729 367 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

-61 064 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

248 366 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

750

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2016 Nová 101, 273 51 Kyšice

Historické adresy

2.10.2002 - 1.7.2016 Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 27351
24.8.2002 - 2.10.2002 Kyšice, Nává čp. 101, PSČ 27351
27.1.2000 - 24.8.2002 Slaný, Lidická 1296, okres Kladno, PSČ 27401
2.7.1999 - 27.1.2000 Praha 5, Zbraslav-Baně, Na Baních 1057, PSČ 15600

25783327

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2000 - 16.7.2010

CZ25783327

Datum vzniku

2. července 1999

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. prosince 2013

Datová schránka

mupgg7y

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6033

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.7.2003

121 800 000 Kč

Historické jmění

12.2.2003 - 14.7.2003

121 800 000 Kč

9.3.2001 - 12.2.2003

61 000 000 Kč

2.7.1999 - 9.3.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Provozovny

od 10.4.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Ohradě 2, 386 01, Strakonice - Strakonice I

... více provozoven (celkem 83) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2006 : Společnost Středočeská obchodní společnost Group, a.s., IČ: 25 78 33 27, se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51 převedla smlouvu o prodeji části podniku ze dne 30.9.2005 na s Společnost Středočeská obchodní společnost Group, a.s., IČ: 25 78 33 27, se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51 převedla smlouvu o prodeji části podniku ze dne 30.9.2005 na s...polečnost CEMO s.r.o., IČ: 49 82 66 62, se sídlem Praha 6, Moravanů 81, PSČ 160 00 část podniku zahrnující samostatnou provozovnu prodávajícího v budově č.p. 354, č. orientační 15 B, SO 04 sekce B, postavené na pozemku parc.č. 958/70 v k.ú. Všebořice, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. března 2006 - 1. listopadu 2006 : Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se ... zvyšuje z dosavadní výše 121.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet jeden milion osm set tisíc korun českých) o částku 102.000.000,- Kč (slovy: sto dva miliony korun českých) na výslednou částku 223.800.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tři miliony osm set tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady ve výši 92.000.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony korun českých) a peněžitými vklady ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s možností upisování nad tuto částku peněžitými vklady maximálně o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), tedy na celkovou výslednou částku 283.800.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři miliony osm set tisíc korun českých), vydáním 1020 ks (tisíc dvaceti kusů) až 1620 ks (tisíc šest set dvaceti kusů) nových kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal a že část bude upisována nepeněžitými vklady.A. Zvýšení nepeněžitými vklady:Nepeněžité vklady spočívají v ochranných známkách, které jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Václavem Kratochvílem, reg. pod č.j. ZT 2286/96, se sídlem Praha 5, Husníkova 2086, pod číslem 109/2005, ustanoveného na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2005, jednací číslo Nc 4512/2005-23, které nabylo právní moci dne 23.9.2005, znalcem jmenovaným soudem, a to: ochranné známky ?SOS TEXTIL?, č. přihl. 199385, ?SOS TEXTIL PLUS?, č. přihl. 422400, oceněné na celkovou částku 53.162.694,- Kč, ochranné známky ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 178317, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 172911, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 195433, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 424582, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425313, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425314, které byly oceněny na celkovou částku 39.074.201,- Kč. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou a hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částka 162.694,- Kč a 74.201,- Kč budou v souladu s § 163 odst. 3 obch. zákoníku převedeny a zaúčtovány do rezervního fondu společnosti. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: Ing. Zdeňku Čablovi, r.č. 561014/0239, bytem Slaný, Lacinova 650/4, kterému bude nabídnuto k úpisu 530 (pět set třicet) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 (jednoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a dále RSDr. Lubomíru Kubcovi, r.č. 660311/1680, bytem Slaný, Bezručova 499, kterému bude nabídnuto k úpisu 390 (tři sta devadesát) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 (jednoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti.B. Zvýšení peněžitými vkladyAkcie budou nabídnuty k úpisu na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou moci zájemci společnosti upisovat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínaje 5. (pátým) dnem následujícím po dni uveřejnění veřejné nabídky k upisování akcií, která bude uveřejněna v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení částky 162.000.000,--Kč (slovy: sto šedesát dva miliony korun českých) součtu jmenovitých hodnot nově upsaných akcií, bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo. Upsání akcií po dosažení nově navrhované výše základního kapitálu bude neúčinné. O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení 30% (třicet) emisního kursu upsaných akcií činí 60 (šedesáti) dnů. Počíná běžet prvním dnem po skončení lhůty k upisování akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet) kursu upsaných akcií na zvláštní účet u eBanky č. 2578332748/2400, který byl za tímto účelem zřízen u eBanky, a.s., pobočka Praha 1, Na Příkopě 19, na obchodní firmu společnosti