Trendy

34 241 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-39 616 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

58 994 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 12.9.2012 Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000

Historické adresy

9.6.2008 - 12.9.2012 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
18.5.2004 - 9.6.2008 Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062
25.6.2003 - 18.5.2004 Praha 4, Na Strži 63/1676, PSČ 14062
23.10.1998 - 25.6.2003 Praha 1, Salvátorská 10

25704591

DIČ

Není plátce DPH

2.12.1998 - 19.11.2015

CZ25704591

Datum vzniku

23. října 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. února 2016

Datová schránka

j5ddttd

Historické názvy

12.2.2001 - 29.7.2013

ECM Finance a.s.

23.10.1998 - 12.2.2001

Opera Business Park A, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5612

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2010

736 775 000 Kč

Historické jmění

14.2.2005 - 11.3.2010

1 473 550 000 Kč

31.12.2001 - 14.2.2005

2 032 090 000 Kč

5.2.2001 - 31.12.2001

643 000 000 Kč

29.5.2000 - 5.2.2001

345 000 000 Kč

23.10.1998 - 29.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. července 2013 : Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2013 rozhodnutí, že společnost ECM Finance a.s. se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25704591, se ruší s likvidací, Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2013 rozhodnutí, že společnost ECM Finance a.s. se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25704591, se ruší s likvidací, ...Toto rozhodnutí bylo sepsáno formou notářského zápisu N 408/2013, NZ 328/2013. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2001 : Na společnost ECM Finance a.s. přešlo jmění zanikajícíchspolečností Opera Business Park Praha B, a.s., se sídlem Praha1, Salvátorská 10, IČ 2570 4699, Executive Residences, a.s., s Na společnost ECM Finance a.s. přešlo jmění zanikajícíchspolečností Opera Business Park Praha B, a.s., se sídlem Praha1, Salvátorská 10, IČ 2570 4699, Executive Residences, a.s., s...esídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2571 5895, ECM Radio Plaza,a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2577 2074 aBiskupský Dvůr, a.s., se sídlem Praha 1 Salvátorská 10, IČ 25716603, na základě fúze, která byla schválena 19.7.2001. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. února 2010 - 11. března 2010 : Valná hromada společnosti přijala dne 29.12.2009 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvod snížení: důvodem snížení je úhrada ztráty společnosti za rok 200... 8 a části neuhrazené ztráty minulých let.2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti za rok 2008 a části neurazené ztráty minulých let vykázané na účtu "neuhrazené ztráty minulých let".3. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 736 775 000,-- Kč (sedm set třicet šest milionů sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých) ze stávajících 1 473 550 000,-- Kč na 736 775 000,-- Kč (sedm set třicet šest milionů sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých).4. Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií:4.1 10 (deseti) kmenových akcií ze 1 000 000 000 ,-- Kč (sto milionů korun českých), na 50 000 000,-- Kč (padesát milinů korun českých)4.2 30 (třiceti) kmenových akcií z 10 000 000,-- Kč (deseti milionů korun českých) na 5 000 000,-- Kč (pět milionů korun českých)4.3 140 (jednoho sta čtyřiceti) kmenových akcií z 1 000 000,-- Kč (jednoho milionu korun českých) na 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých)4.4 244 (dvou set čtyřiceti čtyř) kmenových akcií z 100 000,-- Kč (jednoho sta tisíc korun českých) na 50 000,-- Kč (padesát tisíc korun českých)4.5 92 (devadesát dvou) kmenových akcií z 90 000,-- (devadesáti tisíc korun českých) na 45 000,-- Kč (čtyřicet pět tisíc korun českých)4.6 10 (deseti) kmenových akcií z 87 000,-- Kč (osmdesát sedm tisíc korun českých) na 43 500,-- Kč (čtyřicet tři tisíce pět set korun českých)5. Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře k předložní akcií k výměně. zobrazit více skrýt více
 • 3. září 2004 - 14. února 2005 : Valná hromada společnosti konané dne 5. srpna 2004 rozhodla o snížení základního kapitálu v rozsahu 558.540.000,-Kč (slovy pětsetpadesátosm milionů pětsečtyřicet tisíc korun českýc... h) tj. z hodnoty 2.032.090.000,-Kč (slovy: dvě miliardy třecetdva milionů devadesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 558.540.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátosm milionů pětsetčtyřicettisíc korun českých) za akcii, které společnost nabyla do svého majetku v rámci fúze schválené valnou hromadou společnosti dne 19.července 2001, kdy společnost jako právní nástupce vstoupila do všech práv osob, které byly majitelem akcií společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zničením 642 (slovy: šestsetčtyřicetdva) kusů kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 870.000,-Kč každé z nich (čísla akcií 347-988). Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničilo 642 (slovy: šestsetčtyřicetdva) kusů kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 870.000,-Kč každé z nich (čísla akcií 347-988), které jsou v majetku společnosti, a o zničení akcií sepsalo protokol. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 2001 - 31. prosince 2001 : Na soikečbist ECM Finance a.s. přešlo jmění zanikajícíchspolečností Opera Business Park Praha B, a.s., se sídlem Praha1, Salvátorská 10, IČ 2570 4699, Executive Residences, a.s., s... esídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2571 5895, ECM Radio Plaza,a.s., se sídlem Biskupský Dvůr, a.s., se sídlem Praha 1Salvátorská 10, IČ 2571 6603, na základě fúze, která bylaschválena 19.7.2001. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2000 - 5. února 2001 : Mimořádná valná hromada, která se konala dne 28.11.2000,schválila tato usnesení:1.Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu určenéhona zvýšení základního jmění společnost... i a specifikovaného veznaleckých posudcích zpracovaných znalcem Ing. Janem Kontou, dne1.11.2000, pod číslem znaleckého deníku 1355-165/2000, na částku298.430.000,-Kč a znalcem Ing. Jiřím Pleyerem, dne 4.11.2000,pod číslem znaleckého deníku 1000-94/2000, na částku300.250.000,-Kč. Valná hromada schvaluje tržní oceněnínepeněžitého vkladu částkou 298.000.000,-Kč.2.Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti z345.000.000,-Kč na 643.000.000,-Kč (slovy:šestsetčtyřicettřimilionů korun českých), tedy o částku298.000.000,-Kč (slovy: dvěstědevadesátosmmilionů korun českých)z důvodů kapitálového posílení a zabezpečení finančnísoběstačnosti společnosti. Upisování nad částku 298.000.000,-Kčse nepřipouští.3.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 298 kusůkmenových akcií, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinnépodobě. Emisní kurz nově vydaných akcií bude odpovídat jejichjmenovité hodnotě.4.Všechny akcie určené na zvýšení základního jmění společnostibudou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to ECM Radio Plaza,a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 25 77 20 74.Akcionáři společnosti a to Opera Business Park Praha B, a.s. sesídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 25 70 46 99 a ECM REAL ESTATEINVESTMENTS S.A. se sídlem Luxemburg, 15 rue de la Chapelle,reg. č. 65 153 se vzdávají svého přednostního práva k úpisunově vydaných akcií na zvýšení základního jmění společnosti.5.Předmětem nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základníhojmění společnosti jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictvíčíslo 50 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha -město, pro obec Praha, katastrální území Nusle a to pozemek p.č.2860/1-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/7-ostatní plocha,staveniště, p.č. 2860/9-zastavěná plocha, rozestavěno, p.č.2860/10-zastavěná plocha, ostatní stavební objekt, p.č.2860/19-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/25-zastavěnáplocha, bez stavby, p.č. 2860/26-ostatní plocha, staveniště,p.č. 2860/27-ostatní plocha, staveniště.6.Místem pro úpis akcií určených na zvýšení základního jměníspolečnosti bude sídlo společnosti, tedy Praha 1, Salvátorská10. Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad do 30dnů ode dne, kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejsříku nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : 5. Místem pro úpis akcií určených na zvýšení základního jměníspolečnosti bude sídlo společnosti, tedy Praha 1, Salvátorská10. Upisovatel je povinen upsat, splatit nepeněžitý vklad ... do 30dnů ode dne , kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ozápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyo zvýšení základního jmění společnosti, nabyde právní mocí. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : 4. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem a tonemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví číslo 1337 vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, proobec Pr... aha, katastrální území Košíře a to garáž postavená napozemku p.č.1369/4, pozemek p.č.1369/4 zastavěná plocha o výměře16 m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/7, pozemek p.č.1369/7zastavěná plocha o výměře 16 m2, garáž postavená na pozemkup.č.1369/8, pozemek p.č. 1369/8 zastavěná plochao výměře 16m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/10,pozemek p.č.1369/10 zastavěná plocha o výměře 16 m2, garážpostavená na pozemku p.č.1369/13, pozemek p.č. 1369/13 zastavěnáplocha o výměře 18 m2 garáž postavená na pozemku 1369/14,pozemek p.č. 1369/14 zastavěná plocha o výměře 18 m2, pozemekp.č.1368/1 ostatní ploch - ostatní komunikace o výměře 3.390 m2,pozemek p.č.1369/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.134m2, pozemek p.č.1369/3 zastavená plocha bez garáže o výměře 16m2 ( stavba jiného vlastníka ), pozemek p.č. 1369/6 zastavěnáplocha bez garáže o výměře 16 m2 ( stavba jiného vlastníka ),pozemek p.č. 1369/11 zastavěná plocha bez garáže o výměře 16 m2( stavba jiného vlastníka ), pozemek p.č. 1369/18 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 1.096 m2, pozemek p.č. 1369/19ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 97 m2, pozemek p.č.1378 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 66 m2. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : 3. Všechny akcie určené na zvýšení základního jmění společnostibudou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to akciovéspolečnosti Opera Business Park Praha B, a.s. se sídlem Praha 1... ,Salvátorská 10, IČ 25 70 46 99. Jediný akcionář se vzdává svéhopřednostního práva k úpisu nově vydaných akcií na zvýšenízákladního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : 2. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 344 kusůkmenových akcií, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilionkorunčeských ) v listi... nnépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : 1. Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z1.000.000,- Kč na 345.000.000,- ( slovy :třistačtyřicetpětmilionůkorunčeských ), tedy o částku344.000.000,- Kč ( slovy :třistačty... řicetčtyřimilionůkorunčeských ). Upisování nad částku344.000.000,- Kč se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2000 - 29. května 2000 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o :
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů