Trendy

3 581 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-5 747 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

218 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

9.9.1998 - 8.1.2014 Praha 1, Valentinská 11/56

25692879

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1999 - 1.7.2015

CZ25692879

Datum vzniku

9. září 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. ledna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. ledna 2014

Historické názvy

17.9.2012 - 8.1.2014

LANEZRA a.s.

9.9.1998 - 17.9.2012

ARZENAL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5539

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.1.2002 - 8.1.2014

7 560 000 Kč

8.1.1999 - 7.1.2002

1 020 000 Kč

9.9.1998 - 8.1.1999

1 020 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

30.10.1998 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Valentinská 56/11, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2014 - 8. ledna 2014 : Vymazává se ke LANEZRA a.s., Praha 1, Valentinská 11/56, identifikační číslo 25692879, z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod - zrušení konkursu p... ro nedostatek majetku dlužníka. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2001 - 7. ledna 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti ARZENAL a.s. ze dne21.6.2001 zrušila usnesení valné hromady této společnosti ze dne1.6.2001 o zvýšení základního jmění akciové společnosti vrozs... ahu 1.980.000,- Kč z původních 1.020.000,- Kč na novou výši3.000.000,- Kč.Mimořádná valná hromada akciové společnosti ARZENAL a.s. konanádne 21.6.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku6.540.000,- Kč na novou výši 7.560.000,- Kč. Upisování nad tutočástku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu budeprovedeno formou úpisu nových akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti ARZENAL a.s. jejejí kapitálové posílení.Předmětem úpisu bude 120. kusů nových listinných akcií namajitele o nominální hodnotě 50.000,- Kč na jednu akcii a 54kusů nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě10.000,- Kč na jednu akcii.Půjde o neregistrované kmenové akcie na majitele, jež budouvydány v listinné podobě.Úpis všech akcií bude proveden pouze s využitím přednostníhopráva všech stávajících akcionářů ve smyslu ustanovení §203obchodního zákoníku s tím, že upisování bude možné až poté, cobude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku, s tím, že lhůta pro uplatnění přednostního práva budečinit 30 dnů a představenstvo společnosti bude povinno oznámitpočátek této lhůty a místo pro vykonání přednostního právaakcionářům bezprostředně po zápisu usnesení o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, a to oznámením zveřejněným vdenníku Mladá fronta dnes. Místem vykonání přednostního práva kúpisu akcií bude sídlo společnosti Praha 1, Valentinská 11/56.Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,tj. 50.000,- Kč u akcie se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč a10.000,- Kč u akcie se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč.Úpis všech 120 akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a všech 54kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude provedenpeněžitými vklady. Podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotěá 50.000,- Kč, který připadá na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, je 0,1176, a podíl na jedné novéakcii o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč, který připadá na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, je 0,0529 s tím,že v obou případech budou akcionáři upisovány celé akcie.Každý z akcionářů upíše 40 kusů akcií o jmenovité hodnotě50.000,- Kč a 18 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Poprovedení úpisu splatí akcionáři jimi upsané akcie ve lhůtě 5dnů, která počne běžet následujícím dnem po dni upsání akcií, ato na účet společnosti číslo 994404-0642541001/0800, vedený uČ.S. a.s., pobočka Praha 1, Václavské nám. 56. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2000 - 1. srpna 2001 : 1.Valná hromada rozhodla usnesením ze dne 1,6,2000 o zvýšenízákladního jmění akciové společnosti v rozsahu 1.980.000,- Kč, způvodních 1.020.000,- Kč na 3.000.000,- Kč. Nepřipouští ... sepřitom upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.2. Zvýšení základního jmění akciové společnosti v rozsahu1.980.000,- Kč se navrhuje provést za využití přednostního právadosavadních akcionářů, tzn. že každý akcionář má přednostníprávo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jměníspolečnosti, neboť akcie budou upisovány peněžitým vklademstávajících akcionářů, a to v rozsahu jejich podílů na základnímjmění společnosti.3. Toto zvýšení základního jmění o částku 1.980.000,- Kč budeprovedeno:- upsáním 30 ks nových kmenových akcií, znějících na majitele, vlistinné podobě, se jmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichžemisní kurz je dán jejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každéakcie 50.000,- Kč, to znamená, že emisní ážio se neupisuje, tj.celkem činí emisní kurz u těchto 30 ks nových kmenových akciíčástku 1.500.000,- Kč,- a dále upsáním 48 ks nových kmenových akcií, znějících namajitele, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou á 10.000,-Kč, jejichž emisní kurz je dán jejich jmenovitou hodnotou, tj.činí u každé akcie 10.000,- Kč, to znamená, že emisní ážio seneupisuje, tj. celkem činí emisní kurz u těchto 48 ks novýchkmenových akcií částku 480.000,- Kč( V obou případech půjde o akcie veřejně neobchodovatelné,majitel akcie bude mít právo na podíl na zisku, právo účastnitse řízení valné hromady a právo na podíl na likvidačním zůstatkupři zániku společnosti.)4. Nově upisované akcie, výše uvedené, budou v rámcipřednostního práva stávajících akcionářů těmito upsány takto:- akcionář Bohuslav Janata, r.č. 490529/103, bytem Praha 1,Valentinská 11/56, který má podíl 33,33% na základním jměníspolečnosti, upíše v rámci svého přednostního práva 10 ks novýchkmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, sejmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dánjejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 50.000,-Kč( emisní ážio se neupisuje ) a dále 16 ks nových kmenovýchakcií, znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitouhodnotou á 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dán jejichjmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč (emisníážio se neupisuje), a to peněžitým vkladem v celkové výši660.000,- Kč, s tím, že uskuteční toto své přednostní právo naupsání 10 ks nových kmenových akcií, znějících na majitele, vlistinné podobě, se jmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, ( jejichžemisní kurz je dán jejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každéakcie 50.000,- Kč), a dále 16 ks nových kmenových akcií,znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotouá 10.000,- Kč, ( jejichž emisní kurz je dán jejich jmenovitouhodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč), v příslušněoznačené prostoře v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů odedne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcionář Bohuslav Janata upíše nové akciev poměru 0,029 nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč najednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, a v poměu 0,047 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčna jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,- Kč.Akcionář Bohuslav Janata splatí jmenovitou hodnotu jím upsanýchakcií ve výši 100% peněžitým vkladem ve lhůtě 5 dnů po provedenízápisu do listiny upisovatelů, t.j. po upsání všech 26 ks novýchakcií, a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANK SPARKASSENa.s. Praha 1, Václavské náměstí 56, číslo 642541001/4400.- akcionář Jaroslav Kudrnovský, r.č. 490311/007, bytem Praha 1,Nerudova 38, který má podíl 33,33% na základním jměníspolečnosti upíše v rámci svého přednostního práva 10 ks novýchkmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, sejmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dánjejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 50.000,- Kč,( emisní ážio se neupisuje ) a dále 16 ks nových kmenovýchakcií, znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitouhodnotou á 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dán jejichjmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč,( emisní ážio se neupisuje), a to peněžitým vkladem v celkovévýši 660.000,- Kč, s tím, že uskuteční toto své přednostní právona upsání 10 ks nových kmenových akcií, znějících na majitele, vlistinné podobě, se jmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichžemisní kurz je dán jejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každéakcie 50.000,-Kč, a dále 16 ks nových kmenových akcií,znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotouá 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dán jejich jmenovitouhodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč, v příslušněoznačené prostoře v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů odedne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Akcionář Jaroslav Kudrnovský upíše novéakcie v poměru 0,029 nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kčna jednu stávajcí akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a v poměru 0,047 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčna jednu stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Akcionář Jaroslav Kudrnovský splatí jmenovitou hodnotu jímupsaných akcií ve výši 100% peněžitým vkladem ve lhůtě 5 dnů poprovedení zápisu do listiny upisovatelů, t.j. po upsání všech26 ks nových akcií, a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANKSPARKASSEN a.s. Praha 1, Václavské náměstí 56, číslo642541001/4400.- akcionář Prof. Bořek Šípek, r.č. 490614/229, bytem Praha 1,Kapucínská 3/79, který má podíl 33,33% na základním jměníspolečnosti upíše v rámci svého přednostního práva 10 ks novýchkmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, sejmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dánjejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 50.000,- Kč,( emisní ážio se neupisuje) a dále 16 ks nových kmenových akcií,znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitouhodnotou á 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dán jejichjmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč,( emisní ážio se neupisuje), a to peněžitým vkladem v celkovévýši 660.000,- Kč, s tím, že uskuteční toto své přednostní právona upsání 10 ks nových kmenových akcií, znějících na majitele, vlistinné podobě, se jmenovitou hodnotou á 50.000,- Kč, jejichžemisní kurz je dán jejich jmenovitou hodnotou, tj. činí u každéakcie 50.000,- Kč, a dále 16 ks nových kmenových akcií,znějících na majitele, v listinné podobě, se jmenovitouhodnotou á 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz je dán jejichjmenovitou hodnotou, tj. činí u každé akcie 10.000,- Kč, vpříslušně označené prostoře v sídle společnosti, a to ve lhůtě30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Akcionář Prof. Bořek Šípek upíše novéakcie v poměru 0,029 nové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kčna jednu stávající akcii společnosti o jmenovoté hodnotě1.000,- Kč, a v poměru 0,047 nové akcie o jmenovité hodnotě10.000,- Kč na jednu stávající akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč.Akcionář Prog. Bořek Šípek splatí jmenovitou hodnotu jímupsaných akcií ve výši 100% peněžitým vkladem ve lhůtě 5 dnů poprovedení zápisu do listiny upisovatelů, t.j. po upsání všech 26ks nových akcií, a to na účet společnosti vedený u ERSTE BANKSPARKASSEN a.s. Praha 1, Václavské náměstí 56, číslo642541001/4400. zobrazit více skrýt více
posunout dolů