Základní údaje

Sídlo

od 29.12.2011 Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 11000

Historické adresy

9.11.2010 - 29.12.2011 Praha 1, Washingtonova 1599/17, PSČ 11000
13.5.2004 - 9.11.2010 Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 11000
29.8.2000 - 13.5.2004 Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 11000
24.3.1999 - 29.8.2000 Praha 1, Jindřišská 27, PSČ 11000

25748611

DIČ

Není plátce DPH

1.9.1999 - 18.11.2016

CZ25748611

Datum vzniku

24. března 1999

Datová schránka

57terqg

Historické názvy

24.3.1999 - 15.12.2004

SI Asset Management, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5853

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.2000

10 000 000 Kč

Historické jmění

13.8.1999 - 1.11.2000

1 000 000 Kč

24.3.1999 - 13.8.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

1.8.2000 - 30.4.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Washingtonova 1599/17, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. října 2007 - 31. března 2008 : Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. učinila dne 5.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluValná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. zvyšuje zákl... adní kapitál společnosti z 10.000.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro výkon přednostního práva je stanovena čtrnáctidenní; stanovení počátku lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude součástí informace představenstva o přednostním právu v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit do 30 dnů, kdy záměr o zvýšení základního kapitálu bude zapsán do obchodního rejstříku.Rozhodným dnem pro výkon přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé.Celý emisní kurz akcií upsaných s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č. 6890235/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., který je zřízen jako zvláštní účet za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií, nejpozději v den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům, kteří využili v plné výši svého přednostního práva. Lhůta pro úpis akcií je čtrnáctidenní a začíná běžet 7.dnem následujícím po dni, kdy byl předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.Pro případ, že v důsledku využití přednostního práva pouze některými akcionáři dojde ke změně stávajících podílů jednotlivých akcionářů na společnosti a to tak, že akcionář bude muset požádat Českou národní banku o udělení souhlasu dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ?ZPKT?), valná hromada společnosti stanoví, že upsání akcií akcionáři povinnými požádat Českou národní banku o udělení souhlasu je účinné až dnem, kdy společnost obdrží pravomocné rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu dle ZPKT nebo dnem, kdy se v důsledku nečinnosti České národní banky uplatní právní fikce o udělení souhlasu. V tomto případě nastává splatnost emisního kurzu akcií nejpozději v den následující po dni, kdy rozhodnutí o udělení souhlasu nabylo právní moci nebo se uplatní právní fikci o udělení souhlasu.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Valná hromada schvaluje započtení pohledávky společnosti EFFICIENT INVESTMENTS Ltd. zapsaná v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales pod registračním číslem 4491909, vůči společnosti KEY INVESTMENTS a.s. ve výši 20.000.000,-Kč na splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem společnosti do 30 dnů od upsání akcií s využitím přednostního práva, resp. uzavření smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započení pohledávky bude uzavřena v sídle společnosti v písemné formě nejpozději před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2007 - 16. října 2007 : Valná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. učinila dne 5.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluValná hromada společnosti KEY INVESTMENTS a.s. zvyšuje zákl... adní kapitál společnosti z 10.000.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro výkon přednostního práva je stanovena čtrnáctidenní; stanovení počátku lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude součástí informace představenstva o přednostním právu v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit do 30 dnů, kdy záměr o zvýšení základního kapitálu bude zapsán do obchodního rejstříku.Rozhodným dnem pro výkon přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé.Celý emisní kurz akcií upsaných s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti č. 6890235/2700 vedený u HVB Bank Czech republic a.s., který je zřízen jako zvláštní účet za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií, nejpozději v den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těm akcionářům, kteří využili v plné výši svého přednostního práva. Lhůta pro úpis akcií je čtrnáctidenní a začíná běžet 7.dnem následujícím po dni, kdy byl předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.Pro případ, že v důsledku využití přednostního práva pouze některými akcionáři dojde ke změně stávajících podílů jednotlivých akcionářů na společnosti a to tak, že akcionář bude muset požádat Českou národní banku o udělení souhlasu dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ?ZPKT?), valná hromada společnosti stanoví, že upsání akcií akcionáři povinnými požádat Českou národní banku o udělení souhlasu je účinné až dnem, kdy společnost obdrží pravomocné rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu dle ZPKT nebo dnem, kdy se v důsledku nečinnosti České národní banky uplatní právní fikce o udělení souhlasu. V tomto případě nastává splatnost emisního kurzu akcií nejpozději v den následující po dni, kdy rozhodnutí o udělení souhlasu nabylo právní moci nebo se uplatní právní fikci o udělení souhlasu. zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 2000 - 1. listopadu 2000 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 18,8,2000:Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 9.000.000,- Kč tj. zdosavadního 1.000.000,- Kč na 10.000... .000,- Kč. Nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se upisování nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 9 kmenovýchakcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.Všech 9 akcií bude upsáno jediným akcionářem na základěvyužitého práva akcionáře k přednostnímu úpisu akcií ve lhůtě 15dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vPraze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Místem úpisu bude Praha 1, Jindřišská 27.Jiné osoby nejsou k úpisu nových akcií oprávněny. Jedinýakcionář upíše své akcie v poměru devět nových akcií na jednustávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč,respektive na deset původních akcií společnosti o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč.Emisní kurs akcií ve výši 1.000.000,- Kč na 1 akcii, tj. celkem9.000.000,- Kč bude splacen do 15 dnů ode dne jejich upsání naúčet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu152867447/5100. zobrazit více skrýt více
posunout dolů