Trendy

548 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

-1 134 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

193 325 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.1998 Praha 6, Drnovská 1042/28

25715020

DIČ

od 30.8.1999

CZ25715020

Datum vzniku

1. prosince 1998

Datová schránka

iucpwf3

Historické názvy

21.7.2004 - 6.1.2010

EURODIESEL, a.s.

1.12.1998 - 21.7.2004

BENA-DIESEL, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5666

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.7.2003

280 000 000 Kč

Historické jmění

1.12.1998 - 2.7.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4723060267 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 2010 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 16.11.2009 o zrušení společnosti EURODIESEL, a.s. s likvidací ke dni 1.1.2010.

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. července 2004 - 19. března 2007 : Zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BENA-DIESEL, a.s. ze dne 26.4.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ups... áním akcií takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.000.000,--Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 14(tj.slovy: čtrnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých).c) Jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií.d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o.e) Jediný akcionář upisuje všech 14 (tj. slovy: čtrnáct) kusů akcií, na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), s emisním kursem jedné akcie 3.000.000,--Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.f) Návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný společností BENA-DIESEL, a.s. zašle představenstvo společnosti BENA-DIESEL, a.s. předem určenému zájemci, společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti BENA-DIESEL, a.s.g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Svornosti 574/5, PSČ: 150 00, za obchodní společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00, v celkové výši 42.235.109,85 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100). Z této celkové pohledávky se započítává na zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti BENA-DIESEL, a.s. částka ve výši 42.000.000,--Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun českých)Pohledávka ve výši 42.235.109,85 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) se skládá ze tří částí. Právním důvodem vzniku první části pohledávky ve výši 23.165.566, 25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát korun českých a 25/100) je neuhrazení ceny za postoupení pohledávky vyplývající ze dvou smluv o postoupení pohledávky, právním důvodem vzniku druhé části pohledávky ve výši 17.444.701,20 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100) je poskytnutí finanční půjčky na základě smlouvy o poskytnutí půjčky, právním důvodem vzniku třetí části pohledávky ve výši 1.624.842,40 Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a 10/1000) je neuhrazení nájmu na základě nájemní smlouvy.Společnost WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. získala výše uvedenou pohledávku v celkové výši 42.235.109,85 (slovy: čtyřicet dva milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 19.4.2003(tj. slovy: devatenáctého dubna rolu dva tisíce tři) uzavřené mezi společností MIDLANDS & INVESTORS LTD., č. spol. 43771 C2/GBL, se sídlem Republic of Mauritius, Port Luis, St. Denis Street, St. James Court, 3 rd. Floor jako postupitelem a společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, jako postupníkem.Z první části pohledávky ve výši 23.165.566,25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát šest korun českých a 25/100) se započítává částka 23.165.566,25 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto šedesát pět tisíc pět set šedesát šest korun českých a 25/100), z druhé části pohledávky ve výši 17.444.701,20 Kč (slovy:sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100) se započítává částka 17.444.701,20 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set jedna korun českých a 20/100), z třetí části pohledávky ve výši 1.624.842,40 Kč (slovy: jeden milion čest set dvacet čtyřicet dva korun českých a 40/100) se započítá částka 1.389.732,55 Kč (slovy:jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc sedm set třicet dva korun českých a 55/100). Zbytek pohledávky ve výši 235.109,85 Kč (slovy: dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devět korun českých a 85/100) zůstává nezapočten. Emisní kurs jedné kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), bude činit částku 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých).h) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku následující:Společnost BENA-DIESEL, a.s., zašle společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsaný společností BENA-DIESEL, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy: šedesáti) dnů ode den úpisu akcií.Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítávají, prohlášení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením.Na každých 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. vůči společnosti BENA-DIESEL, a.s., bude započtena pohledávka společnosti BENA-DIESEL, a.s., na splacení emisního kursu každé upisované kmenové akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 3.000.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 16. června 2003 - 17. září 2003 : Zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BENA-DIESEL, a.s. ze dne 31.3.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ups... áním nových akcií takto: 1) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 279.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých), ze současné výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 280.000.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští.2) Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. na částku 279.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých) bude emitováno 93 (tj. slovy: devadesát tři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,-kč (tj. slovy: tři miliony korun českých).Emisní kurs jedné akcie činí 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých)3) Jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že mu byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - společností WESTLAKE CAPITAL, s.r.o.Jediný akcionář upisuje všech 93 (tj. slovy: devadesát tři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), s emisním kursem jedné akcie 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých)Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti BENA-DIESEL, a.s zašle představenstvo společnosti BENA-DIESEL, a.s. předem určenému zájemci, společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti BENA-DIESEL, a.s.4) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., IČ: 26740001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Svornosti 574/5, PSČ: 150 00, za obchodní společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00, v celkové výši 279.000.000.,-Kč (tj. slovy: dvě stě sedmdesát devět milionů korun českých). Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazení ceny za postoupení pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávky za dlužníkem, kterým je společnost PAP OIL, a.s., IČ: 60194189, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ:160 00, uzavřené mezi společností MIDLANDS & INVESTORS LTD., č. spol. 43771 C2/GBL, se sídlem Republic of Mauritius, Port Luis, St. Denis Street, St. James Court, 3 rd. Floor, jako postupitelem a společností BENA-DIESEL, a.s., IČ: 25715020, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ: 160 00.Konstatovaná pohledávka byla postoupena obchodní společností MIDLANDS & INVESTORS LTD. na společnost WESTLAKE CAPITAL, s.r.o., smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 19.3.2003 (tj. slovy: devatenáctého března roku dva tisíce tři). Emisní kurs jedné kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 3.000.000.,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých), bude činit částku 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých),5) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující:Společnost BENA-DIESEL, a.s., zašle solečnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. návrh smlouvy o započtení pohledávky podepsané ze strany společnosti BENA-DIESEL, a.s., ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od doručení podepsané smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 60 (tj. slovy:šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií.Smlouva o započtení musí zejména obsahovat uvedení předmětu započtení, uvedení výše jednotlivých pohledávek, které se vzájemně započítávají, prohlášení smluvních stran o zániku vzájemných pohledávek započtením.Na každých 3.000.000.,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých) z celkové částky pohledávky společnosti WESTLAKE CAPITAL, s.r.o. vůči společnosti BENA-DIESEL, a.s., bude započtena pohledávka společnosti BENA-DIESEL, a.s., na splacení emisního kursu každé upisované akcie o jmenovité hodnotě (a současně i emisnímu kursu jedné upisované akcie společnosti) ve výši 3.000.000,-Kč (tj. slovy: tři miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů