Trendy

297 644 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

19 732 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

479 953 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 3.12.2002Svatý Mikuláš 139, okres Kutná Hora, PSČ 28401

Historické adresy

5.5.1999 - 3.12.2002Svatý Mikuláš 139, okres Kutná Hora, PSČ 28531

Adresa z obchodního rejstříku

od 26.3.2012Svatý Mikuláš 139, 284 01

25767712

DIČ

od 1.11.1999

CZ25767712

Datum vzniku

5. května 1999

Datová schránka

uy5g2gy

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5955

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.9.2016

160 665 000 Kč

Historické jmění

5.2.2001 - 6.9.2016

167 780 000 Kč

30.12.1999 - 5.2.2001

160 780 000 Kč

5.5.1999 - 30.12.1999

1 098 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kutná Hora

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27-2101230277 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 23.7.1999

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 284 01, Svatý Mikuláš 139

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2000 - 5. února 2001 : Usnesení řádné valné hromady akciové společnosti ZOS Kačina,a.s. ze dne 30.8.2000, sepsaného formou notářského zápisu NZ265/2000, N 255/2000, kterým bylo rozhodnuto:Základní jmění ... společnosti ZOS Kačina, a.s. se zvyšujenepeněžitým vkladem - kapitalizací souboru pohledávekdosavadního akcionáře Zemědělského obchodního družstva Kačina zaspolečností ZOS Kačina, a.s. z titulu smlouvy o půjčce č. 1/1999ze dne 10.11.1999 (Specifikace tohoto nepeněžité vkladu jeposkytnutí půjčky převodem z účtu Zemědělské obchodní družstvoKačina na účet ZOS Kačina, a.s. doklad č. 323/99, č. 340/99, č.32/2000, č. 50/2000 a č. 52/2000) o 7.000.000,- Kč, slovysedmmilionů korun českých, ze 160.780.000,- Kč, slovy:jednostošedesátmilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých na167.780.000,- Kč, slovy:jednostošedesátsedmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých,předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina,IČO: 00104434, PSČ 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. KutnáHora.Hodnota nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jměnístanovená znaleckými posudky soudních znalců Doc.Ing. KarlaNovotného, CSc. ze dne 26.7.2000, č. 013/2000 a Ing. JaromíraSenfta ze dne 16.8.2000 č. Sn 04/2000 je ocenění dle znaleckýchposudků ve výši 7.000.000,- Kč.Zvýšení základního jmění se provede upsáním 70 akcií, slovysedmdesát akcií, ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, slovyjednostotisíc korun českých, znějících na majitele, předemurčeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina, IČO:00104434, PSČ 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. KutnáHora.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcemZemědělským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, sídlo 28531 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora.Upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno do40 dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku v síle společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcemZemědelským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, sídlo 28531 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, splacen v sídlespolečnosti ZOS Kačina, a.s. nepeněžitým vkladem ve výši7.000.000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, vše předpodáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 25. října 1999 - 30. prosince 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne24.9.1999 o zvýšení základního jmění společnosti o částku159 682 000,-Kča) 1 044 akcií ve jmenovité hodnotě po 100 00... 0,-Kč znějících namajiteleb) 382 akcií ve jmenovité hodnotě po 50 000,-Kč znějících namajitelec) 2 800 akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,-Kč znějících namajiteled) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 5 000,- Kč znějících namajitelee) 4 682 akcií ve jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč znějících namajitele.Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou vlistinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcemZemědělským obchodním družstvem Kačina,sídlo 285 31 Nové Dvory,Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, jako jedinýmakcionářem.Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcemZemědělským obchodním družstvem Kačina, sídlo 285 31 Nové Dvory,Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, jako jedinýmakcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 159 682 000,-Kč,vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku.Upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno do40 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnostivalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkuv sídle společnosti.Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělskéobchodní družstvo Kačina, sídlo 285 31 Nové Dvory, SvatýMikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, splatí emisní kursupisovaných akcií, je věcný vklad jako soubor hmotných složekpodnikání tvořený nemovitými a movitými věcmi, které patříZemědělskému obchodnímu družstvu Kačina a slouží k provozovánípodniku Zemědělského obchodního družstva Kačina nebo mají tomutoúčelu sloužit a je hospodářsky využitelný ve společnosti ZOSKačina, a.s. v souladu s předmětem podnikání této společnosti.Vkládaný nepeněžitý vklad jako věcný vklad je specifikován veznaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing. Karla Novotného,CSc. z 24.9.1999, poř.č.3/99 byl oceněn částkou 159 682 000,-Kča Ing. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 byloceněn částkou 159 689 000,-Kč.Do vkládaného nepeněžitého vkladu náleží soubor těchtonemovitostí (budov, staveb a pozemků) zapsaných v katastrunemovitostí:- pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Svatý Mikuláš nalistu vlastnictví č. 3- pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Záboří nadLabem na listu vlastnictví č. 17- pro obec Třebešice a v katastrálním území Třebešice na listuvlastnictví č. 18- pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Sulovice nalistu vlastnictví č. 3- pro obec Nové Dvory a v katastrálním území Nové Dvory u KutnéHory na listu vlastnictví č. 8- pro obec Církvice a v katastrálním území Jakub na listuvlastnictví č. 18- pro obec Církvice a v katastrálním území Církvice u Kutné Horyna listu vlastnictví č. 18- pro obec Bernardov a v katastrálním území Bernardov na listuvlastnictví č. 3- pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Habrkovice nalistu vlastnictví č. 17- pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Habrkovice nalistu vlastnictví č. 634 (pouze podílem id. 1/4)- pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Svatá Kateřina uSv. Mikuláše na listu vlastnictví č. 3- pro obec Hlízov a v katastrálním území Hlízov na listuvlastnictví č. 8- pro obec Rhozec a v katastrálním území Rhozec u Žehušic nalistu vlastnictví č. 3- pro obec Benecko a v katastrálním území Mrklov na listuvlastnictví č. 21- pro obec Kobylnice a v katastrálním území Kobylnice nadDoubravou na listu vlastnictví č. 17- pro obec Horušice a katastrální území Horušice na listuvlastnictví č. 10046.Podrobně je vkládaný soubor nemovitostí zapsaných v katastrunemovitostí specifikován v článku osmém, odst. A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M, N, O a P připojeného notářského zápisuJUDr. Jaroslava Hájka ze dne 24. září 1999, NZ 305/99, N 305/99.Do vkládaného nepeněžitého vkladu náleží soubory těchto movitýchvěcí podrobně specifikované v uvedených znaleckých posudcíchznalců Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999,poř.č. 3/99 aIng. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 v tomtočlenění:- stroje a zařízení- mladá zvířata a zvířata ve výkrmu- drobný hmotný majetekSoučástí vkládaného nepeněžitého vkladu je také soubornemovitostí, dle zákona o katastru nemovitostí a předpisůsouvisejících nezapisovaných do katastru nemovitostí, které jsoupodrobně specifikovány v posledním odstavci článku osméhopřipojeného notářského zápisu JUDr. Jaroslava Hájka ze dne24.9.1999, NZ 305/99, N 305/99 a znaleckých posudcích znalcůDoc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999, poř.č. 3/99 a Ing.Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99.Věcný vklad tvořící nepeněžitý vklad předem určeného zájemce bylznaleckými posudky soudních znalců Doc. Ing. Karla Novotného,CSc. z 24.9.1999, poř.č. 3/99 oceněn částkou 159 682 000,-Kč aIng. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 oceněn částkou159 689 000,-Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu nazvýšení základního jmění ve výši nižší hodnoty určené znaleckýmposudkem, tj. ve výši 159 682 000,-Kč. Celková výše základníhojmění ZOS Kačina, a.s. tak bude, po zapsání v obchodnímrejstříku, činit 160 780 000,-Kč. Dosavadních 1 098 akcií najméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě zůstávázachováno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů