Trendy

331 250 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 376 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

207 456 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2015 Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

13.5.2011 - 1.1.2015 Praha 1, Rybná 677/8, PSČ 11000
30.6.2009 - 13.5.2011 Praha 1, Týn 645/12, PSČ 11000
8.10.1998 - 30.6.2009 Praha 1, Celetná 600, PSČ 11000

25700065

DIČ

od 7.4.1999

CZ25700065

Datum vzniku

8. října 1998

Datová schránka

wxhfuxv

Historické názvy

8.10.1998 - 1.1.2015

PROSPEKTA MODA CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5585

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2002

10 000 000 Kč

Historické jmění

8.10.1998 - 29.5.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 19.8.2015

CZ4303000000000197343292

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 15.7.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Široká 118/20, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 30) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2015 : Na společnost přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karl Na společnost přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) Luxury Brand Management a.s., se sídlem Praha 8, Karl...ín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, IČ: 276 58 660, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11565, (ii) John Grove & partners s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Ondříčkova 1203/5, PSČ 130 00, IČ: 268 59 611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 133793 a Regal West Enterprises s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 110 00, IČ: 285 43 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 149198. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 17. ledna 2011 : Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GET-PRO s.r.o., IČ : 257 51 263, Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti GET-PRO s.r.o., IČ : 257 51 263, ...se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
 • 17. ledna 2011 : Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LENEA MÓDA, s.r.o., IČ : 283 79 6 Na společnost PROSPEKTA MODA CZ,a.s., IČ : 257 00 065, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LENEA MÓDA, s.r.o., IČ : 283 79 6...91, se sídlem Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2007 : Na společnost PROSPEKTA MODA CZ, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FOCUS CZ, a.s., IČ: 257 09 020, se sídlem Praha Na společnost PROSPEKTA MODA CZ, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti FOCUS CZ, a.s., IČ: 257 09 020, se sídlem Praha ...1, Celetná 600, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 - 18. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. července 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 13. března 2014 - 7. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 24. listopadu 2001 - 29. května 2002 : Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč (tj.jedenmilion korun českých) se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč, (tj.slovy devět milionů korun českých) na částku 10.000.000,-Kč... (tj.deset milionů korun českých) úpisem všech nových akcií kezvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva ak-cionářů upsat nové akcie v rozsahu jejich podílu na základnímkapitálu a jejich splacením výhradně započtením peněžitýchpohledávek akcionářů v jejich nominální hodnotě vůči společnos-ti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu no-vých akcií s tím, že upisování nad tuto částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability spo-lečnosti a její oddlužení.Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 9.00.000,-Kč(tj.devět milionů korun českých) bude proveden upsáním 900 (tj.devíti set) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ojmenovité hodnotě každé akcie 10.00,-Kč (tj. deset tisíc korunčeských) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Novéakcie budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Emisní kursupisovaných akcií bude 10.000,-Kč (tj.deset tisíc korun českých)za každou akcii. Nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíšív souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku akcionáři svyužitím svého přednostního práva na úpis nových akcií s tím, žekaždý akcionář upíše nově emitované akcie v rozsahu jeho podíluna základním kapitálu společnosti. Lhůta k vykonání přednostníhopráva akcionářů a tedy i k upsání všech nových akcií započne bě-žet 15.(tj.patnáctým) dnem počítaným ode dne nabytí právní mo-ci usnesení o zápisu záměru navýšení základního kapitálu do ob-chodního rejstříku a bude trvat 14 (tj.čtrnáct) dnů. Toto prá-vo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pra-covní dny od 9.00 hod. do 17.00 hod. Připadne-li poslední denpracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě nás-ledující pracovní den.V případě, že v prvém kole nebudou upsány všechny akcie s vyu-žitím přednostního práva akcionářů, budou akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva v prvém kole, upsány vedruhém kole. Ve druhém kole budou upsány zbývající akcie stá-vajícími akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205Obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis akcií v tomto kole začínáběžet dnem následujícím po skončení prvního kola úpisu a potrvá14 (tj.čtrnáct) dnů.Splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení zák-ladního kapitálu výhradně započtením peněžitých pohledávek ak-cionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na spla-cení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základ-ho kapitálu se připouští.S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšenízákladního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započte-ním peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emi-tovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pra-vidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za ú-čelem seznámení s jeho obsahem k dispozici akcionářům v sídlespolečnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykoná-ní jejich přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení sestanoví lhůta do 15. (patnáctého) dne ode dne upsání akcií upi-sovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního ka-pitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započ-tení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou ivzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení.Nejdéle do 30 (tj.třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvý-šení základní kapitálu je představenstvo společnosti povinnopodat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.Upisování akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromadybude zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů