Základní údaje

Historické adresy

13.2.2004 - 1.7.2008 Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č.or.: 174, PSČ 130 19
16.11.2001 - 13.2.2004 Praha 4, Na Pankráci čp.1618č.or.30, PSČ 14000
26.1.1999 - 16.11.2001 Praha 4, Výchozí 6, PSČ 14700

Adresa z obchodního rejstříku

od 12.8.2004 Praha 3, Vinohradská 174, PSČ 13000

25731416

DIČ

Není plátce DPH

8.2.1999 - 30.6.2008

CZ25731416

Datum vzniku

26. ledna 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2008

Historické názvy

26.1.1999 - 1.7.2008

ATLAS.CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5760

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.12.2007 - 1.7.2008

3 465 000 Kč

11.9.2000 - 31.12.2007

3 410 000 Kč

6.5.1999 - 11.9.2000

2 250 000 Kč

26.1.1999 - 6.5.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2008 - 1. července 2008 : Vymazává se společnost ATLAS.CZ, a.s., Praha 3, Vinohradská čp. 1597, č.or. 174, IČ: 257 31 416 z obchodního rejstříku.Zanikající společnost ATLAS.CZ, a.s. a zanikající společnost... Stahuj.cz s.r.o., IČ: 273 34 465, se sídlem Jablonec nad Nisou, Soukenná 712/1, PSČ 466 01 zanikly sloučením s nástupnickou společností NetCentrum, s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 5, Drtinova 557/10, okres Praha 5, PSČ 150 00. Na nástupnickou společnost NetCentrum, s.r.o. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2007 - 31. prosince 2007 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ATLAS.CZ, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č. or.:174, PSČ 130 19, identifikační číslo 25... 7 31 416 (dále též jen ?Společnost?) o částku 55.000,- Kč (tj. slovy: padesát pět tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 3,410.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 3,465.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých), úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem.Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři scela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je realizace nových podnikatelských projektů Společnosti.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 55 ks (tj. slovy: padesát pět kusů), v nominální hodnotě 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude roven jejich nominální hodnotě, tzn. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii.Valná hromada uděluje, rozhoduje a vyslovuje souhlas s tím, že všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány předem určenými zájemci, a to takto: Pan Pavel Doležal, r.č. 740314/2492, s bydlištěm U Svobodárny 6, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 15 (tj. patnáct) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Miloš Houfek, r.č. 781113/2978, s bydlištěm Vysočanská 772, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Zdeňka Tučková, r.č. 665526/1943, s bydlištěm Novákových 1817, Praha 8, PSČ 180 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Pavel Hromádka, r.č. 780511/0346, s bydlištěm Chlebovická 495, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Martin Březina, r.č. 780901/0308, s bydlištěm Valentova 1744, Praha 4, PSČ 140 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Igor Kalaš, r.č. 760518/6127, s bydlištěm Kmeťovo nám. 5, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, upíše 10 (tj. deset) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Natália Zajacová, r.č. 776011/7783, s bydlištěm Brančská 7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Marcela Hlavatá, r.č. 756003/7012, s bydlištěm D. Rapanta 6, 908 51 Holíč, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti.Upisovatelé ? předem určení zájemci ? upíšou všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat kacie ještě následující pracovní den.Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatelé - předem určení zájemci - tak, že 100% emisního kursu jimi upsaných akcií splatí do 10 (tj. deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 355374036/2400. zobrazit více skrýt více
  • 11. prosince 2007 - 20. prosince 2007 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ATLAS.CZ, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č.or.: 174, PSČ 130 19, identifikační číslo 25... 7 31 416 ( dále též jen "Společnost") o částku 55.000,- Kč ( tj. slovy: padesát pět tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 3,410.000,- Kč ( tj. slovy: tři miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 3,465.000,- Kč ( tj. slovy: tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc korun českých), úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je realizace nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 55 ks ( tj. slovy: padesát pět kusů), v nominální hodnotě 1.000,- Kč ( tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a neboudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude roven jejich nominální hodnotě, tzn. 1.000,- Kč ( tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii.Valná hromada uděluje, rozhoduje a vyslovuje souhlas s tím, že všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány předem určenými zájemci, a to takto:Pan Pavel Doležal, r.č. 740314/2492, s bydlištěm U Svobodárny 6, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 15 ( tj. patnáct) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Miloš Houfek, r.č. 781113/2978, s bydlištěm Vysočanská 772, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Zdeňka Tučková, r.č. 665526/1943, s bydlištěm Novákových 1817, Praha 8, PSČ 180 00, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Martin Březina, r.č. 780901/0308, s bydlištěm Chlebovická 495, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPan Igor Kalaš, r.č. 760518/6127, s bydlištěm Kmeťovo nám. 5, 811 07, Bratislava, Slovenská republika, upíše 10 ( tj. deset) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Natália Zajacová, r.č. 776011/7783, s bydlištěm Bračská 7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií SpolečnostiPaní Marcela Hlavatá, r.č. 756003/7012, s bydlištěm D. Rapanta 6, 908 51, Holíč, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti.Upisovatelé - předem určení zájemci - upíšou všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 ( tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 ( tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatelé - předem určení zájemci - tak, že 100% emisního kursu jimi upsaných akcií splatí do 10 ( tj. deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 355374036/2400. zobrazit více skrýt více
  • 5. dubna 2000 - 11. září 2000 : Dne 28.2.2000 rozhodla valná hromada společnosti ATLAS.CZ, a.s.o zvýšení základního jmění společnosti z částky 2.250.000,- Kč(slovy: dvamilionydvěstěpadesáttisíc korun českých) o č... ástku1.160.000,- Kč (slovy:jedenmilionstošedesáttisíc korun českých)na částku 3.410.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistadesettisíckorun českých) bez připuštění možnosti upisovatel akcie nadhodnotu navrženého zvýšení základního jmění společnosti úpisem116 (slovy:stošestnáct) kusů nových listinných veřejněneobchodovatelných kmenových akcií společnosti ATLAS CZ, a.s.znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých) emisním kursem každé novéakcie rovnajícím se částce 900.863,- Kč (slovy:devětsettisícosmsetšedesáttři koruny české) a sestávajícím z jmenovitéhodnoty akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korunčeských) a emisního ážia akcie ve výši 890.863,- Kč (slovy:osmsetdevadesáttisícosmsetšedesáttři koruny české). Valnáhromada rozhodla dále o vyloučení přednostního práva akcionářůna úpis nových akcií ve prospěch společnosti II. EPIC Holding,a.s., IČO: 49241770, se sídlem Praha 1, Karlovo nám.24, kteráupíše všech 116 (slovy: stošestnást) kusů nových listinnýchveřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti ATLAS CZ,a.s. znějících na jméno, jakož i další podmínky tohoto zvýšenízákladního jmění tak, jak byly shora předloženy. Upisovatelprovede úpis všech uvedených akcií v sídle společnosti do 14-tidnů (slovy:čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisuúmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříkua splatí 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu všech akciído 15-ti (slovy:patnácti) dnů od data úpisu na účet společnostič.264292/4000 u BNP - Dresdner Bank (ČR), a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 12. dubna 1999 - 6. května 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti, na které bylo přítomno 100%základního jmění, se dne 19.3.1999 jednomyslně usnesla nazvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o1.2... 50.000,- Kč, tedy z 1.000.000,- Kč na 2.250.000,- Kč úpisemnových kmenových akcií na majitele v počtu 125 ks, o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,- Kč s tím, že upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Nově upisované akcie budou mít listinnou podobu a budou veřejněneobchodovatelné. Emisní kurs nově vydaných akcií je rovenjejich jmenovité hodnotě. Všechny nově emitované akciespolečnosti budou upisovány dosavadními akcionáři, v poměrujejich dosavadních vkladů.Akcionáři se ve smyslu § 205 obchodního zákoníku dohodli narozsahu své účasti na zvýšení základního jmění peněžitýmvkladem, a to tak, že všechny nově emitované akcie společnostibudou upisovány dosavadními akcionáři v poměru jejichdosavadních vkladů.S odkazem na výše uvedené rozhodnutí valné hromady se akcionářiSPRINX s.r.o., IČO: 25067702, se sídlem Praha 2, Máchova 9zavázal upsat 75 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akciína majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč, celkem tedy akcie společnosti ve jmenovité hodnotě750.000,- Kč a akcionář Pavel Sodomka, r.č. 680106/1223, bytemPraha 4, U vápenné skály 7, se zavázal upsat 50 ks kmenovýchveřejně neobchodovatelných akcií na majitele v listinné podoběve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, celkem tedy akciespolečnosti ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč.Lhůta k upisování je 14 dní a počíná běžet ode dne doručeníoznámení společnosti poslednímu z akcionářů o tom, že usnesenívalné hromady o úmyslu zvýšení základního jmění bylo zapsáno doobchodního rejstříku.Upsané akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitéhodnotě, budou splaceny do 30 dnů od účinnosti dohody akcionářůdle § 205 Obchodního zákoníku na účet společnosti u BNP-DresdnerBank (ČR) a.s. č.ú. 264292. zobrazit více skrýt více
posunout dolů