Trendy

146 290 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

9 773 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

41 499 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

12.4.2011 - 1.1.2013 Praha 9 - Vysočany, Pod Pekárnami 878/2, PSČ 19000
1.7.2009 - 12.4.2011 Praha 9 - Vysočany, Pod Pekárnami 878/2, PSČ 19002
24.8.1999 - 1.7.2009 Praha 9, Poděbradská 186/56, PSČ 19800
21.12.1998 - 24.8.1999 Praha 9, Poděbradská 185/56, PSČ 19000

25720589

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1999 - 1.1.2013

CZ25720589

Datum vzniku

21. prosince 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2013

Historické názvy

21.12.1998 - 1.1.2013

Agency of Security FENIX, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5698

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

15.9.2009 - 1.1.2013

25 000 000 Kč

19.3.2003 - 15.9.2009

24 000 000 Kč

13.11.2002 - 19.3.2003

24 000 000 Kč

30.6.2000 - 13.11.2002

11 600 000 Kč

17.11.1999 - 30.6.2000

9 600 000 Kč

21.12.1998 - 17.11.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Historické provozovny

1.7.2009 - 29.10.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pod pekárnami 878/2, 190 00, Praha - Vysočany

... více provozoven (celkem 73) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2013 - 1. ledna 2013 : Obchodní společnost Agency of Security FENIX, a.s. se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Společnost zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společnos... tí SECURITAS ČR s.r.o, se sídlem Praha 9, Vysočany, Pod Pekárnami 878/2, PSČ 190 00, IČ: 438 72 026, přičemž v rámci této fúze skoučením zanikla rovněž další zanikající společnost DORA Security a.s., se sídlem Most, ul. Jaroslava Seiferta 2179, PSČ 434 01, IČ: 254 10 351. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2013. zobrazit více skrýt více
  • 15. ledna 2007 - 1. ledna 2013 : Od společnosti Agency of Security FENIX, a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 186/56, PSČ 19800, IČ 257 20 589 se v důsledku rozdělení odštěpením části jejího jmění oddělila nově za... ložená společnost Agency of Security FENIX CIT, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1547. zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2000 - 1. ledna 2013 : Společnost je právním nástupcem obchodních společností S.B.FENIX, a.s. se sídlem Vlašim, Lidická 667, IČ 26156067, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v ... Praze,oddíl B, vložka číslo 6387, a B.S.X., a.s. se sídlem Praha 4,Čerčanská 16, IČ 63908140, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4990,které byly ke dni tohoto zápisu z obchodního rejstříku vymazánybez likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 8. července 2009 - 15. září 2009 : Dne 30.6.2009 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou Agency of Security FENIX, a.s. (dále též jen ?společnosti Agency of Secur... ity FENIX, a.s.?), z jeho současné výše 24.000.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých) o částku 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), na novou výši základního kapitálu 25.000.000,-- Kč (slovy:: dvacet pět milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií společnosti Agency of Security FENIX, a.s., které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, s emisním kursem jedné akcie 3.400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s tím, že zbývající částka ve výši 3.300.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) bude tvořit u každé akcie její emisní ážio.2. Emisní kurz každé nové akcie společnosti Agency of Security FENIX, a.s. je ve výši 3.400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) a je tvořen její jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s tím, že zbývající částka ve výši 3.300.000,-- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) bude tvořit u každé akcie její emisní ážio.3. Všech 10 (slovy: deset) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a sice jediným akcionářem společnosti Agency of Security FENIX, a.s., tj. obchodní společností s obchodní firmou SECURITAS ČR s.r.o. se sídlem Praha 9, Vysočany, Pod Pekárnami 878/2, PSČ 190 02, IČ 43872026, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5009, a bude upsáno ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem a společností Agency of Security FENIX, a.s.. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti Agency of Security FENIX, a.s., tj. Praha 9, Vysočany, Pod Pekárnami 878/2, PSČ 190 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží společnost Agency of Security FENIX, a.s. jedinému akcionáři ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující jediný akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář dále rozhodl o možnosti započtení části své peněžité pohledávky, a to konkrétně části ve výši 34.000.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), vůči společnosti Agency of Security FENIX, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 34.000.000,--Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), a to takto:? připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky, níže uvedené, jediného akcionáře, tj. společnosti SECURITAS ČR s.r.o., vůči společnosti Agency of Security FENIX, a.s., a to konkrétně její části ve výši 34.000.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých), proti pohledávce společnosti Agency of Security FENIX, a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SECURITAS ČR s.r.o., na splacení emisního kurzu celkem 10 (slovy: deseti) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každé s emisním kursem 3.400.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých), který je v celkové výši 34.000.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých).? peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. společnosti SECURITAS ČR s.r.o., vůči společnosti Agency of Security FENIX, a.s., u jejíž části ve výši 34.000.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů korun českých) se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení zůstatku úvěru včetně nesplacených úroků,/který vyplývá z úvěrové smlouvy ze dne 1.4.2008 (slovy: prvního dubna roku dvoutisícího osmého) uzavřené mezi společností Agency of Security FENIX, a.s. a společností Wotan Credit a.s. ve znění jejího dodatku číslo 1 ze dne 19.3.2009 (slovy: devatenáctého března roku dvoutisícího devátého) uzavřeného mezi splečností Agency of Security FENIX, a.s. a jediným akcionářem, jakož i ze smlouvy o postoupení předmětné pohledávky vůči společnosti Agency of Security FENIX, a.s. uzavřené dne 18.11.2008 (slovy: dne osmnáctého listopadu roku dvoutisícího osmého) mezi společností Wotan Credit a.s. jako potupitelem a společností ASF Invest, a.s. jako postupníkem, a dále ze smlouvy o postoupení předmětné pohledávky vůči společnosti Agency of Security FENIX, a.s. uzavřené dne 19.12.2008 (slovy: dne devatenáctého prosince roku dvoutisícího osmého) mezi společností ASF Invest, a.s. jako postupitelem a společností SECURITAS ČR s.r.o., tj. jediným akcionářem, jako postupníkem/,přičemž zůstatek jistiny úvěru činí 32.972.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů devět set sedmdesát dva tisíc korun českých) a nesplacený úrok z poskytnutého úvěru je ve výši 1.154.936,-- Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých), a dle potvrzení auditora nazvaného ?ZPRÁVA AUDITORA PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI AGENCY OF SECURITY FENIX, A.S.? ze dne 30.6.2009 vypracovaného auditorskou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, IČ 40765521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, a to jejím společníkem Reinhardem Langenhövelem a auditorem Pavlem Kulhavým, č. osv. 1538, je výše uvedený zůstatek úvěru včetně nesplacených úroků v celkové výši 34.126.936,-- Kč (slovy: třicet čtyři milionů jedno sto dvacet šest tisíc devět set třicet šest korun českých) k 30.6.2009 (slovy: třicátému červnu roku dvoutisícího devátého) v účetnictví společnosti Agency of Security FENIX, a.s. evidovaný v souladu s českými účetními předpisy.Při zápočtu výše uvedené pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti SECURITAS ČR, s.r.o., proti pohledávce společnosti Agency of Security FENIX, a.s. vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti SECURITAS ČR s.r.o., na splacení emisního kurzu celkem 10 (slovy: deseti) kusů jím upisovaných nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, bude postupováno tak, že bude možno započíst celý zůstatek jistiny úvěru ve výši 32.972.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů devět set sedmdesát dva tisíc korun českých) a část nesplacených úroků ve výši 1.028.000,-- Kč (slovy: jeden milion dvacet osm tisíc korun českých), tzn. zbývající část nesplacených úroků ve výši 126.936,-- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc devět set třicet šest korun českých) zůstane dluhem společnosti Agency of Security FENIX, a.s. vůči jedinému akcionáři.Jediný akcionář zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost Agency of Security FENIX, a.s. a jediný akcionář, tj. společnost SECURITAS ČR s.r.o., jsou povinny uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak společnost Agency of Security FENIX, a.s., tak jediný akcionář, tj. společnost SECURITAS ČR s.r.o., a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena smlouva o upsání akcií mezi společností Agency of Security FENIX, a.s. a společností SECURITAS ČR s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 10. září 2001 - 13. listopadu 2002 : Jediný akcionář rozhodl dne 13.2.2001 při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu ze stávající výše11.600.000,- Kč o částku 12.400.000,- peněžitým vkladem na n... ovouvýši základního kapitálu 24.000.000,-. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení se nepřipouští. Bude upsáno 124 kusy kmeno-vých akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč100.000,- každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jejíjmenovité hodnotě, t.j. 100.000,- Kč. Všech 124 kusů kmenovýchakcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč100.000,- bude nabídnuto určitému zájemci, a to společnostiSB-Capital Markets, a.s. se sídlem Protivín, Zámecká 42, PSČ398 12, okres Písek, IČ 25150634, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B,vložka 767. Úpis bude probíhat v provozních prostoráchspolečnosti Praha 9, Poděbradská 186/56 ve lhůtě 14 dnů ode dnedoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci-spo-lečnosti SB-Capital Markets, a.s. Představenstvo společnosti jepovinno odeslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, včetněuvedení emisního kursu akcií stanoveného tímto rozhodnutímjediného akcionáře, zájemci-společnosti SB-Capital Markets, a.s.do 21 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského souduv Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 30% emisníhokursu do 30 dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti č.200861753/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. NaPříkopě 14, 115 20 Praha 1 a 100% emisního kursu upsaných akciínejpozději do 1 roku ode dne jejich upsání. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1999 - 17. listopadu 1999 : Zvýšení základního jmění:Z důvodu dokončení převodu části majetku jediného akcionáře dodceřinné společnosti v souvislosti s převedenými podnikatelskýmiaktivitami, jediný akcionář r... ozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti o 8 600 000,-Kč, bez možnosti upisování nad tutočástku.Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno nepeněžitýma peněžitým vkladem a to:I. souborem movitých věcí v hodnotě 8 550 000,-Kč, jejichžseznam je přílohou znaleckých posudků znalců ing. Josefa Brázdyze dne 11.10.1999 a ing. Jiřího Kořínka ze dne 12.10.1999,zapsaných ve znaleckých denících pod poř.č. 50/22/99 a 50/20/99.Jediný akcionář rozhodl o ocenění nepeněžitého vkladu v celkovéčástce ve výši 8 550 000,-Kč.II. peněžitým vkladem ve výši 50 000,-Kčzvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním novýchakcií, a to 86 ks akcií na majitele v listinné podobě, neveřejněobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč. Emisní kursnově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba a jejichjmenovitá hodnota zůstávají beze změny.Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitím přednostníhopráva dosavadního jediného akcionáře, bez výzvy k upisováníakcií.Lhůta k upisování akcií a splácení celého emisního kursu činí14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií jesídlo společnosti. Číslo účtu pro splacení peněžního vkladu je4001-0600478083/0300. zobrazit více skrýt více
posunout dolů