Trendy

64 111 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 422 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

148 595 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.3.2013 Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Historické adresy

23.2.1999 - 27.3.2013 Praha 4-Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 14700

Adresa z obchodního rejstříku

od 26.3.2008 Praha 4 - Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 14050

25740164

DIČ

od 21.4.1999

CZ25740164

Datum vzniku

23. února 1999

Datová schránka

6rmevd4

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5802

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2017

114 992 000 Kč

Historické jmění

24.1.2005 - 17.7.2017

156 200 000 Kč

29.6.2001 - 24.1.2005

116 200 000 Kč

23.2.1999 - 29.6.2001

105 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 18.6.2013

CZ3603000000000181070795

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

29.1.2007 - 30.6.2008

KUTA - CENTRUM - RESTAURACE
  • Adresy:
    • Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4 - Braník

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 26. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 26. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. března 2017 - 17. července 2017 : Jediný akcionář dne 3. 3. 2017 rozhodl, že základní kapitál společnosti KUTA a.s. se snižuje o částku 41.208.000 Kč (čtyřicet jedna milionů dvě stě osm tisíc korun českých). Nová v... ýše základního kapitálu po účinnosti snížení bude činit 114.992.000 Kč (sto čtrnáct milionů devět set devadesát dva tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nově budou mít akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) jmenovitou hodnotu 760.000 Kč (sedm set šedesát tisíc korun českých) a akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých) jmenovitou hodnotu 16.000 Kč (šestnáct tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno jejich výměnou akcií za nové s vyznačenou novou jmenovitou hodnotou. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti k výměně nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je povinnost nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvat akcionáře k předložení akcií. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že částka 41.000.000 Kč (čtyřicet jedna milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři a částka 208.000 Kč (dvě stě osm tisíc korun českých) zůstane ve vlastnictví společnosti a bude převedena do kapitálových fondů společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2005 - 24. ledna 2005 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady :Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady :1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 40,000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun česk... ých), tj. z dosavadních 116,200.000,- Kč na 156,200.000,- Kč).2) Upisování akcií nad částku 40,000.000,- Kč se nepřipouští.3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 40 ks nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč, akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.4) Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 40 ks nových kmenových akcií částku 40,000.000,- Kč.5) Veškeré nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie, podle stanov společnosti, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč.6) Veškeré nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, upíše je akcionář Ing. Martin Kuta, bytem Praha 10, Minská 771/10, jako jediný určitý (předem určený) zájemce ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. .7) K upsání akcií poskytne společnost akcionáři Ing. Martinu Kutovi jako jedinému určitému (předem určenému) zájemci lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávek akcionáře Ing. Martina Kuty za společností proti pohledávce společnosti za tímto akcionářem na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit tomuto akcionáři doporučeně na jeho adresu, známou z tohoto rozhodnutí.8) Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávek akcionáře Ing. Martina Kuty ve výši 40,337.000,- Kč do výše 40,000.000,- Kč proti pohledávce, kterou bude mít společnost za tímto akcionářem na základě tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve výši 40,000.000,- Kč.9) Pohledávky akcionáře Ing. Martina Kuty za společností jsou v této struktuře: věřitel - ve všech případech Ing. Martin Kuta, právní důvod - ve všech případech půjčka :datum půjčky - výše29.08.2002 - 2,740.000,- Kč14.10.2002 - 937.000,- Kč18.10.2002 - 1,000.000,- Kč30.10.2002 - 1,000.000,- Kč06.11.2002 - 2,000.000,- Kč13.12.2002 - 1,170.000,- Kč20.12.2002 - 80.000,- Kč31.12.2002 - 1,000.000.- Kč24.06.2003 - 100.000,- Kč31.07.2003 - 440.000,- Kč27.08.2003 - 1,000.000,- Kč05.09.2003 - 50.000,- Kč30.09.2003 - 170.000,- Kč18.11.2003 - 1,000.000,- Kč27.11.2003 - 1,000.000,- Kč22.12.2003 - 600.000,- Kč21.01.2004 - 2,900.000,- Kč17.02.2004 - 2,800.000,- Kč01.03.2004 - 3,000.000,- Kč05.04.2004 - 3,000.000,- Kč03.05.2004 - 2,800.000,- Kč25.06.2004 - 3,000.000,- Kč16.07.2004 - 470.000,- Kč21.07.2004 - 1,500.000,- Kč28.07.2004 - 480.000,- Kč04.08.2004 - 1,000.000,- Kč06.08.2004 - 470.000,- Kč17.08.2004 - 1,250.000,- Kč25.08.2004 - 470.000,- Kč08.09.2004 - 480.000,- Kč10.09.2004 - 500.000,- Kč13.09.2004 - 500.000,- Kč17.09.2004 - 480.000,- Kč23.09.2004 - 470.000,- Kč30.09.2004 - 480.000,-KčZ této poslední půjčky bude na zvýšení základního kapitálu společnosti započteno 143.000,-Kč, což naopak znamená, že částka 337.000,- Kč se nezapočítává.Zpráva auditora o existenci a výši pohledávek je přílohou notářskému zápisu o mimořádné valné hromadě.10) Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto :- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem Ing. Martinem Kutou jako jediným (předem určeným) zájemcem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek tohoto akcionáře za společností v celé jejich struktuře,- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za tímto akcionářem na splacení emisního kursu upisovaných akcií,- dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy,- dohoda zahrne emisní kurs všech upsaných akcií.11) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby 40 ks nových akcií vydalo Ing. Martinu Kutovi do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž výzvu k převzetí akcií je třeba mu zaslat doporučeně na jeho adresu, známou z tohoto rozhodnutí, nejpozději 10 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a stanovit k převzetí lhůtu nejméně 10 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. 8.00-16.00 hod. . zobrazit více skrýt více
  • 9. října 2000 - 29. června 2001 : Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:Na základě rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícíhopůsobnost valné hromady:1. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ... se zvyšuje základní jmění společnosti o 11,200.000,-- Kč na celkovou částku 116,200.000,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního jmění je upisováno celkem 22 ks akcií- 10 ks akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, v listinné podobě a to akcií kmenových s emisním kursem jedné akcie 1,000.000,-- Kč,- dále 12 ks akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, v listinné podobě a to akcií kmenových s emisním kursem jedné akcie 100.000,-- Kč.3. Zvýšení základního jmění bude provedeno jednak dosavadním jediným akcionářem LICO, spol. s r.o. a jednak ing. Martinem Kutou, r.č. 540404/1885, bytem Praha 10, Minská 771/10.4. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem:A/Dosavadní jediný akcionář LICO, spol. s r.o. upíše akcienepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi včetně příslušenství asoučástí zapsanými na LV č. 1352 pro katastrální území Netolice,obec Netolice, u Katastrálního úřadu v Prachaticích.Jde o tyto nemovitosti: - dům č.p. 32, postavený na stavební parcele č. 620, - zastavěná plocha č. 620 o výměře 1066 m2, - ostatní plocha - manipulační plocha č. 808 o výměře 218 m2, - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) - jiné KÚ (JK) Obora u Hracholusk st. č. 22/2 o výměře 2721 m2.Ve čtyřech znaleckých posudcích znalců:Stav. Jana Havlíka č. 2492/92 ze dne 19.6.2000,Ing. Jany Horové č. 56-20/958 ze dne 13.6.2000,Stav. Jana Havlíka č. 2493/93 ze dne 19.6.2000,Ing. Jany Horové č. 58-20/960 ze dne 15.6.2000,byly veškeré vkládané nemovitosti oceněny shodně na částku6,283.333,-- Kč. Stavba čp. 32 na stav. parc. č. 620 je veznaleckých posudích popsána jako hotel (hostinec) Beseda.Vkladem výše uvedených nemovitostí bude základní jmění zvýšeno o6,200.000,-- Kč. nepeněžitý vklad bude splacen způsobem uvedenýmv ustanovení § 204 odst. 3 obc. zák., a to do 5 dnů po úpisuakcií.Rozdíl, tj. částka 83.333,-- Kč bude zaúčtována pro účelyposílení rezervních fondů nebo jinak podle rozhodnutípředstavenstva.B/Nový akcionář ing. Martin Kuta upíše akcie nepeněžitými vklady,a to nemovitostmi včetně příslušenství a součástí zapsanými naLV č. 1446 pro kat. území Netolice, obec Netolice, uKatastrálního úřadu v Prachaticích.Jde o tyto nemovitosti: - ostatní stav. objekt bez čp. či event. č. postavení na (zčásti) cizím pozemku č. 806, - zemědělská hospodářská budova bez čp. event. č. post. na stav. parc. č. 807, - zastavěna plocha č. 807 o výměře 135 m2, - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - jiné KÚ Obora u Hracholusk - st. č. 22/5 o výměře 2.947 m2, č. 13/2 o výměře 227 m2, č. 18 díl 1 o výměře 226 m2Ve čtyřech znaleckých posudích znalců:Stav. Jana Havlíka č. 2491/91 ze dne 19.6.2000,Ing. Jany Horové č. 57-20/959 ze dne 13.6.2000,Stav. Jana Havlíka č. 2493/93 ze dne 19,6,2000,Ing. Jany Horové č. 58-20/960 ze dne 15.6.2000,byly veškeré vkládané nemovitosti oceněny shodně na částku5,022.630,-- Kč.Stavby na stavebních parc. č. 806 a 807 jsou ve znaleckýchposudcích popsány jako část Pivovaru Petrův Dvůr (sladovna,kotelna, varna, přístřešek, sýpky, sklep pod obytným domem,lednice, spilka), sklad, obytný dům, vysoké komínky, kouřovékanály a opěrná zeď.Vkladem výše uvedených nemovitostí bude základní jmění zvýšeno o5,000.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen způsobem uvedenýmv ustanovení § 204 odst. 3 obch. zákoníku, a to do 5 dnů poúpisu akcií.Rozdíl, tj. částka 22.630,-- Kč bude zaúčtována pro účelyposílení rezervních fondů nebo jinak podle rozhodnutípředstavenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů