Základní údaje

Historické adresy

21.2.2000 - 20.6.2006 Brno, Smetanova 17, okres Brno-město
18.10.1999 - 21.2.2000 Brno, Mrkosova 12, okres Brno-město
16.4.1999 - 18.10.1999 Praha 3, Ježkova 9

25755617

DIČ

Není plátce DPH

22.12.1999 - 20.6.2006

CZ25755617

Datum vzniku

16. dubna 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. června 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. června 2006

Historické názvy

16.4.1999 - 20.6.2006

INSLOVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5885

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.8.2000 - 20.6.2006

8 560 000 Kč

9.9.1999 - 17.8.2000

1 000 000 Kč

16.4.1999 - 9.9.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. června 2006 - 20. června 2006 : Právní důvod výmazu: Společnost INSLOVEST, a.s., zanikla sloučením se společností ORBIT REAL, s.r.o., IČ: 25539744, se sídlem: Prostějov, Kojetínská 1, PSČ: 796 93, zapsanou v obch... odním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 31648, jako společností nástupnickou, s účinností ke dni: 20.06.2006. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 20. června 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.6.2000.
 • 29. února 2000 - 20. června 2006 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.8.1999 a16.2.2000.
 • 21. února 2000 - 20. června 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 16.2.2000.
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : g) místo pro splácení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodníspolečnosti INSLOVEST, a.s. se sídlem Brno, Smetanova 17,- lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - je třídenní, počátekj... ejího běhu bude den následující po dni, kdy došlo k upsáníakcií, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : f) lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem je třídenní,počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o záp... isurozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotouupsaných akcií, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : e) místo pro upisování akcií nepeněžitým vkladem je sídlospolečnosti INSLOVEST, a.s. se sídlem Brno, Smetanova 17,
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : d) v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií,
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : c) všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu jedinému akcionáři- panu ing. Karlu Heřmanovi, r.č. 331203/462, bytem Brno, Podnemocnicí 35, kterému zároveň svědčí přednostní právo k ... upsánítěchto akcií- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : b) počet upisovaných akcií:- čtrnáct kusů o jmenovité hodnotě jednoho kusu upsané akcie500.000,- Kč,- padesát šest kusů o jmenovité hodnotě jednoho kusu upsanéakcie 10.000,- Kč,- d... ruh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - na majitele,- podoba upisovaných akcií - listinná, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : a) částka o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 7.560.000,-Kč, takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadního 1.000.000,-Kč na 8.560.000,- Kč,- upisování akcií nad částku navr... hovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 19.6.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : h) nový druh akcií se nevydává,
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : i) předmět nepeněžitého vkladu:je část pohledávky pana ing. Karla Heřmana, za obchodníspolečností INSLOVEST, a.s. ve výši 7.560.000,- Kč z tituluneuhrazené úplaty za postoupení poh... ledávky dle Smlouvy opostoupení pohledávky mezi postupitelem ing. Karlem Heřmanem apostoupníkem společností INSLOVEST, a.s. ze dne 07.06.1999 ajejího Dodatku č. 1 ze dne 14.06.1999 v celkové výši10.620.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 20. července 2000 - 17. srpna 2000 : j) určuje se nominální hodnota vložené pohledávky částkou7.560.000,- Kč, na základě znaleckého posudku znalce ing. JosefaChyti č. 307/2000 ze dne 16.06.2000 a na základě znaleckého... posudku znalce ing. Jaroslava Karáska č. 55/2000 ze dne16.06.2000. zobrazit více skrýt více
posunout dolů