Základní údaje

Sídlo

od 10.5.2017 Nádražní 344/25, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

27.12.2006 - 10.5.2017 Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 15000
17.5.1999 - 27.12.2006 Praha 1, U Prašné brány 1
21.10.1998 - 17.5.1999 Praha 2, Rašínovo nábřeží 80

25703838

DIČ

od 1.3.2006

CZ25703838

Datová schránka

yfgeiy7

Historické názvy

3.1.2007 - 10.5.2017

ING pojišťovna, a.s.

17.5.1999 - 3.1.2007

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s.

17.5.1999 - 17.5.1999

Nationale-Nederlanden pojišťovna a.s.

21.10.1998 - 17.5.1999

Nationale Nederlanden pojišťovna a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5603

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.4.2010

65 000 000 Kč

Historické jmění

12.3.2002 - 9.4.2010

59 000 000 Kč

21.10.1998 - 12.3.2002

34 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1000289726 / 3500

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 522) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. května 2017 : Společnost ING pojišťovna, a.s., v likvidaci, IČO: 257 03 838, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, vstoupila dnem 29. dubna 2017 do likvidace, když na základě rozho Společnost ING pojišťovna, a.s., v likvidaci, IČO: 257 03 838, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, vstoupila dnem 29. dubna 2017 do likvidace, když na základě rozho...dnutí České národní banky ze dne 12. dubna 2017, č. j. 2017/053163/CNB/570, které nabylo právní moci dne 29. dubna 2017, bylo společnosti odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovny. zobrazit více skrýt více
  • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 21. října 1998 : Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jediným akcionářem na základězakladatelské listiny bez výzvy k upisování akcií dne 4.9.1998.Zakladatel založil společnost ve sm Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jediným akcionářem na základězakladatelské listiny bez výzvy k upisování akcií dne 4.9.1998.Zakladatel založil společnost ve sm...yslu zákona č. 513/1991 Sb.,schválil stanovy společnosti, zvolil orgány společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. března 2010 - 9. dubna 2010 : Jediný akcionář dne 22.2.2010 při výkonu působnosti valné hromady rozhodl takto:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest mi... lionů korun českých) ze stávající částky 59.000.000,- Kč (slovy:padesátdevět milionů korun českých) na částku 65.000.000,- Kč (slovy: šedesátpět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacenb) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 6 000 (slovy: šesti tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v zaknihované podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korunčeských), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých).Emisní ážio je nulovéc) Jediný akcionář Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových" akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se statutárním sídlem Haag, Nizozemské království, adresa podniku Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo: 33002024, zaps. v Obchodní a průmyslové komoře pro Amsterdamd) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění,e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci do deseti dnů ode dnezápisu rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně,f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti ING pojišťovna, a.s. na adrese Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00g) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií zobrazit více skrýt více
  • 21. února 2001 - 16. března 2010 : Jediný akcionář dne 23. května 2000 při výkonu působnosti valnéhromady rozhodl takto: Základní jmění společnosti Nationale--Nederlanden pojišťovna, a.s. ve výši Kč 34.000.000,- se ... zvyšujeo Kč 25.000.000,-, tedy na celkovou částku Kč 59.000.000,-.Základní jmění se zvyšuje upsáním 25.000 kusů nových kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, kterébudou vydány v zaknihované podobě. Upisování akcií nad částku Kč25.000.000,- se nepřipouští. Akcie upíše jediný akcionář,obchodní společnost ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.,Strawinskylaan 2631, 1077ZZ Amsterdam, Nizozemí, a to v sídlespolečnosti Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s. ve lhůtějednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Emisní kurs každé upisované akcie činí Kč1.000,- a je splatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účetspolečnosti Nationale-Nederlanden pojišťovna, a.s., č.1000289718/3500 NATNAS, vedený u ING Bank, N.V., organizačnísložky v Praze. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů