Základní údaje

Historické adresy

21.3.2005 - 27.10.2006 Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217
17.11.1998 - 21.3.2005 Kladno, Víta Nejedlého 1575
2.9.1998 - 17.11.1998 pošta Horoměřice, Únětice 167, PSČ 25262

25691431

DIČ

Není plátce DPH

6.1.1999 - 27.10.2006

CZ25691431

Datum vzniku

2. září 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. října 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. října 2006

Historické názvy

2.9.1998 - 27.10.2006

KARBON INVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5524

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.8.1999 - 27.10.2006

2 394 000 000 Kč

2.9.1998 - 2.8.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. října 2006 - 27. října 2006 : Vymazává se ke dni 27.10.2006 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze obchodní společnost KARBON INVEST, a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17 , ... identifikační číslo 25691431 vedená v oddíle B , vložka 5524.Právní důvod výmazu : společnost dne 3.8.2006 zanikla v důsledku fúze sloučením podle článku 17 odst. 2 písm. a) nařízení Rady ( ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti ( SE), (i) se společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17 , jako společností zanikající, a (ii) se společností RPG Industries Public Limited, reg. č. 146906, se sídlem Neocleous Building, 199 Arch. Neocleous Building, 199 Arch. Makarios Avenue, 3030 Limassol, Kyperská republika, jako společností nástupnickou, která v důsledku fúze nabyla právní formu evropské společnosti ( SE). Obchodní firma nástupnické společnosti se změnila na RPG INDUSTRIES SE, reg. č. SE 1; sídlo nástupnické společnosti zůstává na adrese Neocleous Building, 199 Arch. Makarios Avenue, 3030, Limassol, Kyperská republika. zobrazit více skrýt více
  • 26. října 2006 - 27. října 2006 : Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 7.2.2006. Právním důvodem zrušení je fúze KARBON INVEST, a.s. a společnosti Charles Capital, a.s. , se sídlem Praha 1,... Štěpánská 621/34, PSČ: 11217, IČ: 25662341, jako zanikajících společností do společnosti RPG Industries Public Limited, reg.č. 146906, se sídlem Megaro Neokleous, Arch. Makariou G´199, 30 30 Limassol , Kyperská republika, jako nástupnické společnosti při založení evropské společnosti ( SE) fúzí sloučením podle článku 17 odst. 2 písm a) Nařízení rady ( ES) č. 2157/2001, o statutu Evropské společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. května 1999 - 2. srpna 1999 : Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnosti KARBONINVEST, a.s. ze dne 27.4.1999 došlo k rozhodnutí společnosti ozvýšení základního jmění společnosti v souladu s připoje... nýmilistinami.Základní jmění společnosti se zvyšuje o 2.393.000.000,- Kč(slovy: dvěmiliardytřistadevadesáttřimilióny korun českých)úpisem 100 ks (slovy: jednosto kusů) akcií společnosti namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 23.930.000,- Kč (slovy:dvacettřimilonůdevětsettřicettisíc korun českých) a to o emisnímkurzu jedné akcie 23.930.000,- (slovy:dvacettřimilionůdevětsettřicettisíc korun českých). Akcie budouvydány v listinné podobě. Akcie jsou neveřejně obchodovatelné.Upisování nad částku 2.393.000.000,- Kč (slovy:dvěmiliardytřistadevadesátřimilionů korun českých) senepřipouští.Akcionáři mají právo využít svého přednostního práva upsat částnových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jměnív rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti dle §204a obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu kmenovou akcii, znějící namajitele o jmenovité hodnotě 23.930.000,- Kč v listinné podobě,emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Pro úpisakcií s využitím přednostního práva je nezbytné se prezentovatstávajícími akciemi v originální podobě.Akcie budou upsány jednotlivými akcionáři v celkové výši2.393.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardytřistadevadesáttřimilionůkorun českých) ve lhůtě 15 kalendářních dnů, počítáno od prvéhodne následujícího po dni právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti. Místem úpisu je sídlo společnostiKARBON INVEST, a.s. Kladno, Víta Nejedlého 1575.Akcie upsané upisovateli budou splaceny na účet KARBON INVEST,a.s. vedený u Invesiční a Poštovní banky, a.s. se sídlemSenovážné náměstí 32, Praha 1, číslo účtu: 133600376/5100 velhůtě dvou měsíců, přičemž počátečním dnem této lhůty je den,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisutohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Usnesenízašle představenstvo doporučeným dopisem všem akcionářům bezzbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.Společnost vydá při úpisu upisovateli písemné potvrzení dle §168 odst. 2 obch.zákoníku.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust.§ 205obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů