Trendy

3 592 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 065 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

17 607 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2016 Sokolovská 231/35, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

6.4.1999 - 16.11.2016 Praha 8, Sokolovská 35

25752197

DIČ

od 4.10.1999

CZ25752197

Datová schránka

9u5pu74

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5873

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.4.2013

4 125 000 Kč

Historické jmění

18.8.2003 - 15.4.2013

13 200 000 Kč

6.4.1999 - 18.8.2003

5 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1002038576 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. října 2012 - 15. dubna 2013 : Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše z... ákladního kapitálu je pro obchodní činnost Společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 9.075.000,- Kč (devět milionů sedmdesát pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 13.200.000,- Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.125.000,- Kč (čtyři miliony jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Jmenovitá hodnota každé z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se snižuje o částku 137.500,- Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) na částku 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) a jmenovitá hodnota každé z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje o částku 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých) na částku 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. S každou akcií o jmenovité hodnotě 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) bude spojen jeden hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) budou spojeny 2 (dva) hlasy při hlasování na valné hromadě.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Na každou jednu akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) bude vyplacena částka 137.500,- Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) a na každou z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude vyplacena částka 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých). Lhůta pro předložení akcií: Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit 2 (dva) měsíce ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2003 - 15. prosince 2004 : Celá částka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) o níž byl zvýšen základní kapitál společnosti ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvěstě ti... síc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun českých) byl splacen nepeněžitým vkladem, a to před zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2003 - 15. prosince 2004 : Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003:I. Základní kapitál spo... lečnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. 470430/041, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00.V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč.VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku.VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dejvice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vkladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti.XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 6. dubna 1999 - 15. prosince 2004 : Celá hodnota základního jmění byla upsána nepeněžitýmvkladem-nemovitostí, jež byl splacen před vznikem společnosti.
  • 30. července 2003 - 18. srpna 2003 : Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003:I. Základní kapitál spo... lečnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč.III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. 470430/041, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00.V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzvření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč.VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku.VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dejvice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vkladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti.XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů