Trendy

89 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-1 064 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

14 246 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 4.2.2014 Vršovická 1489/31, Vršovice, 100 00 Praha 10

Historické adresy

30.9.2013 - 4.2.2014 Zlenická 1295/70, Uhříněves, 104 00 Praha 10
19.12.2001 - 30.9.2013 Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 10100
14.12.1998 - 19.12.2001 Praha 10, Vršovická 31

25719220

DIČ

od 1.1.1999

CZ25719220

Datová schránka

mreawrb

Historické názvy

15.6.1999 - 19.12.2001

CU Bohemians Praha, a.s.

14.12.1998 - 15.6.1999

Bohemians fotbal, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5690

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.4.2002

15 000 000 Kč

Historické jmění

29.3.2000 - 17.4.2002

1 000 000 Kč

14.12.1998 - 29.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 18.3.2014

214144237 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 14.12.1998

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vršovická 1489/31, 100 00, Praha - Vršovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. května 2004 - 4. listopadu 2013 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.10.2003 o s snížení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti ve smyslu §§ 211, 216a odst.1 písm.a) obch. zák. s... e snižuje za účelem pokrytí kumulované ztráty společnosti z minulých let, vykázané k 31.8.2003. Základní kapitál se snižuje z dosavadních 15.000.000,-Kč o částku 12.900.000,-Kč na 2.100.000,-Kč tím způsobem, že jmenovitá hodnota 1.500 ks akcií se v souladu s §§ 213 odst.3, 213a odst.3 obch. zák. snižuje z dosavadní jmenovité hodnoty 10.000,-Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jedné akcie 1.400,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede jejich výměnou za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili společnosti za účelem jejich výměny, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude snížení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 28. ledna 2002 - 17. dubna 2002 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zvýšenízákladního kapitálu společnosti z důvodů posílení ekonomikéstability o částku 14.000.000,- Kč(slovy : čtrnátmilionůkorun... českých) s tím,že upisování akií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 1.400kusů kmenovýh listinných akcií na majitele,každá o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy :desettisíckorun českých).Emisní kursupisovanýh akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy : desettisíkorunčeských).Zvýšení základního kapitálu společnosti F Bohemians Praha,a.s.bude provedeno upisováním nových akcií předem určenýmzájemcem,kterým je Pavel Švarc,r.č.:640630/0274,bytem Semice35,okr. Nymburk a jediný akcionář v působnosti valné hromadyshvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č.513/1991 Sb.,obchodního zákoníku,ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen " obchodní zákoník ").O vyloučení přednostního práva akcionáře je rozhodnuto vdůležitém zájmu společnosti,které tvoří ekonomické důvody anevýhodnost úhrady půjčky společnosti F Bohemians Praha,a.s.věřiteli panu Pavlu Švarcovi v peněžních prostředcích.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta proupisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahujícíalespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchod. zákoníku budedoručen předem určenému zájemci- Pavlu Švarcovi spolu soznámením,že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti vylné hromady o zvýšení základního kapitálu doobhodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Všechnyakcie budou bez využití přednostního práva předem určenýmzájemcem -Pavlem Švarcem a proto zašle představenstvo tomutopředem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátkuběhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečnéhoodkladu poté,kdy bude toto rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsánodo obhodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započetí peněžitých pohledávek vůčispolečnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.PavelŠvarc jako věřitel uzavřel se společností CU Bohemians Prahaa.s.jako dlužníkem dne 12.2.1999 smlouvu o půjče na částku2,088.000,-- Kč (slovy :dvamilionyosmdesátosmtisíckorunčeských),dne 3.1.2000 smlouvu o půjčce na částku3,755.000,--Kč(slovy:třimilionysedmsetpadesátpěttisíckorunčeských) a dne 23.2.2001 smlouvu o půjčce na částku8,421.000.--Kč(slovy:osmmilionučtyřistadvacetjedentisíckorunčeských).Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas sezapočetím pohledávky Pavla Švarce ve výši 2,088.000,--Kč(slovy :dvamilionyosmdesátosmtisíckorun českých),která mu vznikla zesmlouvy o půjčce uzavřené dne 12.2.1999 proti pohledávcespolečnosti FC Bohemians Praha,a.s. ve výši 2,088.000,-Kč.(slovy:dvamilionyosmdesátosmtisíckorun českých),která vzniknespolečnosti FC Bohemians Praha,a.s. za Pavlem Švarcem z titulusplacení emisního kursu nových akcií,jenž budou upsány nazákladě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyPavlem Švarcem za účelem zvýšení základního kapitálu.Jediný akcionář v působnosti valnbé hromady vyslovuje souhlas sezapočetím pohledávky Pavla Švarce ve výši 3,755.000,-Kč(slovy:třimilionysedmsetpadesátpěttisíckorun českých),která muvznikla ze smlouvy o půjče uzavřené dne 3.1.2000 proti pohledávespolečnosti FC Bohemians Praha,a.s. ve výši 3,755.000,-Kč(slovy: třimilionysedmsetpadesátpěttisíckorun českých),kterávznikne společnosti FC Bohemians Praha,a.s. za Pavlem Švarcem ztitulu splacení emisního kursu nových akcií,jenž budou upsány nazákladě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromadyPavlem Švarem za účelem zvýšení základního kapitálu.Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas sezapočetím pohledávky Pavla Švarce ve výši 8.157.000,- Kč(slovy:osmmilionůjednostopadesátsedmtisíckorun českých),která muvznikla ze smlouvy o půjče uzavřené dne 23.2.2001(na částku8.421.000.- Kč),proti pohledáve společnosti FC BohemiansPraha,a.s. ve výši8.157.000,-Kč(slovy:osmmilionůstopadesátsedmtisíckorunčeských),která vznikne společnosti Bohemians Praha,a.s.za PavlemŠvarem z titulu splacení emisního kursu nových akcií,jenž budouupsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady Pavlem Švarcem účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost peněžitých pohledávek,které má Pavel Švarvůči společnosti FC Bohemians Praha,a.s. proti pohledávce FCBohemians Praha,a.s. na splacení emisního kursu se připouští sohledem na to,že není účelné,aby společnost dlužné peněžníprostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje následujícípravidla postupu pro uzavření smlouvy o započetí :a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsáníakcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu soznámením,že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromadyspolečnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započetí počne běžet odedne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započetí.Návrh smlouvyo započetí bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečnéhoodkladu poté,co bude společnosti doručena uzavřená smlouva oupsání akcií uvedené pod písm.a) zobrazit více skrýt více
posunout dolů