Trendy

34 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-5 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

72 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

27.6.2012 - 5.8.2014 Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 12000
9.6.2004 - 27.6.2012 Praha 4, Na dvorecké louce - botel Racek, PSČ 14000
10.2.2003 - 9.6.2004 Praha 2, Slezská 949/32, PSČ 12000
27.6.2001 - 10.2.2003 Praha 10, Chorvatská čp. 1400, PSČ 10000
6.1.1999 - 27.6.2001 Kutná Hora, Trebišovská 642, PSČ 28401

25725629

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1999 - 11.11.2009

CZ25725629

Datum vzniku

6. ledna 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. srpna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. srpna 2014

Historické názvy

22.2.2013 - 5.8.2014

RABICAN, a.s.  v likvidaci

22.2.2013 - 5.8.2014

RABICAN, a.s. v likvidaci

6.1.1999 - 22.2.2013

RABICAN, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5732

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.11.2012 - 5.8.2014

8 260 000 Kč

27.6.2001 - 21.11.2012

1 000 000 Kč

6.1.1999 - 27.6.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 - 5. srpna 2014 : Vymazává se RABICAN, a.s. v likvidaci, Praha 2 - Vinohrady, Balbínova 496/8, PSČ 120 00, identifikační číslo 25725629, z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Pr... ávní důvod - skončená likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 22. února 2013 - 5. srpna 2014 : Rozhodnutím valné hromady konané dne 20.12.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor ke dni 1.1.2013.
  • 27. června 2012 - 21. listopadu 2012 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 15.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti RABICAN, a.s. takto:a) Základní kapitál společnosti... se zvyšuje o částku 7,260.000,- Kč (sedm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých), tedy ze stávající částky 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na novou celkovou výši 8,260.000,- Kč (osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 7,260.000,- Kč (sed milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je ekonomická stabilizace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 726 (sedm set dvacet šest ) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upisovány peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s písmenem e) tohoto rozhodnutí.Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RSTR RAILWAY AND SHIPPING TRANSPORTATION CORPORATION, Meierhofstrasse 2, P.O. Box 184, FL - 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví (dále v tomto notářském zápise jen „RSTR").b) Společnost AMBIA CZ a.s. jako jediný akcionář společností RABICAN a.s. se vzdává přednostního práva na úpis 726 (sedm se dvacet šest) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na akcii, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti RABICAN a.s. podle tohoto rozhodnutí. c) Předem určený zájemce RSTR upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku se společností RABICAN a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje na tři měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Společnost RABICAN a.s. je povinna ihned po zápisu usnesení o zvýšeni základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit návrh na uzavření smlouvy o upsáni akcií do sídla předem určeného zájemce RSTR. Návrh smlouvy o upsání akcii bude představenstvem doručen předem určenému zájemci RSTR spolu s oznámením, kdy bylo zapsáno do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. d) Společnost RSTR, jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti RABICAN a.s., Praha 4, Na dvorecké louce-botel Racek ve lhůtě uvedené shora pod bodem c) tak, aby akceptovaná smlouva o úpisu akcií byla v poslední den této lhůty doručena společnosti RABICAN a.s. Podpisy účastníků na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny.e) Společnost AMBIA CZ a.s., jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady RABICAN a.s., schvaluje, aby z důvodů stabilizace bilance společnosti byl emisní kurs upsaných akcí splacen zcela započtením pohledávky společnosti RABICAN a.s. za společností RSTR z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 7,620.000,- Kč (sedm milionů šest set dvacet korun českých) s pohledávkami společnosti RSTR za společností AMBIA CZ a.s. z titulu dále uvedených nesplacených půjček s úroky z půjček v celkové výši 7,620.000,- Kč (sedm milionů šest set dvacet tisíc korun českých):- nesplacená jistina půjčky ve výši 3.357.607,79 Kč (tři miliony tři sta padesát sedm tisíc šestset sedm korun českých sedmdesát devět haléřů) poskytnuté na základě smlouvy ze dne 14.1.2003 a nesplacené úroky z této půjčky v celkové výši 2.905.863,-Kč (dva miliony devět set pět tisíc osm set šedesát tři korun českých), - část nesplacených úroků z půjčky poskytnuté na základě smlouvy ze dne 20.6.2002 v celkové výši 996.529,21 Kč ( devět set devadesát šest tisíc pět set dvacet devět korun českých, dvacet jedna haléřů).f) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek jsou následující: Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost RABICAN a.s. doručí společnosti RSTR na výše uvedenou adresu návrh smlouvy o započtení pohledávky za společností RSTR na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí s pohledávkami společnosti RSTR z titulu poskytnutých půjček uvedených shora pod bodem e) tohoto rozhodnutí (dále jen „Smlouva o započtení pohledávek") do 14 (čtrnácti) dnů po doručení smlouvy o upsání akcií akceptované společností RSTR. Společnost RSTR doručí akceptovanou Smlouvu o započtení pohledávek do sídla společnosti RABICAN a.s. nejpozději do jednoho měsíce od obdržení jejího návrhu. Podpisy na Smlouvě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 10. října 2001 - 10. srpna 2002 : Dne 14.8.2001 vykonávající ve smyslu ustanovení § 190 odst.1obchod.zák. působnost vané hromady této společnosti bylorozhodnuto o zvýšení základního kapitálu obchodní firmy RABICAN,... a.s. a to o 9.800.000,- Kč za těchto podmínek:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí 9.800.000,-Kč (slovy: devětmilionůosmsettisíc korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu,b) počet nově vydaných akcií: 24 kusůc) druh nově vydaných akcií: kmenovéd) podoba upisovaných akcií: jako listinné cenné papírye) forma akcie: na jménof) navrhovaná jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí částkuve výši 9.800.000,- Kč, a to při těchto jmenovitých hodnotáchjednotlivých akcií: 5 ks ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 5ks akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, 8 ks akcií vejmenovité hodnotě 250.000,- Kč, 6 ks akcií ve jmenovité hodnotě50.000,- Kčd) emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcie, tedy emisní ážio je nulové,e) způsob zvýšení: upsáním nových akcií, bez veřejné výzvy kupisování akcií, s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře obchodní firmy AMBIA CZ a.s., IČ: 26439484, se sídlemPraha 10, Vinohrady, Chorvatská 1400, PSČ 101 00 s tím, jedinýakcionář obchodní firma AMBIA CZ a.s. upíše nové akcie vesmlouvě o upsání akcií, dle § 205 obchod.zák.,f) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu bude tvořitpeněžitý vklad, a to ve výši emisního kursu akcií, tedy ve výši9.800.000,- Kč s tím, že upisovatel, jediný akcionář obchodnífirma AMBIA CZ a.s. je povinna upsat akcie a při úpisu splatit100 % jejich emisního kursu, do patnácti dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, přičemž peněžitý vklad je upisovatelobchodní firma AMBIA CZ a.s. povinna upsat v sídle obchodnífirmy RABICAN, a.s. na adrese Praha 10, Chorvatská čp.1400, PSČ100 00, od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin a splatit na účet obchodní firmy RABICAN, a.s. č.348311591, vedený uŽivnostenské banky, a.s., Na Příkopě 858/20, P.O.Box 421, 11380, Praha 1,g) pokud nebudou všechny nové akcie upsány s využitímpřednostního práva, či na základě dohody dle § 205 obchod.zák.,budou všechny tyto akcie nabídnuty obchodní firmě AMBIA CZ a.s.h)důvody navrhovaného zvýšení základního jmění: posílenípostavení společnosti u obchodních partnerů zobrazit více skrýt více
posunout dolů