Trendy

64 845 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

11 039 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

96 159 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

22.8.2005 - 1.1.2017 Opolany č.p.171, PSČ 28907
13.7.1999 - 22.8.2005 Opolany 50, okres Nymburk

25779885

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1999 - 31.12.2016

CZ25779885

Datum vzniku

13. července 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2017

Datová schránka

29pd3fv

Historické názvy

13.7.1999 - 1.1.2017

Farma Opolany, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6018

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.12.2012 - 1.1.2017

28 100 000 Kč

13.7.1999 - 18.12.2012

18 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Poděbrady

Provozovny

od 11.10.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 289 07, Opolany 171

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2017 - 1. ledna 2017 : Společnost Farma Opolany, a.s., se sídlem na adrese čp. 171, 289 07 Opolany, IČO 25779885, zanikla rozštěpením na základě projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveného dne... 24. 11. 2016, přičemž jedna část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem na adrese čp. 347, 290 01 Pátek, IČO 25618466, a druhá část jejího jmění přešla na nástupnickou společnost ZOD Zálabí, a.s., se sídlem na adrese Na Františku 358, 280 02 Ovčáry, IČO 62410580. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2014 - 1. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 19. března 2014 - 1. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 19. března 2014 - 1. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 6. listopadu 2012 - 18. prosince 2012 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.10.2012 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto :- Základní kapitál společnosti,který byl v p... lném rozsahu splacen, se z důvodu zvýšení kapitálové stability a finanční situace společnosti zyšuje z dosavadní výše 18.100.000,-Kč ( slovy : osmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých ) o částku 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých) na výslednou částku 28.100.000,-Kč ( slovy: dvacet osm milionů jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč ( slovy: deset milionů korun českých).Emisní kurz nově upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu. Akcie je volně převoditelná.- Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na úpis akcií společnosti vzdal.-Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku . Nová akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci,jedinému akcionáři, tj. společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo osoby ( IČO) 45148210, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1547.-Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem společnosti. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.- Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře na adrese Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66. Emisní kurz nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz nově upsané akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet č.107-3600700207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem zřídila společnost na svoji obchodní firmu. Dle ustanovení § 204 odst.2 obchodního zákoníku nesmí banka umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2010 - 23. května 2011 : Valná hromada emitenta společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 25779885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, ... vložka 6018, přijala dne 30. 11. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí:I. K o n s t a t u j e na základě předloženého výpisu ze seznamu akcionářů zápis 180 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, čísla akcií 1-180, ve prospěch společnosti Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005. Obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 18.000.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Farma Opolany, a.s. ve výši 99,44751 %.II. U r č u j e, že obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Farma Opolany, a.s., IČ 257 79 885, se sídlem Opolany č.p.171, PSČ 289 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6018.Společnost Poděbradská blata, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249.V. S ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Poděbradská blata, a.s., se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, IČ 256 18 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5005, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.VI. U r č u j e , že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč činí 10.028,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1596-166/10 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika.VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů