Trendy

77 616 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 960 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

125 945 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2002 Zbizuby čp.16, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice

Historické adresy

31.1.2002 - 24.8.2002 Zbizuby čp.16, PSČ 285 09 Kácov
1.11.1999 - 31.1.2002 Zbizuby, okres Kutná Hora, PSČ 285 09 Kácov
9.3.1999 - 1.11.1999 Zbizuby, okres Kutná Hora, PSČ 28508

25743988

DIČ

od 1.4.1999

CZ25743988

Datum vzniku

9. března 1999

Datová schránka

qggvvda

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5830

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.3.2000

42 131 000 Kč

Historické jmění

9.3.1999 - 16.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kutná Hora

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9355490257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.6.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 285 04, Zbizuby 16

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 3. července 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 28. prosince 1999 - 16. března 2000 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 a07.12.1999 v působnosti valné hromady o záměru zvýšit základníjmění:Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.586.000,-K... č, s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 52.954.000,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.Bude upisováno minimálně:2136 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč3845 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčBude upisováno maximálně:2144 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč5081 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti ZASZbizuby, a.s.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti.Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ZAS Zbizuby a.s. ve Zbizubech vkanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Zbizubyse sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO: 00104736,PSČ: 285 08,kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva,jak jsou uvedeni ve znaleckých posudcích a v notářském zápisuJUDr. Hájka, notáře v Kutné Hoře.Nabídka k upisování akcií bude všem předem určeným zájemcůmoznámena dopisem, který bude odeslán prostřednictvím pošty dodvou dnů od právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základníjmění a jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesenírejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základníhojmění společnosti.Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit změcněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Zbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO:00104736 podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 01.11.1999, znaleckýposudek č. 65/1999 a znalce ing. René Matyse ze dne 01.11.1999,znalecký posudek č. 54/1999, oba znalci v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblastizemědělství.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoZbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora. Předmětemnepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - část areálu v k.ú.Zbizuby - se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami, venkovními úpravami (mycí plocha), inženýrskýmistavbami (lapol a sedimentační jímka) ve vlastnictví předemurčeného upisovatele. Jedná se o nemovitosti zapsané v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Kutná Hora na listuvlastnictví č. 25 pro k.ú. Zbizuby, obec Zbizuby, okres KutnáHora jako:- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 187- objekt dílen - rozestavěná budova na pozemcích parc.č.st. 245,parc.č.st. 246, parc.č.st. 247 a části pozemku parc.č.st. 207- rozestavěná stavba na pozemcích parc.č.st. 248 a parc.č.st.249- rozestavěná stavba na pozemku parc.č.st. 250- ostatní stavební objekt na pozemku parc.č. 228Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č.2751/221 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem aznaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č.1720/95/99 vypracovaným znalcem Jaroslavem Vaňátkem.Jediný akcionář schvaluje trží ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 9.800.000,-Kč, tj.ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing.Miroslavem Bartůňkem. Tento znalecký posudek současně konkrétněurčuje nemovitosti včetně příslušenství a vedlejších staveb. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů