Trendy

47 228 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

13 272 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

259 480 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 11.5.2006Praha 1, Senovážné nám. 978/23, PSČ 11000

Historické adresy

10.11.2003 - 11.5.2006Praha 1, Konviktská 291/24, PSČ 11000
4.2.2000 - 10.11.2003Praha 1, V Celnici 10
31.5.1999 - 4.2.2000Praha 5, Na Václavce 14

25766333

DIČ

Není plátce DPH

23.9.2004 - 31.12.2010

CZ25766333

Datum vzniku

31. května 1999

Datová schránka

572gxcp

Historické názvy

20.11.2006 - 26.2.2009

CENTURY CASINO MILLENNIUM a.s.

31.5.1999 - 20.11.2006

CASINO MILLENNIUM a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5945

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.2012

124 000 000 Kč

Historické jmění

17.3.2008 - 26.3.2012

85 851 629 Kč

3.1.2004 - 17.3.2008

54 000 000 Kč

31.5.1999 - 3.1.2004

30 000 000 Kč

Provozovny

od 8.10.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Senovážné náměstí 978/23, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. února 2012 - 26. března 2012 : Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady přijal dne 9.2.2012 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu o 38.148.371,- Kč upsáním nové akcie, které bylo osvědče... no notářským zápisem čj. NZ 310/2012, N 328/2012 sepsaným JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové. Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady navrhovatele rozhodl o zvýšení základního kapitálu o částku 38.148.371,- Kč ze současné výše 85.851.629,- Kč na výši 124.000.000,- Kč za následujících podmínek:1) Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 38.148.371,- Kč. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 38.148.371,- Kč znějící na jméno, která nebude kótovaná (dále též jen "Akcie");3) Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování Akcie dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady;4) Upsání Akcie bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři panu Palmerino Colamarino, nar. 12.2.1960, bytem Turecká republika, Istanbul, Ulus, Adnan Saygun Caddesi, PSČ 34100, (dále též jen "určitý zájemce");5) Akcii je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcie činí dva měsíce ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku;6) Určitý zájemce upisuje Akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku;7) Počátek běhu lhůty k upsání Akcie sdělí společnost Viva Casino a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;8) Emisní kurs upsané Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 38.148.371,- Kč bude upsána emisním kursem 38.148.371,- Kč;9) Emisní kurs upsané Akcie bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel (určitý zájemce) povinen splatit nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne upsání Akcie, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 2107375530/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;10) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 8. února 2008 - 17. března 2008 : 1.Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 31.1.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Základní kapitál společnosti CENTURY CASINO MILLENNIUM a.s. (dále jen Společnost?) ... se zvyšuje o 31.851.629,- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti bude po zvýšení činit celkem 85.851.629,- Kč.2. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti bude vydáno 3.185 nových listinných akcií této Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii a jedna nová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.629,- Kč, t.j. o celkové jmenovité hodnotě 31.851.629,- Kč (dále jen " Nové akcie "). Emisní kurs Nových akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě.3. Všechny Nové akcie upíše jediný akcionář Společnosti, společnost Century Casinos Europe GmbH( dále jen "Upisovatel"), která je také jedinou osobou, která má přednostní právo na upisování akcií Společnosti, a to na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se Společností.4. Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti, nejpozději do 2 měsíců poté, co Společnost doručí Upisovateli návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.Společnost oznámí Upisovateli počátek lhůty pro upisování nových akcií tak, že Upisovateli zašle nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh na uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.5. Na splacení emisního kurzu upisovaných Nových akcií bude započítána pohledávka Upisovatele vůči Společnosti v celkové výši 31.851.629,- Kč z titulu finančních půjček, neuhrazených faktur za poradenské služby a dalších pohledávek specifikovaných v auditorské zprávě.6. Dohoda o započtení pohledávek mezi Upisovatelem a Společností bude uzavřena nejpozději do 2 měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. listopadu 2003 - 3. ledna 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti CASINO MILLENNIUM a.s. přijala dne 20.8.2003 toto rozhodnutí:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři mili... óny korun českých), tj. z 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na 54.000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milióny korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti bez výzvy k upisování akcií. Upisování akcií nad částku 24.000.000,- Kč se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšení základního kapitálu společnosti, činí 2.400 kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Dosavadní akcie společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně nepeněžitým vkladem, z toho důvodu nenáleží akcionářům přednostní právo na upisování akcií a akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je současný akcionář společnosti, společnost CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH., se sídlem Schönbrunnerstrasse 222, 1120 Wien, Rakousko.Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti spočívá v souboru movitých věcí - výherních hracích přístrojů a zařízení kasina. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem Ing. Jindřichem Kandlerem, CSc, jmenovaným za tím účelem rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.6.2003, čj. Nc 4267/2003-5, na částku 24.190.000,- Kč, a to znaleckým posudkem č. 35/03 - 2312 zpracovaným dne 18. června 2003.Rozdíl mezi znalcem určenou hodnotou Věcného vkladu (tj. 24.190.000,- Kč) a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií společnosti (tj. 24.000.000,- Kč) ve výši 190.000,- Kč je emisním ážiem. Z této částky na jednu novou akcii připadá emisní ážio ve výši 79,17 Kč a emisní kurs jedné nově vydané akcie společnosti proto činí 10.079, 17 Kč.Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH. na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření akcionáři CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH.Společnost CENTURY Management-u. BeteiligungsgesmbH. je povinna splatit nepeněžitý vklad tak, že jej nejpozději do 30 dnů od upsání akcií spolu s písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. předá společnosti v její provozovně na adrese Praha 1, V Celnici 8, Česká republika.Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem proto, že společnost má zájem nabýt do vlastnictví výherní hrací automaty a zařízení potřebné pro provoz kasina tvořící nepeněžitý vklad. Tyto výherní hrací automaty a zařízení kasina jsou již používány v provozovně společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 8, kde společnost provozuje kasino pod názvem "Millennium Casion". Uvedené výherní automaty a zařízení potřebné pro provoz kasina jsou umístěny v prostorách tohoto kasina. Společnost bude nepeněžitý vklad i nadále používat k výkonu svého předmětu podnikání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů