Trendy

76 027 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

10 658 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

129 041 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 24.8.2002Zbizuby čp.16, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice

Historické adresy

31.1.2002 - 24.8.2002Zbizuby čp.16, PSČ 285 09 Kácov
1.11.1999 - 31.1.2002Zbizuby, okres Kutná Hora, PSČ 285 09 Kácov
9.3.1999 - 1.11.1999Zbizuby, okres Kutná Hora, PSČ 28508

25743988

DIČ

od 1.4.1999

CZ25743988

Datum vzniku

9. března 1999

Datová schránka

qggvvda

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5830

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.3.2000

42 131 000 Kč

Historické jmění

9.3.1999 - 16.3.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kutná Hora

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

9355490257 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.6.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 285 04, Zbizuby 16

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 3. července 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 28. prosince 1999 - 16. března 2000 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 a07.12.1999 v působnosti valné hromady o záměru zvýšit základníjmění:Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.586.000,-K... č, s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 52.954.000,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.Bude upisováno minimálně:2136 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč3845 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčBude upisováno maximálně:2144 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč5081 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejněneobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti ZASZbizuby, a.s.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti.Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která budeumístěna v sídle společnosti ZAS Zbizuby a.s. ve Zbizubech vkanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Zbizubyse sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO: 00104736,PSČ: 285 08,kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva,jak jsou uvedeni ve znaleckých posudcích a v notářském zápisuJUDr. Hájka, notáře v Kutné Hoře.Nabídka k upisování akcií bude všem předem určeným zájemcůmoznámena dopisem, který bude odeslán prostřednictvím pošty dodvou dnů od právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základníjmění a jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesenírejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základníhojmění společnosti.Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 15 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit změcněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Zbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO:00104736 podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 01.11.1999, znaleckýposudek č. 65/1999 a znalce ing. René Matyse ze dne 01.11.1999,znalecký posudek č. 54/1999, oba znalci v oboru ekonomika,odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblastizemědělství.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoZbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora. Předmětemnepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - část areálu v k.ú.Zbizuby - se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšímistavbami, venkovními úpravami (mycí plocha), inženýrskýmistavbami (lapol a sedimentační jímka) ve vlastnictví předemurčeného upisovatele. Jedná se o nemovitosti zapsané v katastrunemovitostí u Katastrálního úřadu Kutná Hora na listuvlastnictví č. 25 pro k.ú. Zbizuby, obec Zbizuby, okres KutnáHora jako:- zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 187- objekt dílen - rozestavěná budova na pozemcích parc.č.st. 245,parc.č.st. 246, parc.č.st. 247 a části pozemku parc.č.st. 207- rozestavěná stavba na pozemcích parc.č.st. 248 a parc.č.st.249- rozestavěná stavba na pozemku parc.č.st. 250- ostatní stavební objekt na pozemku parc.č. 228Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č.2751/221 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem aznaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č.1720/95/99 vypracovaným znalcem Jaroslavem Vaňátkem.Jediný akcionář schvaluje trží ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 9.800.000,-Kč, tj.ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing.Miroslavem Bartůňkem. Tento znalecký posudek současně konkrétněurčuje nemovitosti včetně příslušenství a vedlejších staveb. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů