Trendy

152 056 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-25 440 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

262 137 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

27.5.2013 - 1.1.2016 Nádražní 114, 294 02 Kněžmost
26.10.1998 - 27.5.2013 Kněžmost, Na Rynku 218, okres Mladá Boleslav, PSČ 29402

25704656

DIČ

Není plátce DPH

26.10.1998 - 31.12.2015

CZ25704656

Datum vzniku

26. října 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2016

Datová schránka

9zkgspu

Historické názvy

31.7.2013 - 1.1.2016

TYRES KNĚŽMOST s.r.o.

26.10.1998 - 31.7.2013

TYRES KNĚŽMOST a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5613

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

31.7.2013 - 1.1.2016

10 000 000 Kč

26.10.1998 - 31.7.2013

100 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Historické provozovny

1.5.1999 - 1.1.2016

sklad ovoce
 • Adresy:
  • 295 01, Boseň 42

... více provozoven (celkem 24) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 - 1. ledna 2016 : Společnost TYRES KNĚŽMOST s.r.o., IČO 25704656, zanikla převodem jmění na jediného společníka - AgroVation Kněžmost k.s., IČO 24313246, se sídlem Nádražní 114, 294 02 Kněžmost, spo... lečnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu A, vložce č. 75753. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 2015 - 1. ledna 2016 : Část jmění rozdělované společnosti TYRES KNĚŽMOST s.r.o., IČO 25704656, vymezená v projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla na nově vzniklou nástupnic... kou společnost TYRES Grundstücks s.r.o., IČO 4669240, se sídlem Kněžmost, Nádražní 114. Rozhodným dnem byl 1. červenec 2015. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2015 - 1. ledna 2016 : Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vyhotoveného rozdělovanou společností TYRES KNĚŽMOST s.r.o., IČO: 25704656, se sídlem Nádražní 114, 294 02 Kněž... most, dne 23.9.2014 došlo k odštěpení části jmění společnosti TYRES KNĚŽMOST s.r.o. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části na nově vzniklou nástupnickou společnost FARMA KNĚŽMOST s.r.o., se sídlem Nádražní 114, 294 02 Kněžmost. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2014 - 1. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. července 2013 - 1. ledna 2016 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s., IČO: 257 04 656, se sídlem Nádražní 114, 294 02 Kněžmost, ze dne 28.6.... 2013, došlo ke změně právní formy této společnosti na společnost s ručením omezeným. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 26. října 1998 - 11. srpna 2014 : Společnost byla založena na základě rozhodnutí jedinéhozakladatele bez vydání výzvy k upisování akcií na základězakladatelské listiny ze dne 26.5.1998 ve znění dodatku kzakladatels... ké listině ze dne 24.9.1998. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2012 - 31. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s., která se konala dne 13. srpna 2012, přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník... , ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení:1. Valná hromada souhlasí ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku s přechodem všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaných společností TYRES KNĚŽMOST a.s., se sídlem Kněžmost, Na Rynku 218, PSČ 294 02, IČ: 25 70 46 56, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5613, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na JUDr. Janu Kučerovou, nar. 19. 12. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Mníšek, Nádražní 6, okr. Liberec, PSČ 463 31 (dále jen „JUDr. Jana Kučerová“ nebo „hlavní akcionář“) jako hlavního akcionáře společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s.2. JUDr. Jana Kučerová je hlavním akcionářem společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s., ve smyslu ust. §183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 4.789 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 1.000 Kč, 1.112 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 10.000 Kč a 1.509 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě po 50.000 Kč emitovaných společností TYRES KNĚŽMOST a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,814 % základního kapitálu společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. Skutečnost, že je JUDr. Jana Kučerová hlavním akcionářem společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s., vyplývá z Určení hlavního akcionáře, a byla doložena předložením uvedených akcií.3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám za vykoupené účastnické cenné papíry emitované společností TYRES KNĚŽMOST a.s. jako peněžité protiplnění za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč emitovanou společností TYRES KNEŽMOST a.s. částku 247,- Kč, 2.470,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 12.350,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (dále jen „protiplnění“). Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností TYRES KNĚŽMOST a.s. mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4 a odst. 5, ve spojení s § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. listinné cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, a to u obchodníka s cennými papíry společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60 73 20 75, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, nebo jejich zasláním cenným psaním na stejnou adresu. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů, která počne běžet následujícího dne po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro předložení účastnických cenných papírů společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s., resp. od zveřejnění dodatečné lhůty k předložení ostatních účastnických cenných papírů v celostátním tisku. 4. Hlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění prostřednictvím společnosti FINANCE Zlín, a.s. a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti FINANCE Zlín, a.s., uskutečněným do třiceti (30) dnů po osobním předání listinných účastnických cenných papírů emitenta či převzetí poštovní zásilky společností FINANCE Zlín, a.s., které byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebo zasláním částky protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů emitenta či převzetí poštovní zásilky společností FINANCE Zlín, a.s., které byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti FINANCE Zlín, a.s. Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení §183 i odst. 6 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti FINANCE Zlín, a.s. před konáním valné hromady předala peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti FINANCE Zlín, a.s. na adresu sídla společnosti Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01. zobrazit více skrýt více
posunout dolů