Středočeská obchodní společnost Group, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 20. prosince 2001 - 16. září 2003 : Navrhuje se, aby byl zvýšen základní kapitál společnosti z61.000.000,- Kč o nominálně 12.200.000,- Kč (dvanáctmilionůdvěstětisíc korun českých) na minimálně 73.200.000,- Kč s tím,ž... e bude připuštěno upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu až do výše 122.000.000,- Kč. Zvýšenízákladního kapitálu se navrhuje provést peněžitými vklady nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií. Toto zvýšení základníhokapitálu o částku minimálně 12.200.000,- Kč, se navrhuje provéstupsáním minimálně 122 kusů nových kmenových akcií na majitele vlistinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 100.000,- Kč,jejichž emisní kurs činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Přiupisování akcií společnosti v prvním kole s využitímpřednostního práva podle ust.§ 1204a obchod.zák. a ve druhémkole bez využití přednostního práva podle ust.§ 203 odst.2písm.d) obchod.zák. bude připuštěno upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o celkovouvýši 610 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč až do celkovéhodnoty základního kapitálu 122.000.000,- Kč, že o konečnéčástce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvospolečnosti. Nové akcie budou moci akcionáři společnostiupisovat v prvním kole upisaování nových akcií, a to na základěpřednostního práva v souladu s ust.§ 204a obchod.zák. peněžitýmivklady ve lhůtě 90 dnů počínaje 15 dnem následujícím po dnizveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů.Každý akcionář může na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě1.000,- Kč upsat jednu desetinu nové akcie s tím, že lzeupisovat pouze celé akcie. Každý akcionář může na jednu starouakcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upsat jednu novou akcii.Emisní kurs nových akcií upisovaných v prvním kole upisovaných vprvním kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnotykaždé akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvnímkole s využitím přednostního práva, budou ve smysllu ust.§ 203odst.2 písm.d) a e) obchod.zák. nabídnuty, k upsání na základěveřejné nabídky, která ¨bude zveřejněna v souladu se zákonem astanovami společnosti. Emisní kurs nových akcií upisovaných vedruhém kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnotykaždé nové akcie. Při upisování akcií společnosti v rámcidruhého kola upisování se navrhuje lhůta pro upisování akcií vtrvání 6 měsíců ode dne zveřejnění výzvy k upisování akcií jemístem pro upisování akcií sídlo společnosti, a to v pracovníchdnech od 9,00 do 12,00 hodin. Upisovatelé jsou povinni splatitemisní kurs akcií, které upsali, na zvláštní účet společnosti zatím účelem otevřený - u Komerční banky a.s. expozitury Slaný č.275311170237/0100, a to nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsanýchakcií před zápisem zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku azbytek nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 2000 - 9. března 2001 : Navrhuje se, aby každý upisovatel byl povinen splatit 30%emisního kursu jím upsaných akcií do tří měsíců od data úpisuakcií na účet číslo 275311170237/0100. Zbývající část emisního... kursu (70%) bude upisovatel povinen splatit na účet společnostinejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 2000 - 9. března 2001 : Bylo navrženo, aby akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva byly všechny nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy a to za emisní kurs 100.000,- Kč. V tomto případ... ěbude místem úpisu sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 hodindo 17.00 hodin a lhůta pro úpis začne běžet třetí pracovní denpo skončení lhůty pro úpis akcií s využítím přednostního práva askončí patnáctý den po jejím začátku. Připadne-li poslední denlhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akciemožné upsat ještě následující pracovní den. zobrazit více skrýt více
  • 10. dubna 2000 - 9. března 2001 : Navrhuje se, aby bylo zvýšeno základní jmění společnosti. Zdůvodu potřeby akciové společnosti budou zajištěny finančnízdroje nutné pro další rozvoj společnosti a posílení jejichstr... ategických pozic. Bylo schváleno zvýšení základního jměníspolečnosti, a to o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy:jeden milion korun českých) na částku 61.000.000,- Kč (slovy:šedesát jeden milion korun českých). Zvýšení základního jměníbude provedeno upsáním 600 kusů nových kmenových akcií znějícíchna majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jednéakcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) zaemisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Emisní kurs bude zcela splacen peněžitými vklady. Upisování nadčástku navrhovaného základního jmění se nepřipouští.Navrhuje se, aby v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníkubylo využito přednostní právo akcionářů na úpis části novýchakcií a to v rozsahu jejich podílu na základní jměníspolečnosti.Toto své právo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídlespolečnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a to velhůtě 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-liposlední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovníhoklidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lzeupsat šest nových akcií. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podobaa emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva je stejný jako jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba aemisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostníhopráva. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 1999 - 9. března 2001 : K platnosti převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas dozorčíradou.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů