Trendy

36 045 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-3 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

115 817 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.3.2007 Praha 1, Václavské nám. 19, PSČ 11000

Historické adresy

21.5.1999 - 13.3.2007 Praha 1, Václavské nám. 47

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.6.2005 Praha 1, Václavské nám. 47, PSČ 11000

25765728

DIČ

od 1.1.2000

CZ25765728

Datum vzniku

21. května 1999

Datová schránka

5tuezm5

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5940

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2010

90 000 000 Kč

Historické jmění

16.9.2005 - 31.12.2010

35 000 000 Kč

10.8.2000 - 16.9.2005

11 500 000 Kč

4.4.2000 - 10.8.2000

1 000 000 Kč

21.5.1999 - 4.4.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 23.5.2017

279214857 / 0300

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 3.10.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nymburská 27, 289 37, Loučeň

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. prosince 2010 - 31. prosince 2010 : Dne 16.12.2010 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 55.000.000,- Kč (pades... át pět miliony korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisováno bude 55 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (jeden milion korun českých).Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, a budou všechny v rozsahu, v jakém nebyly upsány, nabídnuty jedinému akcionáři - Mgr. Robert Perglovi, který bude oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Mgr. Robert Pergl je oprávněn upisovat akcie v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti LOUČEŇ, a.s. na adrese: Praha 1, Václavské nám. 19, PSČ 110 00.Návrh smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne, kdy bylo učiněno toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Doručením písemného návrhu smlouvy o upsání akcií Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí částku 1.013.501,52,- Kč (jeden milion třináct tisíc pět set jedna korun českých) za jednu akcii. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.Za účelem splacení emisního kursu všech nově vydávaných akcií se připouští a schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti LOUČEŇ, a.s. ve výši 55.742.584,- Kč (padesát pět milionů sedm set čtyřista dva tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých) proti pohledávce společnosti LOUČEŇ, a.s. vůči Mgr. Robertovi Perglovi na splacení emisního kursu nových akcií, vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí.Existence pohledávky Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti LOUČEŇ, a.s. ve výši 55.742.584,- Kč (padesát pět milionů sedm set čtyřista dva tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých) byla ověřena dne 10.12.2010 auditorkou Ing. Martinou Kotrčovou, číslo osvědčení č. 1311.Dohoda o započtení mezi společností LOUČEŇ, a.s. a Mgr. Robertem Perglem bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bude představenstvem společnosti doručen Mgr. Robertu Perglovi návrh dohody o započtení. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti k rukám Mgr. Roberta Pergla nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií. Doručením písemného návrhu dohody o započtení Mgr. Robertu Perglovi bude oznámen Mgr. Robertu Perglovi počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro uzavření dohody o započtení se společností LOUČEŇ, a.s. Dohoda o započtení bude uzavřena v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti LOUČEŇ, a.s. na adrese: Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2000 - 22. prosince 2010 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 17.1.2000rozhodla o změně § 4, § 6 odst. 2, § 21 odst. 2, § 47 odst. 3stanov akciové společnosti.
  • 7. července 2005 - 10. srpna 2005 : Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 12.1.2005 o zvýšení základního kapitálu:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním... nových akcií, a to o částku 23,500.000,- Kč. Upisováním akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Upisováno bude:23 kusů kmenových akcií ve formě na jméno v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kča2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč.Upisování akcií se uskuteční bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře společnosti na upisování nových akcií ve smyslu § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ( obchodní zákoník) a §15 stanov společnosti.Způsob upisování akcií:Všechny akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, tj. akcie, jejichž přednostního upsání se jediný akcionář vzdal, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to:Mgr. Robertu Perglovi, r.č. 681207/1442, bytem Beroun 2, Branislavova 1420.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci Mgr. Robertovi Perglovi. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne doručení oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty předem určenému zájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány bez využití přednostního práva akcionářů, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 23,500.000,- Kč, tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 250.000,- Kč bude činit 250.000,- Kč a emisní kurs každé nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1,000.000,- Kč bude činit 1,000.000,- Kč.Splacení emisního kursu upisovaných akcií:Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžité pohledávky Mgr. Roberta Pergla ve výši 23,500.000,- Kč vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mgr. Robertem Perglem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 13. června 2002 proti pohledávce společnosti vůči Mgr. Robertu Perglovi na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány Mgr. Robertem Perglem na základě výše uvedené smlouvy o úpisu akcií.Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovateli. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele.Schválení započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií za Mgr. Robertem Perglem a pohledávky Mgr. Roberta Pergla za společností.Jediný akcionář schvaluje započtení budoucí pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči Mgr. Robertu Perglovi ve výši 23,500.000,- Kč proti peněžité pohledávce Mgr. Roberta Pergla ve výši 23,500.000,- Kč vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mgr. Robertem Perglem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 13. června 2002. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2000 - 10. srpna 2000 : Společnost zvyšuje základní jmění z dosavadní výše 1.000.000,-Kč(slovy: jeden milón korun českých) o částku 10.500.000,- Kč(slovy: deset miliónů pět set tisíc korun českých), tedy ... nacelkovou výši základního jmění 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáctmiliónů pět set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií.Upisování akcií nad částku navrhovaného závýšení základníhojmění se nepřipouští. Počet upisovaných akcií je 42 kusů (slovy:čtyřicet dva) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč(slovy: dvěstě padesát tisíc korun českých) na jednu akcii vlistinné podobě znějících na jméno. Každý akcionář má přednostníprávo upsat část na základním jmění společnosti. Místem provýkon tohoto přednostního práva je AK Váňa, Pergl a Partneři,Václavské náměstí 47, Praha 1, 4.patro, a to v pracovní dny od9.00 hod. do 17.00 hod. po dobu dvou týdnů, a to ode dne nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisurozhodnutí této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.Na 50 (slovy. padesát) dosavadních kmenových akcií společnosti vlistinné podobě znějících na majitele o nominální hodnotě10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 21 kusů(slovy: dvacet jedna) nových kmenových akcií společnosti vlistinné podobě znějících na jméno o nominální hodnotě250.000,- Kč (slovy: dvěstě padesát tisíc korun českých).Nominální hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva je 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesát tisíc korun českých)na 1 kus akcie, jde o kmenové akcie v listinné podobě znějícíchna jméno s emisním kursem 250.000,- kč (slovy: dvěstě padesáttisíc korun českýc) za 1 kus akcie společnsoti. Upisovatelé jsoupovinní splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě 2 (slovy:dvou) týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajskéhoobchodní soudu v Praze o zápisu rozhodnutí mimořádné valnéhromady do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti č.0742673001 CZK vedený u Erste Bank Sparkasssen (CR) a.s., sesídlem Praha 1, Václavské náměstí 56. zobrazit více skrýt více
posunout dolů