Trendy

21 639 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 022 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

298 414 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.5.2011 Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, PSČ 14000

Historické adresy

30.3.2002 - 10.5.2011 Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 14700
14.7.1999 - 30.3.2002 Praha 4, Branická 43, PSČ 14700
16.6.1999 - 14.7.1999 Praha 4, Branická, PSČ 14700

25772775

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

499g3kr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5976

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.1.2010

140 000 000 Kč

Historické jmění

20.9.2006 - 15.1.2010

164 000 000 Kč

23.2.2004 - 20.9.2006

143 000 000 Kč

26.11.2003 - 23.2.2004

143 000 000 Kč

17.12.1999 - 26.11.2003

120 000 000 Kč

16.6.1999 - 17.12.1999

120 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. prosince 2011 : Společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775 se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společností ExYes, a.s., IČ: 266 83 539.
  • 28. prosince 2011 : Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, př Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 20.10.2011, NZ 453/2011, N 538/2011 z 5.12.2011, na společnost XODAX, a.s., IČ: 257 72 775, jako společnost nástupnickou, př...ešlo obchodní jmění zanikající společnosti ExYes, a.s., IČ: 266 83 539, se sídlem Praha 4, Branická 43, č.p. 26, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7575 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. července 2009 - 15. ledna 2010 : Valná hromada společnosti dne 15.6.2009 přijala následující usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto:Důvodem snížení základního kapitálu spo... lečnosti je požadavek akcionářů na uvolnění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům.Základní kapitál bude snížen o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milióny korun českých).Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářům na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením.Výše úplaty bude stanovena na základě hodnoty vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcii k 31.12.2008.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. září 2006 - 20. září 2006 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 25.srpna 2006, přijala toto usnesení:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál spo... lečnosti XODAX, a.s. se zvyšuje takto:I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 143,000.000,- Kč (slovy stočtyřicettři miliónů korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 21,000.000,- Kč (slovy dvacetjeden milión korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 164,000.000,- Kč (slovy stošedesátčtyři miliónů korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 21 (slovy dvacetijedna) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě,s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie),o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. ---------------------------II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ------------------------------III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je 1,190.000,- Kč (slovy jeden milión stodevadesáttisíc korun českých). - IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Ing. Vlastimilem Jiříkem, r.č. 680901/0626, bytem Děčín 1, Nerudova 231/10, PSČ 405 01.V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. ---------------------------------VI. Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. -----------------------------------------------------VIII.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.---------------------------IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 51-1099290267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., za tímto účelem zřízený. ----------------------------X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.-------- zobrazit více skrýt více
  • 9. srpna 2003 - 26. listopadu 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 9. července 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 120 000 000,- Kč, který byl zcela splacen,... se zvýší o částku 23 000 000,- Kč (slovy dvacetři miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 143 000 000,- Kč peněžitým vkladem, a to upsáním 23 (slovy dvacettři) kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) je1 130 000,- Kč (slovy jeden milión stotřicettisíc korun českých). IV. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem společností INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, identifikační číslo 14 86 46 31. V. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. VI. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.VII. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli-předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií. VIII. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti XODAX, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. IX. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet číslo 1089502/0800, vedený u České spořitelny, a.s., za tímto účelem zřízený.X. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů