Trendy

98 487 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-7 201 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

11 682 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 22.12.2014 Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1

Historické adresy

29.6.2012 - 22.12.2014 Praha 1 - Josefov, Široká 25/6, PSČ 11000
1.10.2009 - 29.6.2012 Praha 6 - Střešovice, Na Ořechovce 560/17, PSČ 16200
3.11.2004 - 1.10.2009 Praha 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 11000
18.12.2002 - 3.11.2004 Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 11015
18.3.1999 - 18.12.2002 Praha 6, Svatovítská 2/504, PSČ 16000

25746626

DIČ

od 3.5.1999

CZ25746626

Datum vzniku

18. března 1999

Datová schránka

7yuee85

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5847

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.8.2012

2 085 000 Kč

Historické jmění

6.1.2006 - 13.8.2012

69 500 000 Kč

29.6.2005 - 6.1.2006

55 000 000 Kč

15.11.2004 - 29.6.2005

25 000 000 Kč

19.2.2003 - 15.11.2004

5 000 000 Kč

18.3.1999 - 19.2.2003

1 005 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 22.8.2015

CZ9003000000000271402431

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 005687PM) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 6) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 - 12. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 2. července 2014 - 22. prosince 2014 : Počet členů správní rady: 2
  • 13. února 2012 - 13. srpna 2012 : Dnem 12.1.2012 rozhodl jediný akcionář při výkonu valné hromady o snížení základního kapitálu za násl. podmínek:Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je koncentrace podni... katelské činnosti společnosti na jedinou činnost- činnost pojišťovacího makléře - jenž nebude vyžadovat dosavadní vysokou kapitálovou vybavenost.S celou částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti.Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 69.500.000,- Kč (šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) o částku 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých) na novou výši 2.085.000,- Kč (dva miliony a osmdesát pět tisíc korun českých).Základní kapitál bude snížen podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že:- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých);- jmenovitá hodnota každé listinné akcie znějící na jméno v původní výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč (třicet korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady jediného akcionáře k předložení jeho akcií za účelem výměny akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 60 (šedesáti) kalendářních dní ode dne učinění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií.Jediný akcionář společnosti je povinen předložit všechny akcie společnosti k výměně akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů od učinění výzvy představenstva společnosti jedinému akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení akcií společnosti a výměna akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou budou provedeny v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin.Ukládá se představenstvu společnosti zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky ve výši 67.415.000,- Kč (šedesát sedm milionů čtyři sta patnáct tisíc korun českých), jedinému akcionáři společnosti z titulu snížení základního kapitálu nejpozději do 31.12.2012(třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého). Náklady spojené s výplatou plnění budou zaúčtovány na vrub společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 2. ledna 2006 - 6. ledna 2006 : Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 12.12.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Schválila zvýšení základního kapitálu z dosavadní výše ... 55.000.000,- Kč o částku 14.500.000,- Kč na novou výši 69.500.000,- Kč za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií;- počet: 14 kusů- jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč každá- počet: 5 kusů- jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč každá- druh: kmenové- forma: na jméno- podoba: listinná- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to se Smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 60 dnů a počátek této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, v němž bude obsažen i návrh Smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu Smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady, o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie.Řádná valná hromada společnosti udělila souhlas se započtením části peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti VENATIUM-CONSULTADORIA E MARKETING LDA vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s. proti pohledávce společnosti HONORIS FINANCE, a.s. na splacení emisního kursu všech akcií společnosti, upsaných předem určeným zájemcem.Pohledávkou předem určeného zájemce je dosud nesplacená půjčka v celkové nominální hodnotě 500.000,- EUR a příslušenství v celkové nominální hodnotě 10.917,81 Eur, tj. pohledávka v celkové výši 510.917,81 EUR vyplývající ze Smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností HONORIS FINANCE, a.s., jako dlužníkem a předem určeným zájemcem, jako věřitelem, dne 08.09.2003. Pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti HONORIS FINANCE, a.s., vyplývající ze shora uvedené Smlouvy o půjčce, činí dle předložené Auditorské zprávy vydané společností TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. dne 12.12.2005 k dnešnímu dni 15.232.500,- Kč a příslušenství z celkové nominální hodnotě 327.786,86 Kč, tj. pohledávka v celkové výši 15.560.286,86 Kč, a bude započtena ve výši 14.500.000,- Kč.Řádná valná hromada společnosti schválila pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být zavřena v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, nejdéle do 30 dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 22. června 2005 - 29. června 2005 : Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 01.06.2005 rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 30.000.00... 0,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 55.000.000,- Kč (slovy: padesátpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií:počet: 30 (třicet)jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá,druh: kmenové,forma: na jméno,podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je VENATIUM - CONSULTADORIA E MARKETING LDA, se sídlem Rua dos Murcas 88, Funchal, Madeira, Portugalsko, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých),- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. zobrazit více skrýt více
  • 3. listopadu 2004 - 15. listopadu 2004 : Řádná valná hromada společnosti přijala na svém jednání dne 05.10.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.- schválila zvýšení základního kapitálu o částku 20.000.... 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) na 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 20 (dvacet) kusů - jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na jméno, - podoba: listinná,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba akcionáři vzdali svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Michal Herych, r.č. 640320/1464, bydliště Praha 7, Letohradská 36, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem, dle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ.,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen doporučeným dopisem, v němž bude obsažen i návrh smlouvy o upsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne následujícího po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).- účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nejpozději do 6 ti (šesti) měsíců od upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., pobočka Praha 1, Náměstí Republiky, číslo účtu 192996825/0300. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2002 - 19. února 2003 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všechnových akcií a přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.1. základní kap... itál společnosti se zvyšuje o částku 3 995 000,-Kč (třimilionydevětsetdevadesátpět tisíc korun českých) způvodních 1 005 000,- Kč na 5 000 000,- Kč2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 3 995 kusůnových kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinnépodobě, každá o jmenovité hodnotě5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě6. všechny nově vydané akcie společnosti budou upsány jedinýmakcionářem společnosti ing. Michalem herychem, bytem Letohradská7, Praha 7, 170 00, za použití ustanovení § 204 odst. 5 smlouvouo upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem7. lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 15 dnů apočátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámendoporučeným dopisem, v němž bude obsažen i nvárh smlouvy oupsání akcií. Tento dopis včetně návrhu smlouvy jepředstavenstvo povinno zaslat jedinému akcionáři ve lhůtě 10 dnůod právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž budezapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku8. emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen jedinýmakcionářem na zvlášní účet společnosti č. 181460785/0300, vedenýu ČSOB, a.s., Praha 1, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy oupsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů