Trendy

188 546 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 582 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

123 135 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2016 Hradecká 387, 561 69 Králíky

Historické adresy

14.11.2009 - 10.11.2016 Králíky, Hradecká 387, PSČ 56169
21.3.2007 - 14.11.2009 Brno - Černovice, Olomoucká 797/80, PSČ 61800
8.9.2003 - 21.3.2007 Praha 6 - Dejvice, Muchova 15/237, PSČ 16000
10.12.2001 - 8.9.2003 Praha 5 - Lipence, Chovatelská č.p. 296, PSČ 15531
21.6.1999 - 10.12.2001 Praha 3, Táboritská 3

25773615

DIČ

od 29.8.2001

CZ25773615

Datum vzniku

21. června 1999

Datová schránka

9y4fj4u

Historické názvy

21.6.1999 - 10.12.2001

PAPILLON a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 5989

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.2.2003

10 000 000 Kč

Historické jmění

13.3.2002 - 26.2.2003

10 000 000 Kč

21.6.1999 - 13.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Králíky

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

3594370001 / 5500

Provozovny

od 25.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 1825/23a, 500 09, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. srpna 2014 - 7. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. srpna 2014 - 7. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : Na valné hromadě společnosti PAPILLON a.s.konané dne 9.listopadu2001 bylo schváleno upisování akcií nepeněžitým vkladem,komplexem nemovitostí umístěným v Přibyslavi vybaveným prový... robu textilního zboží a jeho odbyt, tj. jde o nemovitosti,které může společnost plně využít ke svým plánovanýmpodnikatelským aktivitám, tj. využít nemovitosti pro výrobutextilního zboží a jeho odbyt na základě rozšířeného předmětupodnikání společnosti, o kterém bylo rozhodnuto dne 23. října2001, přičemž se jedná současně o důležitý zájem společnosti.bylo schváleno odůvodnění výše emisního kursu uvedené ve Zprávěpředstavenstva společnosti PAPILLON a.s., podle které jenavrhovaný emisní kurs všech zamýšlených nově upisovaných akcií tak v součtu o 2.569.530,-Kč vyšší než je celková jmenovitáhodnota akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálunepeněžitým vkladem s ohledem na tu skutečnost, že je nutnénepeněžitý vklad podrobit důkladné opravě vzhledem k jehofaktickému stavu a tím je i nižší faktická hodnota nepeněžitéhovkladu pro společnost bez ohledu na posudek znalce, neboť nenímožné ihned povložení nepeněžitého vkladu plně využít nepněžitývklad k nově plánované podnikatelské činnosti společnostiPAPILLON a.s., ale je nutné provést odpovídající rekonstrukcinepeněžitého vkadu, přičemž po dobu rekonstrukce bude možnénepeněžitý vklad pro plánovanou podnikatelskou činnostspolečnosti PAPILLON a.s. užívat pouze omezeně a teprvw poprovedení této rekonstrukce plně.Na valné hromadě společnosti PAPILLON a.s. konané dne9.listopadu 2001 byl schválen předmět nepeněžitého vkladu,kterým jsou nemovitosti ve vlastnictví družstva VZOR - výrobnídružstvo textilní ve Ždírci nad Doubravou, se sídlem Ždírec nadDoubravou, Nádražní 95, PSČ 582 63, IČ 00029955, tj. budovavýroby číslo popisné 99 na pozemku st. parc. č. 115/1 spolu sveškerým příslušenstvím (tkalcovna, sklady/bývalá barevna/,vrátnice, sklad u tkalscovny a přístřešek u expedice), budovavýroby číslo popisné 100 na pozemku st. parc. č. 115/2 sveškerým příslušenstvím (expedice, dílny, kanceláře, kotelna,pomocné areálu, vchodových vrátek do areálu, pilíře proplynoměr, přípojky vodovodu, přípojky kanalizace, septikubetonového komorového, zpevněné asfaltové plochy, zpevněnéplochy z bet. mazaniny, zpevněné plochy z bet. desek, zpevněnéplochy štěrkované, rampy za tkalcovnou, venkovních schodů zatkalcovnou, rampy před skladem u tkalcovny, rampy před expedicí,rampy u vrátnice a venkovních schodů u vrátnice, vše zapsáno naLV č. 1459 pro katastrální úzamí 735698 Přibyslav, obec 569321Přibyslav u Katastrálního úřadu Havlíčkův Brod, a jichž jepředem určený zájemce - vkladatel - družstvo VZOR - výrobnídružstvo textilní v eŽdírci n. Doubravou - jediným a výlučnýmvlastníkem.Na valné hromadě společnosti PAPILLON a.s. konané dne9.listopadu 2001 byla schválena výše ocenění tohoto nepeněžitéhovkladu určeného znaleckým posudkem soudního znalce Ing. PavlaZemana ze dne 4.10.2001, poř č. 1049/88/2001 částkou6.569.530,-Kč a celkový počet nově vydaných akcií za výšeuvedený nepeněžitý vklad činí: 40 kusů nových kmenových akcií, vlistinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : lhůta a místo prosplacení nepeněžitého vkladu: předem určenýzájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsanýchakcií nepeněžitým vkladem nejpozději do 30 dnů ode dne po... dpisusmlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenými podpisy, vmístě nepeněžitého vkladu, tj. na adrese Přibyslav, U Barevny 99- 100, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku tak,že zájemce, jemuž bylyakcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, předá společnostipísemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předáspolečnosti předmět nepeněžitého vkladu, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : emisní kurs jedné upisované akcie bude činit 164.238,25Kč, tedyemisní kurs 40 nově upisovaných akcií bude celkem činit6.569.530,-Kč,
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva: úpis nových akcií bude proveden v novém sídle společnostiv Praze 5 - Lipence, Chovatelská 296, PSČ 155 31, ve lhů... tě 14dnů, která počne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií zaslaného společnosí určenému zájemci v dennásledující po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění nepeněžitými vklady do obchodníhorejstříku. Počátek lhůty pro upisování akcií bez přednostníhopráva bude oznámen určenému zájemci doporučeným dopisem poštou.Upisování akcií předem zájemcem bez využití přednostního právaje vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutío zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. V případěpravomocného rozhodnutí o zamítnutí usnesení o zvýšenízákladního kapitálu se stane upisování akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předemurčenému zájemci, kterým je družstvo VZOR - výrobní družstvotextilní ve Ždírci n. Doubravou, se sídlem Ždírec nad Doubrav... ou,Nádražní 95, PSČ 582 63, IČ 00029955, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : celkový počet upisovaných akcií činí: 40 kusů nových kmenovýchakcií, v listinné podobě, znějící na majitele, každá o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, s emisním kurzem jedn... é akcie164.238,25Kč,akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu§ 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcieneupisují peněžitými vklady, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští,
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : Dne 9. listopadu 2001 rozhodla valná hromada společnostiPAPILLON a.s. o schválení zvýšení základního kapitálu o částku4.000.000,-Kč upsáním nových akcií společnosti nepeněžitýmivkl... ady za následujících podmínek: zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie jsou povini splatit 30 %amisního kursu do 10 dnů ode dne upsání akcií na účetspolečnosti vedený u BNP - Dresdner Bank (ČR) a.s., číslo účtu2655... 51/4000, zbývající část ve výši 70% nejpozději do jednohoroku po jejich upsání na tentýž účet. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva, budouvšechny nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a tonásledovně: 12 nových kmenových akcií společnosti znějících ... namajitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě100.000,-Kč bude nabídnuto k upsání paní Ing. Jitce Markové,r.č. 485918/033, bytem Praha 5, Chovatelská 296, PSČ 155 31, 12nových kmenových akcií společnosti znějících na majitele, vlistinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč budenabídnuto k upsání paní Ing. Heleně Piskovské, r.č. 445221/446,bytem Brno, Slavíčkova 12, PSČ 638 00, 12 nových kmenových akciíspolečnosti znějících na majitele, v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude nabídnuto k upsání paní Ing.Heleně Prokopové, r.č. 395524/070, bytem Roztoky, Sedláčková937, PSČ 252 63 a 12 nových kmenových akcií společnostiznějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč bude nabídnuto k upsání panu Ing.Františkovi Šebovi, bytem Kamenný Újezd, Plavnická 593, PSČ 37381. Bez využití přednostního práva je možné akcie společnostipřipadající na zvýšení základního kapitálu upsat v novém sídlespolečnosti v Praze 5 - Lipence, Chovatelská 296, PSČ 155 31, velhůtě 14 dnů, která počne běžet doručením návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií zaslaného společností určeným zájemcům pouplynutí jednoho týdne od skončení lhůty pro upsání akcií nazákladě přednostního práva, přičemž emisní kurz taktoupisovaných akcií je shodný s emisním kurzem akcií upisovanýchna základě přednostního práva. Upisování akcií předem určenýmizájemci bez využití přednostního práva je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Počátek lhůty pro upisování akcií bez přednostníhopráva bude oznámen určeným zájemcům doporučeným dopisem poštou, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : s využitím přednostního práva budou upsány 2 nové kmenové akciespolečnosti znějící na majitele, v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč, přičemž emisní kurz se rovn... ájmenovité hodnotě akcií, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : akcie upisované na základě přednostního práva budou upsány vnovém sídle společnosti v Praze 5 - Lipence, Chovatelská čp.296, ve lhůtě dvou týdnů, která počne běžet po uplynutí jedn... ohotádne ode dne, kdy byl návrh na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku podán u přislušnéhorejstříkového soudu, upisování akcií na základě přednostníhopráva je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek lhůty kupsání akcií na základě přednostního práva bude oznámenzveřejněním v MF Dnes. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 5 nových akcií každá ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : celkový počet upisovaných akcií činí: 50 kusů nových kmenovýchakcií v listinné podobě, znějící na majitele, každá o jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hod... notěakcií, zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští,
 • 10. prosince 2001 - 13. března 2002 : Při výkonu působnosti valné hromady společnosti PAPILLON a.s.bylo dne 23. října 2001 rozhodnuto o schválení zvýšenízákladního kapitálu o částku 5.000.000,-Kč na 6.000.000,-Kčupisov... áním nových akcií při splácení emisního kursu peněžitýmivklady za následujících podmínek: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů