Trendy

602 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-1 684 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

6 338 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

27.8.2003 - 5.12.2008 Praha 10, Na Hroudě č.p.2149č.or.19, PSČ 10005
1.5.1999 - 27.8.2003 Praha 10, Na Hroudě 19, PSČ 10005

25755609

DIČ

Není plátce DPH

12.5.1999 - 5.12.2008

CZ25755609

Datum vzniku

1. května 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. prosince 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. dubna 2008

Historické názvy

6.3.2008 - 5.12.2008

ODEM a.s. "v likvidaci"

1.5.1999 - 6.3.2008

ODEM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5884

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.4.2000 - 5.12.2008

5 000 000 Kč

1.5.1999 - 25.4.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2008 - 5. prosince 2008 : Vymazává se společnost ODEM a.s. "v likvidaci" se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, identifikační číslo 257 55 609 z obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu je uk... ončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 6. března 2008 - 5. prosince 2008 : Společnost byla zrušena s likvidací na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zrušení společnosti s likvidací ve smyslu § 187 odst. 1 písm. ... i) obch. zák. ze dne 26.2.2008 ke dni 1.3.2008. zobrazit více skrýt více
  • 20. ledna 2000 - 25. dubna 2000 : Zvýšení základního jmění společnostiA) Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dne23.11.19991. Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti peněžitýmvkladem o částku... 4,000.000,- Kč (slovy čtyřimiliony korunčeských) na celkovou částku 5,000.000,- Kč (slovy pětmilionůkorun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základího jmění.2. Rozhodl, že počet upisovaných akcií bude 40 ks kmenovýchakcií každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovyjednostotisíc korun českých), všechny akcie budou znít na jméno,budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.B) Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dále23.11.1999 určil, že:1. Přednostní právo na upisování akcií musí být uplatněno dotřiceti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku, přičemž upsání akcií se uskuteční zápisem do listinyupisovatelů, která bude uložena u člena představenstvaspolečnosti ODEM a.s. pana Josefa Pecky, v Praze 10, Na Hroudě19, 2. patro, č. dveří 222, a přístupna v době od 8,00 do 15,00hod. v pracovní dny, počínaje čtrnáctým dnem ode dne zápisutohoto usnesení do obchodního rejstříku.2. Jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba akcií upisovaných svyužitím přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými včlánku A) odst.2.3. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostního právaje shodný s jejich nominální hodnotou a činí 100.000,- Kč (slovyjednostotisíc korun českých) na jednu akcii.4. Na 100 ks dosavadních akcií společnosti ODEM a.s. o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) každá, jemožné upsat 40 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy jednostotisíc korun českých) každá.5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,lze upsat na základě veřejné výzvy k upisování akcií kýmkoliv vsídle společnosti na téže adrese, jak je uvedeno v odst.1 tohotočlánku, a to ve lhůtě deseti dnů, která začne běžet prvním dnemnásledujícím po marném uplynutí lhůty pro využití přednostníhopráva k úpisu akcií, přičemž emisní kurz takto upisovných akciíbude shodný s jejich nominální hodnotou a bude činit 100.000,-Kč (slovy jednostotisíc korun českých) na 1 ks akcie. Tato částrozhodnutí se uplatní pouze v případě, že akcie nebudou vpředepsané lhůtě upsány při využití přednostního práva.6. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu všechakcií, které upisuje, nejpozději do pěti dnů ode dne jejichupsání, a to bankovním převodem příslušné peněžní částky naúčet společnosti ODEM a.s. vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPraha 10, č.ú.7510170247/0100. O zaplacení příslušné částkypředloží upisovatel představenstvu společnosti ODEM a.s.příslušný doklad.C) Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady dálerozhodl, že:1. Po zvýšení základního jmění budou stávající kmenové akcievydané v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy desettisíc korun českých), celkem 100 ks akcií veřejněneobchodovatelných, znějících na jméno, vyměněno za 10 kskmenových akcií, každá v nominální hodnotě 100.000,- Kč(jednostotisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných vlistinné podobě, veřejně neobchodovatelné.2. Tato výměna se uskuteční v sídle společnosti ve lhůtě třicetidnů ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Další postup výměny akcií se řídí příslušnýmiustanoveními § 209 Obch.zák. Důvodem této výměny je sjednocenídruhu, formy a jmenovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů