Trendy

35 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

327 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

11 923 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 6.8.2003 Praha 9, Českomoravská 7/808, PSČ 19000

Historické adresy

31.3.1999 - 6.8.2003 Praha 8, Na hranicích 358, PSČ 18100

25750330

DIČ

od 1.5.1999

CZ25750330

Datum vzniku

31. března 1999

Datová schránka

df9f6ha

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5864

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.9.2007

7 000 000 Kč

Historické jmění

6.8.2003 - 5.9.2007

2 900 000 Kč

10.5.2003 - 6.8.2003

1 000 000 Kč

31.3.1999 - 10.5.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

579907313 / 0300

Provozovny

od 14.11.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Českomoravská 808/7, 190 00, Praha - Libeň

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 26. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 - 12. října 2015 : Počet členů správní rady: 1
 • 2. července 2007 - 5. září 2007 : Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.100.000,-Kč (s... lovy: čtyři milióny jedno sto tisíc korun českých) ze stávající částky 2.900.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých) na částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen,b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 410 (slovy: čtyři sta deseti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na majitele vydaných v listinné podobě formou hromadné listiny.Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 4.100.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých).Emisní ážio je nulové,c) valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s., se sídlem Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, PSČ 974 05, Slovenská republika, IČ: 36 029 203, zaps. v Obchodném registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 428/S ( dále jen společnost JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s. nebo " předem určený zájemce")d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění,e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 45 dnů a počíná běžet ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí Společnost předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně,f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti SAFEtronics PRAHA a.s., na adrese Praha 9, Českomoravská 7/808, PSČ 190 00,g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhodla valná hromada o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti SAFEtronics PRAHA a.s., kterou má společnost JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s. ve výši 4.100.000,- Kč, na základě poskytnuté půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2007, uzavřené mezi společností JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s., jako věřitelem, a společností SAFEtronics PRAHA a.s., jako dlužníkem, proti pohledávce společnosti SAFEtronics PRAHA a.s. vůči společnosti JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s. na splacení všech nově upisovaných akcií.Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:- návrh smlouvy o započtení vypracuje Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení),- pohledávku předem určeného zájemce k započtení představuje nesplacená půjčka poskytnutá předem určeným zájemcem Společnosti podle smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2007, uzavřené mezi společností JOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s., jako věřitelem, a společností SAFEtronics PRAHA a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 4.100.000,- Kč,- emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením,- smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,- smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení jejího návrhu, dle písm. e) a f) tohoto usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti SAFEtronics PRAHA a.s., kterou má společnost JOZEFMURGAŠ ELEKTRONICS a.s. ve výši 1,900.000,- Kč na základěneu... hrazených faktur za dodané a převzaté zboží:- faktura č. 4200030 ze dne 31.12.2000, splatná dne14.1.2001 na celkovou částku 160.000,- Kč (slovy:jednostošedesát tisíc korun českých)- faktura č. 4200029 ze dne 28.12.2000, splatná dne11.1.2001 na celkovou částku 310.000,- Kč (slovy:třistadeset tisíc korun českých)- faktura č. 410086 ze dne 26.10.2001, splatná dne9.11.2001 na celkovou částku 234.483,- Kč (slovy:dvěstětřicetčtyři tisíce čtyřistaosmdesáttři korunčeských)- faktura č. 410085 ze dne 26.10.2001, splatná dne9.11.2001, na celkovou částku 25.742,- Kč (slovy:dvacetpět tisíc sedmsetčtyřicetdva korun českých)- faktura č. 410084 ze dne 24.10.2001, splatná dne7.11.2001 na celkovou částku 536.200,- Kč (slovy:pětsettřicetšest tisíc dvěstě korun českých)- faktura č. 410075 ze dne 8.10.2001, splatná dne22.10.2001 na celkovou částku 303.914,- Kč (slovy:třistatři tisíce devětsetčtrnáct korun českých)- faktura č. 410063 ze den 31.8.2001, splatná dne14.9.2001 na celkovou částku 26.450,- Kč (slovy:dvacetšest tisíc čtyřistapadesát korun českých)- faktura č. 410062 ze dne 31.8.2001, splatná dne14.9.2001 na celkovou částku 303.211,- Kč (slovy:třistatři tisíce dvěstějedenáct korun českých)na splacení emisního kursu. Emisní kurs bude splacen výhradnězapočtením. Smlouva o započtení pohledávky společnosti JOZEFMURGAŠ ELEKTRONICS a.s. vůči společnosti SAFEtronics PRAHA a.s.ve výši 1,900.000,- Kč, která jsou již po splatnosti, protipohledávce společnosti SAFEtronics PRAHA a.s. vůči společnostiJOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s. ve výši 1,900.000,- Kč na splaceníemisního kursu bude uzavřena do 45 dnů od uzavření smlouvy oupsání akcií podle § 204 odst. 5 a § 205 obchodního zákoníkumezi předem určeným zájemcem - společností JOZEF MURGAŠELEKTRONICS a.s. a společností SAFEtronics PRAHA a.s. Tatosmlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsáníakcií mezi předem určeným zájemcem, t.j. společností J... OZEFMURGAŠ ELEKTRONICS a.s. upíše 190 (slovy: jednostodevadesát)kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jednéakcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vlistinné podobě.Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslánpředem určenému zájemci, nejpozději 45 dnů poté, co budespolečnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle ust.§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 20tidenní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akciípředem určenému zájemci, přičemž představenstvo společnosti jeoprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit předemurčenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterýmbylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku, rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti.Počátek této lhůty bude oznámen předem určenému zájemcidoporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo lze dopis doručiti osobně.Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : c) Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akciíspolečnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti,ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzda... lpřednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204aodst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichžúpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu, budounabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnostiJOZEF MURGAŠ ELEKTRONICS a.s., se sídlem Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica 974 03, SR, IČ: 36 029 203, zaps. V Obchodnémregistru Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložkačíslo: 428/S. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 190(slovy: jednostodevadesáti) kusů nových kmenových akcií ojmenovit... é hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě.Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 10.000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1,900.000,-Kč (slovy: jeden milion devětset tisíc korun českých) zestávající částky 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčes... kých) na částku 2,900.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsettisíc korun českých) s tím, že upisování akicí nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2003 - 11. ledna 2007 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne6.12.2002 takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů