Trendy

1 230 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

36 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

23 244 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

19.5.2003 - 30.9.2016 Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000
2.10.1998 - 19.5.2003 Praha 1, U milosrdných 2/867

25698061

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

2. října 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. září 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. září 2016

Datová schránka

uv7ffim

Historické názvy

2.10.1998 - 30.9.2016

NS GROUP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5574

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.7.2003 - 30.9.2016

12 000 000 Kč

18.9.2002 - 23.7.2003

10 000 000 Kč

2.10.1998 - 18.9.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2016 - 30. září 2016 : Společnost NS GROUP a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností NSG PROPERTIES a.s., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační čísl... o 282 03 771. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 2003 - 23. července 2003 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 19.prosince 2002, přijalatoto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:- o částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy:dvamilionykor... unčeských) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští- upisuje se 200(slovy:dvěstě) kusů kmenových akcií znějících namajitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě vevýši 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých)- všechny upisované akcie budou nabídnuty konkrétním zájemcůmtakto:- Mgr. Martinu Novotnému, r.č.681021/0594, bydliště Praha 1,Jakubská 2 upíše 70 ( slovy: sedmdesát kusů) kmenových akciíznějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie ojmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč ( slovy: desettisíckorunčeských)- pan Ing. Petr Šíma, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr.Křížka 18 upíše 80(slovy:osmdesát kusů) kmenových akciíznějících na majitele, v listinné podobě, každá akcie o jmenovitéhodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých)- pan Mgr. Pokorný, r.č.680211/0964, bydliště Praha 1, Pařížská19 upíše 50 ( slovy: padesát kusů) kmenových akcií znějících namajitele, v listinné podobě, každá akcieo jmenovité hodnotě vevýši 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorun českých)- akcie budou upsány v sídle společnosti NS GROUP a.s. velhůtě dvou měsíců od zápisu záměru zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatelůmoznámen písemným sdělením představenstva společnosti- emisní kurs každé upisované akcie činí 10.000,- Kč ( slovy:desettisíckorun českých), tedy celkový emisní kursvšech upisovaných akcií částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy:dvamilionykorun českých)- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářepana Mgr. Martina Novotného, r.č.681021/0594, bydliště Praha 1,Jakubská 2 ve výši 700.000,- Kč (slovy:sedmsettisíckorunčeských) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá zesmluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne31.10.2002- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářepana Ing. Petra Šímy, r.č. 690326/0056, bydliště Praha 7, Fr.Křížka 18 ve výši 800.000,- Kč ( slovy: osmsettisíckorunčeských) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá zesmluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne31.10.2002- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářepana Mgr. Martina Pokorného, r.č.680211/0964, bydliště Praha 1,Pařížská 19 ve výši 500.000,- Kč ( slovy: pětsettisíckorunčeských) vůči společnosti NS GROUP a.s. proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu, pohledávka vyplývá zesmluv o půjčce ze dne 7.1.2002 s tím, že byly splatné dne31.10.2002- pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Akcionáři budou vyzváni představenstvem společnosti k upisováníakcií ve lhůtě dvou měsíců po zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku.Upisování akcií proběhne v sídle společnosti.Smlouvy o započtení budou uzavřeny nejpozději do čtyř měsíců odzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku a to v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. července 2001 - 18. září 2002 : Mimořádná valná hromada společnosti NS GROUP a.s. schvaluje dne13.3.2000 zvýšení základního jmění takto:1. Zvýšení základního jmění společnosti o částku 9.000.000,- Kč,a to upsáním... nových akcií nepeněžitými vkladry dle ustanovení §203 a násl. obchod.zák. Nad tuto částku se zvýšení základníhojmění nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 900 kskmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících namajitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ato tak, že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářůpodle ust.§ 205 obchod.zák. Přednostní právo k upsání novýchakcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž jezlepšení ekonomické situace společnosti.Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsánytakto:Mgr.Martin Novotný, r.č.681021/0594, bytem Praha 1, Jakubská 2- 450 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- KčIng.Petr Šíma, r.č.690326/0056, bytem Praha 7, Fr.Křížka 18- 450 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč zajednu akcii.3. Každý akcionář je povinen splatit 100 % jmenovité hodnotyvkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti NS GROUP a.s. do obchodního rejstříku.4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jměnínepřipouštějí.5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikemzápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku a činí 2 měsíce.6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícímzpůsobem:Mgr.Martin Novotný vkládá svou pohledávku ve výši 4.500.000,- Kčvůči společnosti NS GROUP a.s. vzniklou na základě smlouvy opřevodu obchodního podílu ze dne 19.5.1999. Vklad bude splacenke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Ing. Petr Šíma vkládá svou pohledávku ve výši 4.500.000,- Kčvůči společnosti NS GROUP a.s. vzniklou na základě smlouvy opřevodu obchodního podílu ze dne 19.5.1999. Vklad bude splacenke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.7. Závazky společnosti NS GROUP a.s. vůči akcionářům, a toMgr.Martinu Novotnému a Ing. Petru Šímovi byly ověřeny auditoremLeslavem Pasovským č. dekretu 422, Frýdvaltská 1298, Praha 8.Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit10.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů