká). Akcie vzaté z oběhu budou zničeny ve smyslu ustanovení § 214, odst. 6 Obchodního zákoníku.c) Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu:veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu zašle v souladu s ustanovením § 183a Obchodního zákoníku a stanovami Společnosti představenstvo Společnosti na adresu sídla akcionáře/ů ( nebo jejich zmocněných zástupců) a uveřejní v celostátně distribuovaném deníku, tj. v Lidových novinách. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu činí 4 týdny ode dne jeho uveřejnění.d) Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu:Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu podle ustanovení § 211 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku činí 4 týdny ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2005 - 1. července 2005 : Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 247.000.000,- Kč o 24.700.000,- Kč na částku 271.700.000,- Kč, a to formou úpisu nový... ch akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje valná hromada Společnosti v souladu se zněním § 203 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 24.700.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-Kč, v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad určenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akciích vydaných Společností.Emisní kurs jedné nově upisované akcie Společnosti činí 1,- Kč, přičemž je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie Společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo akcionářů Společnosti na upisování nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se oba akcionáři Společnosti v souladu § 204a odst. 7 alinea § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcům, který je PPF burzovní společnost a.s., IČ: 60196211, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021 (dále jen " Určený zájemce ").Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat v sídle Společnosti, na adrese Praha 5, Holečkova 103 ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o upsání akcií doručen Určenému zájemci, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Určenému zájemci až poté,co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem Určeného zájemce a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 24.700.000,- Kč vůči pohledávce Určeného zájemce za společností z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4.2005 mezi společností a Určeným zájemcem nebo(ii) na zvláštní účet společnosti, vedený u Společnosti eBanka, a.s., číslo účtu 538971036/2400, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejího vzájemného započtení.Emisní kurs musí být splacen nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to buď formou uzavření dohody o započtení pohledávky mezi Společností a Určeným zájemcem, nebo formou úhrady emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti.Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak je stanoveno tímto rozhodnutím valné hromady Společnosti, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 2002 - 26. února 2003 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti ze stávající výše 34.000.000,- Kč ( slovy: třicetčtyři milionů korun českých) o 213.000.000,- Kč ( slovy: dvě stětř... ináct milionů korun českých) na částku 247.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých), a to formouúpisu nových akcií společnosti, přičemž upisování nad tutočástku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základníhokapitálu společnosti stanovuje jediný akcionář v souladu sezněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:a) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizovánovydáním 213 ( slovy: dvě stě třinácti) kusů kmenových akciíspolečnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých), v listinnépodobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsouspojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, kteránáleží dle obecně závazných předpisů a stanov společnostiostatním kmenovým akciím vydaným společností.b) Emisní kurs každé upisované akcie společnosti činí1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých), přičemžemisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisovanéakcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacenpeněžitým vkladem upisovatele.c) Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akciíspolečnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto vesmyslu § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává svéhopřednostního práva na úpis nově vydávaných akcií společností.Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizujezvýšení základního kapitálu společnosti, budou upsány předemurčeným zájemcům, kterým je společnost PPF Capital Managementa.s., IČ: 63 99 81 31 , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci1658/121,PSČ: 140 21 ( dále jen "PPF CM"). Úpis nových akcií,jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitáluspolečnosti, bude proveden prostřednictvím smlouvy o upsáníakcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku.Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tatolhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy bylpísemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručen PPF CM, přičemžpředstavenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy oúpisu akcií doručit PPF CM až poté, co nabude právní mociusnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříkurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti. Místem upisování akcií budou prostory společnostina adrese jejího sídla v Praze 5, Holečkova 103. Smlouva o úpisuakcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205odstavec 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovanýchakcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele, přičemž sepřipouští vzájemné započtení pohledávky, kterou má společnost zaspolečností PPF CM z titulu splacení emisního kursu akcií vevýši 213.000.000 Kč a pohledávek, které má společnost PPF CM zaspolečností z titulu Rámcové smlouvy 01, uzavřené mezispolečností PPF CM a společností ze dne 6.6.2000, Rámcovésmlouvy 02, uzavřené mezi společností PPF CM a společností zedne 20.9.2000,Rámcové smlouvy 03, uzavřené mezi společností PPFCM a společností ze dne 30.4.2001 a Rámcové smlouvy 04, uzavřenémezi společností PPF CM a společností ze dne 20.3.2002. Dohoda ozapočtení musí být uzavřená mezi společností a společností PPFCM nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií.d) Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány vsmlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu sustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2000 - 20. května 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti EURONEWS, a.s. konaná dne20.12.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění takto:a) Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní výše1 000... 000 Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) o částku33 000 000,-Kč ( třicet tři milionů korun českých ) na částu34 000 000,-Kč ( slovy : třicet čtyři milionů korun českých )upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad výšeuvedenou částkou se nepřipouští.b) Bude upsáno 100 kusů kmenových akcií na majitele, v listinnépodobě, o jmenovité hodnotě 330 000 Kč ( slovy: tři sta třicettisíc korun českých ), veřejně neobchodovatelných.c) Místem upisování akcií bude sídlo společnosti EURONEWS, a.s.:Holečkova 31, Praha 5d) Emisní kurz upisovaných akcií činí 330 000 Kč ( slovy třistatřicet tisíc korun českých ) za jednu (1) akcii a bude splacenpeněžitými vklady upisovatelů. Peněžité vklady budou splaceny naúčet společnosti číslo 4001-0500019103/0300e) Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akciíse nevylučuje. Každý akcionář má přednostní právo upsat částnových akcií ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podíluna základním jmění společnosti; na jednu dosavadní akcii vejmenovité hodnotě 10 000 Kč ( slovy : deset tisíc korun českých)má právo upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 330 000 Kč( slovy : třista třicet tisíc korun českých ). Akcie bude možnoupisovat ve lhůtě 14 dnů.Lhůta pro upisování nových akcií začínáběžet v den následujícím po dni, kdy nabude právní mociusnedsení, kterým bude zapsáno v obchodním rejstříku usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Ve stejnélhůtě musí být splaceno celých 100 % emisního kurzu upsanýchakcií. Nové akcié které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v prvním kole budou nabídnuty ve druhém koleurčitým zájemcům, a to akcionářům kteří plně využili svéhopřednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celémrozsahu svých podílů na základním jmění. Akcie bude možnoupisovat ve lhůtě 14 dnů. Lhůta začíná běžet v 10:00 v dennásledujícím po dni, ve kterém skončilo první koloupisování nových akcií.Ve stejné lhůtě musí být splaceno celých 100% emisníhokurzu takto upsaných akcií. V případě, že podmínky pro účast vedruhém kole splní více akcionářů, budou ve druhém kole akcionářiupisovat v pořadí, v jakém se k úpisu dostaví, přičemž početakcií, které může jeden upisovatel upsat z akcií, které k úpisuzbývají, není omezen.V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akciíupsaných v prvním a druhém kole nebylo účinně upsáno všech 100 (slovy : sto) kusů nových akcií, bude postupováno v souladu sustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů