Trendy

2 932 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

101 291 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

1 224 888 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2012 Na poříčí 1052/42, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

15.12.1998 - 29.11.2012 Praha 1, Na Poříčí 42/1052, PSČ 11000

25720074

DIČ

od 23.12.1998

CZ25720074

Datum vzniku

15. prosince 1998

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. ledna 2015

Datová schránka

6wvecpe

Historické názvy

15.12.1998 - 2.11.2002

U HÁJKŮ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5694

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.9.2014

64 300 000 Kč

Historické jmění

12.11.2003 - 11.9.2014

64 300 000 Kč

9.10.2001 - 12.11.2003

59 000 000 Kč

8.6.1999 - 9.10.2001

81 000 000 Kč

15.12.1998 - 8.6.1999

25 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 11. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 14. července 2011 : Valná hromada společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ve výši 64.300.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimilióny třistatisíc korun českých) zvyšuje s tím, žea) částka, o kt Valná hromada společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ve výši 64.300.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimilióny třistatisíc korun českých) zvyšuje s tím, žea) částka, o kt...erou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých);b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 1357 (jeden tisíc tři sta padesáti sedmi) akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jejichž emisní kurs je 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každou akcii, tedy emisní kurs je celkem ve výši 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) a musí být splacen peněžitým vkladem;c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci WORLDBRIDGES SE, identifikační číslo 28601548, se sídlem Praha 8, Libeň, Čertův vršek 285/6, PSČ 180 00, a to k upsání peněžitým vkladem,e) 1357 akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) budou upsány shora uveeeným předem určeným zájemcem smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností, tedy tato valná hromada určuje, že všechny akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií;g) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií je sídlo HÁJEK a.s. t.j. Praha 1, Na Poříčí 42/1052, PSČ 110 00,h) lhůta pro upisování akcií smlouvou je 6 (šest) měsíců a počítá se ode dne, kdy bude upisovateli představenstvem doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo upisovateli oznámí tento počátek běhu lhůty písemně dopisem současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to do 10 (deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,i) shora uvedený předem určený zájemce je povinen emisní kurs jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem ve výši 135.700.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpětmiliónůsedmsettisíc korun českých) splatit společnosti před podáním návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo 4200289222/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 12. listopadu 2003 : Na společnost HÁJEK, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti AS IMMOBILIA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 42/1052, IČ: 45787018, která byla zaps Na společnost HÁJEK, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti AS IMMOBILIA, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 42/1052, IČ: 45787018, která byla zaps...ána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17 200. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. dubna 2011 - 18. dubna 2011 : Usnesením Vrchního soudu v Praze, č.j. 3 VSPH 323/2011-B-46, ze dne 1. 4. 2011, bylo usnesení Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 93 INS 2456/2010-B-23, ze dne 10. února 2011 zrušen... o a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. zobrazit více skrýt více
  • 8. června 1999 - 12. listopadu 2003 : nepeněžitý vklad 81 000 000 Kč
  • 7. března 2001 - 9. října 2001 : Základní jmění společnosti bude sníženo o částku 22.000.000,- Kč(dvacet dva miliónů korun českých). Základní jmění bude sníženoze současných 81.000.000,- Kč (osmdesát jedna miliónů... korunčeských) na 59.000.000,- Kč (padesát devět miliónů korunčeských). Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, žedosavadní rozsah obchodního majetku nelze při provozovánípodnikatelské nebo jiné činnosti společnosti účelně využít.Základní jmění bude sníženo snížením počtu dosavadních akcií, ato vzetím z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářů. Jednáse o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty za jednuakcii bude určena na základě finanční analýzy provedenépředstavenstvem společnosti a bude se pohybovat v rozmezí110.000,- Kč (jednosto deset tisíc korun českých) až 120.000,-Kč (jednosto dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii.Představenstvo je pověřeno podat návrh na zápis výše základníhojmění do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářipřijat veřejný návrh smlouvy. Lhůta pro předložení listinnýchakcií společnosti je stanovena třicet dnů ode dne zápisu úmyslusnížení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 4. května 1999 - 8. června 1999 : Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 56.000.000,- Kč(slovy: padesát šest milionů korun českých) úpisem 560 (slovy:pět set šedesát) ks akcií společnosti na jméno o jmenovitéhod... notě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korunčeských) a o emisním kurzu jedné akcie 100.000,- Kč. Upisovánínad 56.000.000,- Kč se nepřipouští. Akcie budou vydány vlistinné podobě. Stane se tak nepeněžitými vklady:a) pozemkem č. parc. 217 o výměře 2055 m2 a domem č.p. 1052 vk.ú. Nové město, to vše zapsané u Katastrálního úřaduPraha-město na listu vlastnictví 1115.Obě nemovitosti jsou popsány ve znaleckých posudcích dvounezávislých znalců:- posudku Ing. Jana Konty, bytem Praha 10, Aubrechtové 3111,č. 999-159a/1998 ze dne 18.11.1998, kterým cena výše uvedenýchnemovitostí byla stanovena ve výši 177.500.000,- Kč (slovy: stosedmdesát sedm milionů pětset tisíc korun českých).- posudku Ing. Jiřího Pleyera, bytem Praha 8, Kobyliské nám. 8,č. 797-83/98 z 20.11.1998, kterým cena výše uvedenýchnemovitostí byla stanovena ve výši 177.500.000,- Kč (slovy:stosedmdesát sedm milionů pětset tisíc korun českých).b) pohledávku ve výši 21.992.795,17 Kč (slovy: dvacet jednamilionů devět set devadesát dva tisíc sedm set devadesát pět17/100 korun českých), kterou má Milena Appeltová za společnostíAS-IMMOBILIA spol. s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 42/1052,IČ 45787018. Tato pohledávka byla Milenou Appeltovou naspolečnost U HÁJKŮ a.s. postoupena smlouvou o postoupenípohledávky z dnešního dne.Oba výše specifikované nepeněžité vklady do společnosti vložípaní Milena Appeltová, r.č. 336005/070, bytem Praha 1, Na Poříčí42, která upíše všech 560 ks akcií. Nemovitosti se na zvýšenízákladního jmění s ohledem na přebíraný dluh započítávajíčástkou 55.500.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů pětset tisíckorun českých) a pohledávka se na zvýšení základního jměnízapočítává částkou 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korunčeských)Akcie splácené upisovatelem budou upsány v sídle společnosti UHÁJKŮ a.s., ve čtrnáctidenní lhůtě, přičemž počátečním dnem tétolhůty je den, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku.Usnesení doručí představenstvo akcionáři doporučeným dopisem domísta jeho bydliště bez zbytečného odkladu po jeho zápisu doobchodního rejstříku.Upisovatel - Milena Appeltová je povinna splatit svůj vklad tak,že vydá společnosti U HÁJKŮ a.s. při úpisu písemné prohlášení ovkladu výše uvedených nemovitostí do společnosti.Společnost vydá při úpisu upisovateli písemné potvrzení dle§ 168 odst. 2 obch. zákoníku.Poté do sedmi dnů od úpisu je upisovatelka povinna předatnemovitost předávacím protokolem společnosti a zároveň týž denpodá návrh na vklad nového vlastnického práva ke vkládanýmpozemkům k příslušnému katastrálnímu úřadu. zobrazit více skrýt více
  • 15. prosince 1998 - 8. června 1999 : Nepeněžitý vklad 25 000 000,-- Kč splaceno 100%
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů