Trendy

329 664 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 028 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

114 516 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.6.2002 Praha 1, Václavské náměstí 796/42, PSČ 11000

Historické adresy

20.3.2002 - 12.6.2002 Praha 1, Na Poříčí orient. č. 17 čp. 1071, PSČ 11000
10.9.1998 - 20.3.2002 Praha 1, Na Poříčí 17/1071

25693654

DIČ

od 1.11.1998

CZ25693654

Datum vzniku

10. září 1998

Datová schránka

cb5eqkz

Historické názvy

1.12.1998 - 6.12.2002

KNIHCENTRUM, a.s.

10.9.1998 - 1.12.1998

PRVNÍ KNIHCENTRUM, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5543

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.4.2003

68 000 000 Kč

Historické jmění

10.11.2000 - 28.4.2003

31 000 000 Kč

10.9.1998 - 10.11.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 22.7.2015

2111825741 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vnoučkova 2389, 256 01, Benešov

... více provozoven (celkem 68) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. dubna 2003 - 28. dubna 2003 : - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 18,3,2003 bylo rozhodnuto o zvýšenízákladního kapitálu ve formě notářského zápisu notáře v Praz... eJUDr. Bohdana Hallady č. NZ 163/2003, N 203/2003.- Bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku37.000.000,- Kč na celkovou částku 68.000.000,- Kč, přičemž seupisování nad navrženou částku nepřipouští.- celkový počet nově upisovaných akcií činí 37 kusů kmenovýchakcií, neregistrovaných a veřejně neobchodovatelných, v listinnépodobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva vesmyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcieneupisují peněžitými vklady.- všechny nově upisované akcie upíše předem určený zájemce, a tostávající jediný akcionář Jan Kanzelsberger, r.č. 510827/022,bytem Praha 3, Šrobárova 2183/5.- lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnostiKANZELSBERGER a.s., Praha 1, Václavské náměstí 7896/42, PSČ 11000, ve lhůtě čtrnácti dnů, která počne běžet doručením návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti stanovenév § 205 odst. 3 obchodního zákoníku zaslaného společnostíjedinému akcionáři v den následující po podání návrhu na zápisusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálunepeněžitými vlady do obchodního rejstříku. Počátek lhůty proupisování akcií bez přednostního práva bude oznámen jedinémuakcionáři doporučeným dopisem poštou. Upisování akcií jedinýmakcionářem bez využití přednostního práva je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. V případě pravomocnéhorozhodnutí o zamítnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu sestane upisování akcií neúčinné.- emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 37.218.000,- Kčs tím, že rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou sebude považovat za emisní ážio.- lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: jedinýakcionář je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsanýchakcií nepeněžitým vkladem nejpozději do třiceti dnů ode dnepodpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenýmipodpisy, v sídle podniku Jan Kanzelsberger Nakladatelství avydavatelství, v Praze 1, Václavské nám. 42, a to před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, přičemž ke splacení dojde na základě písemné Smlouvyo vkladu podniku do základního kapitálu společnostiKANZELSBERGER a.s., předáním podniku společnosti KANZELSBERGERa.s. a sepsáním zápisu o předání podniku- Předmětem nepeněžitého vkladu jediného akcionáře je podnikJana Kanzelsbergera zapsaný v obchodním rejstříku vedenýmMěstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 5609, pod obchodnífirmou Jan Kanzelsberger - Nakladatelství a knihkupectví, IČ11208015, s místem podnikání Praha 1, Václavské nám. 42, tj.soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání,se všemi věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, kteréjedinému akcionáři tj. Janau Kanzelsbergerovi, jako podnikateli,patří a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povazemají k tomuto účelu sloužit.- důvodem zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vklademje hospodářská využitelnost ve vztahu k předmětu podnikání asoučasně se jedná o důležitý zájem společnosti.- nepeněžitý vklad byl oceněn společným znaleckým posudkem Ing.Luboše Marka, znalcem v oboru ekonimika - účetní evidence, cenya odhady podniků a Hanou Moulíkovou, znalcem v oboru ekomika -účetní evidence, ceny a dhady podniku, evid. č. 68-2002 a evid.č. 664/102/02 ze dne 03.02.2003, částkou 37.218.000,- Kč,přičemž částka ve výši 218.000,- Kč se považuje za emisní ážio.- za výše uvedený nepeněžitý vklad se vydá 37 kusů kmenovýchakcií, neregistrovaných a veřejně neobchodovatelných, v listinnépodobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 5)Základní jmění společnosti tak bude činit 31,000.000,-Kč(slovy:třicetjedenmilion korun českých) a je rozděleno na1 000 ks akcií na jméno,v listinné podobě,o jmenovité hodnotě1 ks... akcie 1 000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých) a 30 ksakcií na jméno,v listinné podobě,o jmenovité hodnotě 1 ks akcie1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 1)Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 30,000.000,-Kč(slovy:třicetmilionů korun českých). Upisování nad tuto částkuzvýšení základního jmění se nepřipouští.-2)Zvýšení zákl... adního jmění o částku 30,000.000,-Kč (slovy:třicetmilionů korun českých) bude provedeno dle ust. § 59 odst.7obchodního zákoníku v nominální hodnotě, vloženými pohledávkamivzniklými ze Smluv o půjčce ze dne 18.10.1998 ve výši3,500.000,-Kč(slovy: třimilionypětsettisíc korun českých),ze dne9.11.1998 ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských),ze dne 10.12.1998 ve výši9,000.000,-Kč(slovy:devětmilionů korun českých),ze dne 7.1.1999ve výši 10,000.000,-Kč (slovy:desetmilionů korun českých), zedne 11.1.1999 ve výši 3,500.000,-Kč (slovy:třimilionypětsettisíckorun českých),ze dne 13.4.1999 ve výši 1,000.000,-Kč(slovy:jedenmilion korun českých),ze dne 18.6.1999 ve výši1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a ze dne15.6.2000 ve výši 1,000.000,Kč (slovy:jedenmilion korunčeských), které má jediný akcionář vůči společnosti v celkovévýši 30,000.000,-Kč (slovy:třicetmilionů korun českých) jakovklad do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 8)Ukládá se představenstvu společnosti, aby ve lhůtě 30 dní odrozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady o zvýšení základního jmění,podalo Návrh na zápis t... ohotorozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 6)Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti,tedy kancelářpředsedy představenstva společnosti a lhůta činí 15(patnáct)dnů.Její počátek je stanoven tak,že 15 denní lhůta počíná... běžetprvním dnem následujícího po dni, kdy rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšenízákladního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad je splacen ve smyslu ust.§ 59 odst.7 obchodníhozákoníku ke dne účinnosti Smlouvy o postoupení pohledávek. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 9)Ukládá se představenstvu, aby zveřejnilo rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady bez zbytečnéhoodkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.Upisován... í akcií nemůže začít dříve než toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady bude zapsáno doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 3)Zvýšení základního jmění o částku 30,000.000,- Kč(slovy:třicetmilionů korun českých) bude provedeno upsáním 30 ksnových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě,o jmenovitéhod... notě 1 ks akcie 1,000.000,- Kč (slovy:jedenmilion korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 7)Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel jepovinen zaplatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnůode dne úpisu akcií.Nepeněžitý vklad je povinen upisovat... elsplatit v této lhůtě v sídle společnosti, tedy tento nepeněžitývklad je pak s ohledem na svoji povahu splacen účinností Smlouvyo postoupení vložených pohledávek (§ 59 odst.7 obchodníhozákoníku). zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. listopadu 2000 : 4)Emisní kurz upisované akcie činí 1,000.000,- Kč(slovy:jedenmilion korun českých).
 • 6. října 2000 - 10. října 2000 : 5)Základní jmění společnosti tak bude činit 31,000.000,-Kč(slovy:třicetjedenmilion korun českých) a je rozděleno na1 000 ks akcií na jméno,v listinné podobě,o jmenovité hodnotě1 ks... akcie 1 000,-Kč (slovy:jedentisíc korun českých) a 30 ksakcií na jméno,v listinné podobě,o jmenovité hodně 1 ks akcie1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2000 - 10. října 2000 : 1)Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 30,000.000,-Kč(slovy:třicetmilionů korun českých). Upisování nad tuto částkuzvýšení základního jmění se nepřipouští.2)Zvýšení zákla... dního jmění o částku 30,000.000,-Kč (slovy:třicetmilionů korun českých) bude provedeno dle § 59 odst.7obchodního zákoníku v nominální hodnotě, vloženými pohledávkamivzniklými ze Smluv o půjčce ze dne 18.10.1998 ve výši3,500.000,-Kč(slovy: třimilionypětsettisíc korun českých),ze dne9.11.1998 ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských),ze dne 10.12.1998 ve výši9,000.000,-Kč(slovy:devětmilionů korun českých),ze dne 7.1.1999ve výši 10,000.000,-Kč (slovy:desetmilionů korun českých), zedne 11.1.1999 ve výši 3,500.000,-Kč (slovy:třimilionypětsettisíckorun českých),ze dne 13.4.1999 ve výši 1,000.000,-Kč(slovy:jedenmilion korun českých),ze dne 18.6.1999 ve výši1,000.000,-Kč (jedenmilion korun českých) a ze dne 15.6.2000 vevýši 1,000.000,Kč (slovy:jedenmilion korun českých), které májediný akcionář vůči společnosti v celkové výši 30,000.000,-Kč(slovy:třicetmilionů korun českých) jako vklad do základníhojmění společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů