Trendy

19 061 979 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 078 553 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

30 630 256 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 11.2.2002 Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152

Historické adresy

16.10.1998 - 11.2.2002 Praha 7, Argentinská 38

Adresa z obchodního rejstříku

od 7.7.2015 Praha, Elektrárenská 774/2, okres Hlavní město Praha, PSČ 10152

25702556

DIČ

od 1.1.1999

CZ25702556

Datum vzniku

16. října 1998

Datová schránka

seccdqd

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5597

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2006

10 534 882 647 Kč

Historické jmění

1.12.2003 - 30.6.2006

13 034 685 309 Kč

8.2.2001 - 1.12.2003

17 855 733 300 Kč

20.9.1999 - 8.2.2001

12 626 744 000 Kč

16.10.1998 - 20.9.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 6.9.2016

7059662 / 0800

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Provozovny

od 9.6.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 373 51, Dříteň 60

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. srpna 2016 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., se zřizuje s účinností od 1. července 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změn Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., se zřizuje s účinností od 1. července 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změn...ě některých zákonů, v platném znění, výbor pro audit, jako samostatný orgán společnosti ČEPS, a.s. Členové výboru pro audit: Ing. LADISLAV ZELINKA, Ph.D., dat. nar. 10. října 1955, Vavřinec-Žíšov 56, 285 04 Uhlířské Janovice, Funkce: předseda výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 27. července 2016; JAN DRAHOTA, MBA, dat. nar. 31. října 1974, Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Praha 5, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016; Ing. JIŘÍ NEKOVÁŘ, dat. nar. 10. května 1953, Václavské náměstí 777/12, 110 00 Praha 1, Funkce: člen výboru pro audit Den vzniku členství: 1. července 2016 Den vzniku funkce: 1. července 2016 zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 31. srpna 2007 : Společnost byla sloučena se zanikající společností ENIT, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 254 26 796. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Společnost byla sloučena se zanikající společností ENIT, a.s. se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 254 26 796. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti... ENIT, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. března 2014 - 24. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 21. března 2014 - 24. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 6. února 2006 - 30. června 2006 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 12. ledna 2006, přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál z důvodu optimalizace kapitálové v... ybavenosti společnosti ČEPS, a.s. o částku 2.499.802.662,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta devadesát devět milionů osm set dva tisíce šest set šedesát dvě koruny české) z částky 13.034.685.309,- Kč (slovy: třináct miliart třicet čtyř miliony šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých) na částku 10.534.882.647,- Kč (slovy: deset miliard pět set třicet čtyři miliony osm set osmdesát dva tisíce šest set čtyřicet sedm korun českých). Jmenovitá hodnota všech akcií se sníží ze stávajících 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři korun českých) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 59,- Kč (padesát devět korun českých) za akcie. V důsledku snížení základního kapitálu se poskytně jednotlivým akcionářům společnosti ČEPS, a.s. plnění odpovídající tomuto snížení a výši jejich podílu na základním kapitálu k rozhodnému dni k účasti na této valné hromadě.Snížení jmenovité hodnoty všech zaknihovaných akcií bude zajištěno provedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. listopadu 2003 - 10. listopadu 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti ČEPS, a.s. snižuje základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let z částky 17 855 733 300, - Kč (slovy: sedmnáct... miliard osm set padesát pět milionů sedm set třicet tři tisíce tři sta korun českých) o částku 4 821 047 999,- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set dvacet jedna milionů čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát jedna korun českých) na částku 13 034 685 309,- Kč (slovy: třináct miliard třicet čtyři milionů šest set osmdesát pět tisíc tři sta devět korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze 100,- Kč (slovy: jedno sto) na 73,- Kč (slovy: sedmdesát tři). Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude zajištěno provedením zápisu o změně výše jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů České republiky na základě příkazu společnosti). zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 8. února 2001 : Jediný akcionář společnosti ČEPS, a.s. se sídlem Praha 7,Argentinská 38, IČ 25702556, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlemPraha 1, Jungmannova 29, IČ 45274649, vykonávající dleustan... ovení § 190 obchod. zák. působnost valné hromady, rozhodldne 28,6,2000 o zvýšení základního jmění společnosti ČEPS, a.s.o celkovou částku 5228,989.300 Kč ( slovy:Pětmiliarddvěstědvacetosmmilionůdevětsetosmdesátdevěttisíctřistakorunčs.), která je tvořena:a, Peněžitým vkladem ve výši 24,100.000 Kč(slovy:Dvacetčtyřimilionyjednostotisíckorunčs.).b,Nepeněžitým vkladem ve výši 836,140.900Kč ( slovy:Osmsettřicetšestmilionůjednostočtyřicettisícdevětsetkorunčs.),kterým je se souhlasem jediného akcionáře vkládána pohledávka vevýši uvedené nominální hodnotě dle znaleckých posudků č. 14/2000ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+Analýza, s.r.o. a č.12/2000ze dne 31,5,2000 znalce Ing. Zdeňka Franty, CSc.c, Nepeněžitým vkladem ve výši 37,817.400 Kč ( slovy :Třicetsedmmilionůosmsetsedmnácttisícčtyřistakorunčs.), kterým je:nehmotný majetek, nemovitý majetek dle znaleckého posudku č.13/2000 ze dne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o.d,nepeněžitým vkladem ve výši 4 330,931.000 Kč ( slovy:Čtyřimiliardytřistatřicetmilionůdevětsettřicetjedentisíckorunčs.), kterým je vkladatelem stanovený podíl na nemovitém majetku -stavbách liniového zařízení velmi vysokého napětí ve vlastnictvíspolečnosti ČEZ, a.s. dle znaleckého posudku č. 346/2000 ze dne9,6,2000 znalce jaroslava Šantrůčka.Základní jmění společnosti ČEPS, a.s. bude zvýšeno peněžitými nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií.Upisování akciínad částu navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Bude vydáno 52,289.893 (slovy :Padesátdvamilionydvěstěosmdesátdevěttisícosmsetdevadesáttři)kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, veřejněneobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotě 100 Kč( slovy :Jednostokorunčs.).Akcie budou upsány jediným akcionářemspolečnosti, obchodní společností ČEZ, a.s.Akcie budou upsány v sídle společností ČEPS, a.s. ,Praha 7,Argentinská 38, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne , v němž usnesenírejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního jmění nabude právní moci.Emisní kurs každéakcie se rovná její kmenové hodnotě.Upsané akcie, odpovídající peněžitému vkladu, budou splacenyspolečností ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ45274649 ve lhůtě 10 dnů po upsání akcií, a to ve prospěch účtuspolečnosti ČEPS, a. s.se sídlem Praha 7, Argentinská 38, IČ25702556 vedeného u Komerční banky, a.s. pob. Praha 1, č. účtu19-3312670277/0100.Upsané akcie odpovídající nepeněžitému vkladu budou splacenyspolečnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 1, Jungmannova 29, IČ45274649 ve lhůtě do 10 dnů od upsání akcií tak, že v sídlespolečnosti ČEPS, a.s. Praha 7, Argentinská 38:- učiní společnost ČEZ, a.s.písemné prohlášení dle § 60 obchod,zák. o předání nemovitých věcí, které jsou součástí nepeněžitéhovkladu a jsou konkretizovány ve znaleckém posudku č. 13/2000 zedne 31,5,2000 znaleckého ústavu A+ Analýza, s.r.o. a znaleckémposudku č. 345/2000 ze dne 9,6,2000 zpracovaném znalcemJaroslavem Šantrůčkem,- společnost ČEZ, a.s. předá movité věci a nehmotný majetek,které jsou součástí nepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS,a.s.,která převzetí těchto movitých věcí a nehmotného majetkukonkretizovaných ve znaleckém posudku č. 13/2000 ze dne31,5,2000 zpracovaném znaleckým ústavem A+Analýza, s.r.o.potvrdí,- společnost ČEZ, a.s. postoupí pohledávku, která je předmětemnepeněžitého vkladu do společnosti ČEPS, a.s. nabytím účinnostismlouvy o postoupení této pohledávky konkretizované ve znaleckémposudku č. 14/2000 ze dne 31,5,2000 zpracovaném znaleckýmústavem A+Analýza, s.r.o. a znaleckém posudku č. 12/2000 ze dne31,5,2000 zpracovaném znalcem Ing. Zdeňkem Frantou, CSc. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 24. listopadu 1999 : Jediný akcionář společnosti, a to společnost ČEZ, a.s. se sídlemPraha 1, Jungmannova 29, IČ 452 74 649 , rozhodl dne 21. června1999 rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady,... žezákladní jmění společnosti se zvyšuje celkem z částky Kč1.000.000,- o částku Kč 12.625.744 000,- (slovy dvanáctmiliard-šestsetdvacetpětmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.)Základní jmění společnosti bude zvýšeno peněžitým i nepeněžitýmvkladem, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Budevydáno 126 257 440 (slovy jednostodvacetšestmilionůdvěstěpade-sátsedmtisícčtyřistačtyřicet) kusů zaknihovaných kmenových akciína jméno, veřejně neobchodovatelných, každá o jmenovité hodnotěKč 100,- (slovy jednosto korun českých). Akcie budou upsányjediným akcionářem společnosti, společností ČEZ, a.s.Nepeněžitý vklad tvoří část podniku jediného akcionáře,organizační jednotka "Divize přenosová soustava", která jeoceněna dvěma znaleckými posudky, a to znaleckého ústavuA+ANALÝZA s.r.o. a společností DARA - znalecká kancelář, spol.s r.o. Znalecký ústav A+ANALÝZA, s.r.o. ocenil tuto část podnikučástkou Kč 12.430.602 000,- a společnost DARA - znaleckákancelář, spol. s r.o. částkou Kč 12.325.744 000,-. Jedinýakcionář rozhodl, že ocenění nepeněžitého vkladu bude provedenonižší částkou z obou znaleckých posudků, t.j. částkou v hodnotě12.325.744.000,-. Peněžitý vklad je ve výši Kč 300.000.000,-(slovy třistamilionů korun českých.)Akcie budou upsány v sídle společnosti ČEPS, a.s., a to ve lhůtětřiceti dnů ode dne, ve kterém usnesení rejstříkového souduo zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhojmění nabude právní moci. Emisní kurs každé akcie se rovná jejíjmenovité hodnotě. Peněžitý vklad bude splacen na účetspolečnosti u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 7, číslo účtu3632210237/0100 ve lhůtě do deseti dnů po upsání akcií.Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do deseti dnů po upsáníakcií tak, že v sídle obchodní společnosti ČEPS, a.s. Praha 7,Argentinská 38 učiní společnost ČEZ, a.s. písemné prohlášení dle§ 60 odst. 1 obchodního zákoníku o předání nemovitých věcí,které jsou součástí vkládané části podniku, obchodní společnostiČEPS, a.s., a dále společnost ČEZ, a.s. učiní zápis o předánímovitých věcí, práv a závazků, které jsou součástí vkládanéčásti podniku, obchodní společnosti ČEPS, a.s., která převzetítěchto movitých věcí, práv a závazků potvrdí. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů