Trendy

12 186 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 022 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

8 948 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.12.2016 Šlikova 403/16, Břevnov, 169 00 Praha 6

Historické adresy

5.12.2001 - 7.12.2016 Praha 6, Šlikova č.p.403 č.or.16, PSČ 16900
17.11.1998 - 5.12.2001 Praha 5, Radlická 28, PSČ 15000

25711156

DIČ

od 16.6.1999

CZ25711156

Datová schránka

3jwdy4s

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5648

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.11.2015

1 000 000 Kč

Historické jmění

14.12.1999 - 26.11.2015

1 000 000 Kč

17.11.1998 - 14.12.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 16.12.2015

CZ4101000000356759240277

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.8.2000 - 31.7.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Šlikova 403/16, 169 00, Praha - Břevnov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Další ustanoveníV případě, že by úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesenímmimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovateljiž uhradil emisní kurs upisovaných ... akcií, je společnost povinnauhrazenou částku vrátit zpět upisovateli, a to nejpozději dopatnácti pracovních dnů od sdělení bynkovního spojení tohotoupisovatele.Konečné výsledky upisování budou pro všechny upisovatele knahlédnutí na upisovacím místě v kanceláři společnosti, a to podobu patnácti dní od skončení upisování. Případné reklamace jeupisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemnéformě. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Požadavky na upisující osoby s přednostním právemPřednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze vestanoveném termínu a na stanoveném místě.Emisní kurs (cena) jedné akcie... o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých) je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských).Při upisování je dosavadní akcionář fyzická osoba povinenpředložit průkaz totožnosti.Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splněnípodmínky uvedené v předchozím odstavci, zaplacení emisního kursuupisovaných akcií v plné výši na dále uvedený účet společnosti,a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsányvšechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli svyužitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostníhopráva.Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovanýchakcií na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100.Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbolodpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu.Celý emisní kurs akcií, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesenímnabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba -ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a,160 00, je tento zájemce povinen uhradit do patnácti dnů odedne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemiupisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva,tak upisovatelem bez přednostního práva, a to na účet vedenýbankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.:199211210287/0100.Při platbě je upisovatel bez přednostního práva povinen uvéstvariabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnémučíslu.Úpis akcií bez přednostního práva určitým zájemcem proběhne vkanceláři společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, vekterém skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs (cena) jedné akcie činí Kč 500,- (slovy pětset korunčeských). Určitý zájemce bude moci upsat akcie každý pracovní denod 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti,která budepro tento účel zřetelně označena. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Přednostní právo, doba a místo upisováníKaždý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnostiv rozsahu jeho podí... lu na základním jmění společnosti.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny. Lhůta provykonání přednostního práva počíná běžet sedmým dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádnévalné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti doobchodního rejstříku. Přesné datum počátku běhu lhůty prouplatnění přednostního práva uveřejní představenstvo způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady vinformaci o přednostním právu, a to s ohledem na datum právnímoci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Místem výkonu přednostního práva bude kancelář společnosti naadrese Praha 6, Liborova 13, kde budou upisovatelé moci upsatakcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacímmístě - místnosti, která bude pro tento účel zřetelně označena.Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě kč 1.000,- (slovy jeden tisíckorun českých) upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,-(slovy pětset korun českých).Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, kterým jefyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha6, Zelená 14a, 160 00. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Rozsah zvýšení základního jměníZákladní jmění obchodní společnosti Euroffice Praha-Brusel a.s.(dále jen "společnost") bude zvýšeno peněžitými vklady o Kč1.500.000,- Kč (slovy jeden... milion pětsettisíc korun českých), tojest z dosavadních Kč 1.000.000,- (slovy jedenmilion korunčeských) na Kč 2.500.000,- (slovy dvamiliony pětsettisíc korunčeských).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových kmenovýchakcií, a to v počtu 3.000 (slovy tři tisíce) kusů akcií vlistinné podobě na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 500,- (slovypětset korun českých) každá akcie.Emisní kurs (cena) nových akcií je Kč 500,- (slovy pětset korunčeských), každá akcie.Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Účel emisevýnos emise nových akcií bude použit k posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na její podnikatelské záměry při rozvojiplánovaných obchodních aktivit.
  • 14. března 2000 - 24. října 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.11.1999 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů